HOOFDSTUK 1 : TERUG NAAR DE OORSPRONG

1. NU !
2. VAN MENS TOT AAP
3. VAN ZEE NAAR LAND EN LUCHT

4. EEN DUIK IN DE OCEAAN

5. EENCELLIGEN, DE BASISBOUWSTEEN VAN ALLE LEVEN
6. HET ONTSTAAN VAN DE AARDE
7. DE VORMING VAN DE ZON EN DE EERSTE STERREN

8. STERRENSTELSELS, CLUSTERS EN SUPERCLUSTERS

9. DE OERKNAL, EN HET EERSTE MILJOEN JAAR ERNA

10. CONCLUSIE

HOOFDSTUK 2: DE NACHTMERRIE VAN LINNAEUS

1. BESCHRIJVEN EN KLASSEREN VAN DE EVOLUTIE
2. VERKLAREN VAN DE EVOLUTIE

3. HERHALEN VAN DE EVOLUTIE ?

4. TOEVAL VERSUS REGELMAAT IN DE EVOLUTIE

HOOFDSTUK 3: DE GEMIDDELDE EVOLUTIE

De gemiddelde evolutie : een heuristisch model

1. PANTA REI
1.1. Verspreiding in de evolutie
1.2. Beperking van de verspreiding


2. INFORMATIE ALS BRON VAN COMPLEXITEIT EN COHERENTIE IN DE EVOLUTIE

2.1. Toevallige selectie in de evolutie

2.2. Informatie en selectie in de evolutie : de invloed van de rode vlag

2.3. Geïnformeerde variaties en geïnformeerde selecties in de evolutie

2.3. Wat is informatie binnen de evolutiecontext ?


3. FLUXMAXIMALISATIE EN ATTRACTOREN IN DE GEMIDDELDE EVOLUTIE
3.1. Demping van variaties en het ontstaan van informatie en attractoren in de gemiddelde evolutie
3.2. Hiërarchische niveauís in de gemiddelde evolutie
3.3. Fluxmaximalisatie en quasi-evenwicht : de link tussen microscopisch en macroscopisch gedrag
4. FUNDAMENTELE ONZEKERHEID IN DE GEMIDDELDE EVOLUTIE
5. CONCLUSIE

HOOFDSTUK 4: CHOAS IN DE GEMIDDELDE EVOLUTIE

1. DE PIONIERS IN DE KARAKTERISATIE VAN CHAOS
2. BOLTZMAN EN STUURLOZE INTERACTIES
2.1. Waarom verspreiden de atomen zich ?
2.2. Wat is de relatie tussen het "gasmodel" en het "stiermodel" ?
2.3. Wanorde en symmetrie
2.4. Temperatuur en tijd
3. ENKELE PRAKTISCHE GEVOLGEN
3.1. Verspreiding als bron van creativiteit en diversiteit
3.2. Verspreiding en redundantie in de informatiestroom
3.3. Verspreiding en materiële stromen
3.4. Verspreiding en energiestromen
4. CONCLUSIE

 

HOOFDSTUK 5: Alfa-informatie als de basisbouwsteen van het semiotisch landschap
1. DE WET VAN HOOKE, OF WAAROM DE APPEL NIET VALT
2. DE GRAVITATIEWET VAN NEWTON, OF WAAROM DE APPEL WEL VALT
3. NEWTON EN HOOKE : GELIJKENISSEN EN VERSCHILPUNTEN
4. INELASTISCHE MATERIALEN EN NIET COHERENTE REACTIES
4.1. Niet perfect elastische materialen
4.2. Fasen, fasetransities en incoherente acties

5. MEERVOUDIGE INTERACTIENIVEAUíS IN HET SEMIOTISCH LANDSCHAP
5.1. Evolutionaire successie van Alfa-attractoren
5.2. Niveauís van articulatie in het semiotisch landschap

6. CONCLUSIE

 

HOOFDSTUK 6: DE BETA-ATTRACTOREN IN DE (ZELF)ORGANISERENDE STROOM

1. DE UITGEBREIDE WETTEN VAN DE THERMODYNAMICA
2. KOPPELING VAN STROMEN EN "WAAROM KAN EEN APPEL OMHOOG BEWEGEN

3. KANALISATIE VAN DE EVOLUTIESTROOM
3.1. Bénard cellen : de spontane vorming van "watersnelwegen"
3.2. Het Taylor-couette systeem : complexere patronen in water
3.3. Kwantumsprongen in de evolutie
4. TERUGKOPPELING EN VORMING VAN CYCLI De opwaartse stroom wordt complexer
4.1. Videoterugkoppeling : van eenvoud naar complexiteit
4.2. Fractalen en zelfreferentie van de vorm
4.3. Haaien en garnalen
4.4. Vreemde attractoren
5. VORMING VAN COMPLEXE CYCLI EN HYPERCYCLI
5.1. Kanalisatie versus kanabilisatie van de opwaartse stroom
5.2. Complexe cycli en hypercycli in de natuur
6. CONCLUSIE

HOOFDSTUK 7: GAMMA ATTRACTOREN IN DE (ZELF)REPLICERENDE STROOM

1. Gamma-attractoren en Gamma-replicatoren
2. Het ontstaan van de eerste Gamma-replicatoren
2.1. De vorming van organische bestanddelen

2.2. De vorming van zelf-replicerende polymeren

2.3. Hypercycli en de vorming van zelfreplicerende polymeren

2.4. De oorsprong van een complex metabolisme

2.5. Compartimentering van zelf-replicerende eenheden

3. Levende systemen en Gamma-attractoren

3.1. Een universele Gamma-attractor voor levende systemen ?

3.2. Enkele voorbeelden van levende systemen

3.2.1. De cel

3.2.2. Het organisme

3.2.3. De organisatie

3.2.4. De maatschappij

3.2.5. Thermodynamica, infodynamica en economie

4. CONCLUSIE

HOOFDSTUK 8: SELECTIE IN DE EVOLUTIE

1. Variatie en selectie in de evolutie
2. Blinde evolutie in het universum
3. Ge-informeerde selectie in de evolutie

3.1. Natuurlijke selectie in de biologie

Darwin en "the origin of species"

Informatie en natuurlijke selectie

selectie en catastrofes

selectie en overleving

sexuele selectie

Isolatie als voorwaarde voor de vorming van nieuwe soorten

3.2. Natuurlijke selectie in de pre- en post-biotische evolutie

3.3. Artificiële selectie

4. Geïnformeerde variatie in de evolutie

5. Artificiële constructie in de evolutie

6. CONCLUSIE

HOOFDSTUK 9: VERSPREIDING EN DIVERGENTIE IN DE EVOLUTIE

1. Verspreiding en divergentie in de evolutie
2. Specialisatie in de evolutie
2.1. Specialisatie van cellen bij de ontwikkeling van dieren

2.2. Specialisatie en groei in menselijke organisaties

3. Emergentie van nieuwe organisatieniveauís in de evolutie

4. Complexiteit en informatie

5. CONCLUSIE

HOOFDSTUK 10:FLUXIMAXIMALISATIE EN CONVERGENTIE IN DE EVOLUTIE

1. Introductie
2. Innovatie versus confirmatie in de evolutie
2.1. Innovatie en confirmatie

2.2. Redundantie en controle
2.3. Innovatie en confirmatie in een ecosysteem
3. Symmetrie en symmetriebreking in de evolutie

3.1. Symmetrie en Alfa-informatie

3.2. Symmetrie en Beta-informatie

3.3. Symmetrie en Gamma-informatie

3.3.1. Natuurlijke selectie en optimale vormen

3.3.2. Artificiële constructies en symmetrie

3.4. Symmetrie en symmetriebreking in de evolutie
4. Integratie versus differentiatie in de evolutie
4.1. Differentiatie, integratie en co-evolutie
4.2. Integratie van ruimte en tijd
4.3. Integratie tussen Materie/Energie en Informatie

5. De evolutie lijmt haar eigen scherven

NAWOORD : PERCEPTIE IN DE EVOLUTIE

1. Introductie
2. Perceptie
2.1. Uiteenlopende percepties
2.1.1. Holisme versus detailisme
2.1.2. Intuïtieve of sensorische waarneming

2.1.3. Perceptie-focus op het universum en zijn evolutie

3. Hoe de perceptie-focus het evolutiemodel beïnvloedt
4. "De gemiddelde evolutie" in vogelperspectief
5. "Carpe universum"

6. Conclusie

REFERENTIES

De Gemiddelde Evolutie

Van Bit tot Atoom en Ecosysteem


Ga naar : Beginpagina Index van het boek Samenvatting