SENYORS DEL CASTELL DE SANT ESTEVE

 

Agnes de Sant Esteve (senyora de Vullpellac)=Dalmau de Palol(...1272)

 

Dalmau de Palol(1272-1277) Ponç Urgio

Armes dels Reials

PereII d'Arago aixi el dominis i el castell de Sant Esteve de Mar pasen a la corona.(Dóna en feu )

Armes dels Ribera

Arnau de Ribera, cavaller de Calonge

Armes dels Rocabertí

Dalamau Rocavertí (1299...)

Armes dels Gironella

Simó de Gironella (...1301-1311...)

Armes dels Rocabertí

Ponç de Rocabertí (1311)

Armes dels Gironella

Francesca de Gironella(...1311-1323)

Armes dels Corenellà

Jaume de Cornellà(1323-1331)

Armes dels Pallares

Bernat Pallarès ciutadà de Barcelona, senyor del castell de Sant Esteve del Mur (1331-1340...)

Armes dels Pallares

Pere Pallarès (...1362-1394)

Armes dels Cruilles

Berenguer de Cruilles (1394-1402) senyor de Calonge

Armes dels Cruilles

Bernat de Cruilles (1402-1436) senyor de Calonge

Armes dels Cruilles

Pere galceran de Cruilles(1436-1447) senyor de Calonge

Armes dels Cruilles

Martí guerau de Cruilles(1447-1474)

Armes dels Cruilles

Pere Galceran de Cruilles(1474-1484)

Armes dels Requesens

Galceran de Requesens I comte de Palamós

continuar al comtat de Palamós

CONTINUAR AL COMTES DE PALAMOS

TORNA AL INDEX