· СВЕЩЕНИЯТ СМЕТАЧ ·
...Схващане за всеобщата предопределеност...
БРОЙ 25 (година III, 6/2003, юли-август 2003)
Свещеният сметач
24  23  22  21  20  19  18  17
БРОЙ ДВАЙСЕТ И ПЕТИ
 • Двайсет и пети изречения на писача
 •   Философия, Психология, Информатика, Изкуствен разум, Забавление
 • Схващане за всеобщата предопределеност 3

      Трудно се обобщава.


 • Схващане за всеобщата предопределеност 4

      Произход на повторенията на събития в различни равнища на Вселенския сметач и на нецеливите, за преживяващия ги разум, съвпадения с ниска вероятност.

 •   Изкуствен разум
      Отказах се да оформям статия. Сметнах, че не си струва загубата на време, при положение, че едва ли ще бъде нещо "основополагащо" като Схващането за всеобщата предопределеност, и ще я прочетат смешен брой читатели.

    Предаване на данни, Спасяване на данни, Съхраняване на дискети, Правец-82

   

    Забава

   


  25
  Ще има.