อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจำปีที่มีหน้าที่เป็นผู้นำให้กับชุมนุม
แต่ละคนมีหน้าที่ต่างๆกันไป อยากรู้ใครทำอะไรกดดูได้เลย
(ถ้ากดคนไหนแล้วไม่ไปแสดงว่ายังม่ายด้ายทำ วะฮะฮ่า)