Välkommen

Organisation

Undervisning

Elevarbeten

Kontakta_oss

Användbara 
länkar

Användbara 
adresser
 

 

Svenska Skolan i Milano
 


 
 

Scuola Svedese di Milano

Klicka på logon för att se en bild av
byggnaden i vilken  skolan ligger
 
 


VÄLKOMMEN

Välkommen till Svenska Skolan i Milano. Verksamheten startade 1969 inne i centrala Milano.
1986 flyttade skolan till Arese, norr om Milano. Sedan 1999 är skolan belägen i nya fräscha
lokaler med gröna omgivningar i Garbagnate i närheten av Arese. Skolan vänder sig till barn
med svensk anknytning, men tar även emot barn från andra skandinaviska länder. Vi bedriver
undervisning från år 1 t.o.m. år 6. Vi handleder också elever i år 7 - år 9, som läser på distans
via Sofiaskolan i Stockholm.

Vi erbjuder också undervisning i kompletterande svenska.
 

Tillbaka

Organisation

Skolan drivs som en privatskola med statsbidrag och elevavgifter. Huvudman är Svenska
Kulturföreningen, som är en ideell förening, vars styrelse till stor del består av föräldrar
till barn i skolan. Förutom valda styrelseledamöter har Skolverket en representant, vars
uppgift är att tillse att Skolverkets styrdokument följs. Styrelsen lägger riktlinjer och
principer för verksamheten, samt fastställer skolavgifter.

Tillbaka

Undervisning

Skolan följer svensk skollag, läroplan, kursplan och timplan och står under Skolverkets
tillsyn. Skolan står också under tillsyn av italienska skolverket, Ministero della Pubblica
Instruzione. Vi följer i stort sett svenska läsårstider, men tar hänsyn till värdlandets
helgdagar och traditioner. Vi har valt att prioritera några arbetsmetoder och arbets-
områden, som svensk utlandsskola. Vi arbetar åldersintegrerat och lägger stor vikt
vid individualisering och skapande arbete. Eleverna är själva med och planerar och
utvärderar sitt arbete.

För att lära känna Milano och dess omgivningar gör vi ofta utflykter, går på teater och
besöker muséer. Den italienska kulturen och de italienska traditionerna studeras också.

Undervisningsspråket är svenska. Eleverna studerar dessutom italienska och engelska
redan från år 1.

Tillbaka

Elevarbeten


Några italienska högtider och traditioner
 
 

Tillbaka


Kontakta oss

Postadress
Via Valera n. 5
IT- 200 24 Garbagnate Milanese (Mi)

E- mail
sveskomi@tin.it

Telefon
+39 02 990 220 67

Fax nummer
+39 02 990 222 91

Tillbaka


 

Användbara länkar

Info om Milano:

http://www.comune.milano.it
http://www.regione.lombardia.it
http://www.ciaomilano.com
http://www.hellomilano.it
http://www.vivimilano.it

Transporter:

http://www.ferrovienord.it
http://www.trenitalia.com
http://www.malpensa-airport.com

Vädret:

http://www.eurometo.com
http://www.meteomont.it

Tidningar:

http://www.corriere.it
http://www.repubblica.it

Sökmotorer:

http://www.virgilio.it

Tillbaka

Användbara adresser

Svenska konsulatet i Milano
Via Gonzaga, 5
201 23 Milano
Tel. +39 02 86 93 971
Fax +39 02 72 00 24 26
Öppet måndag - fredag 10 - 12
Tel tid: mån - fre 9.30 - 12.30

Svenska Kyrkans Frivilliga Församling I Milano
Kontaktperson: Ellinor Linde +39 02 89 40 96 16
 


Tillbaka


Copyright: All the material in the site is presumed to be public domain. If something has copyright, please let us know and it will be immediately cancelled.

Webmaster:Inga- Lisa Andersson

Uppdaterad: april 12, 2001.