Volvo V70
Wagon type

 

Volvo V70
Red version

 

Volvo C70
Carbriolet