Esperantujo (kanto de Boucon) Espera la Stango Espera la Standardo

Esperantujo
Regno konata al progresuloj

H. Boucon

Fonto : Kantaro Esperanta 7

Regno konata al progresuloj,
Tero benata de pacemuloj !
     Kie troviĝas lando la bela ?
     Ĉu vi kaŝiĝas, hejmo ĉiela ?
Vi estas ĉie,
Kvankam nenie—
     Nia patrujo
     Esperantujo !
Ĉe vi aŭdiĝas nur harmonio,
Kaj ne vidiĝas morta envio.
     Vin, ho batalo sanga, kruela,
     Pro idealo nia la bela
Vin ni ne celas,
Vin ni forpelas
     El la patrujo
     Esperantujo !
Dolĉaj virinoj, belaj, graciaj,
Ĉarmaj reĝinoj — vi estas niaj.
     Firma do restu ĉies animo.
     Plene forestu vana la timo !
Mortos neniam,
Kreskos por ĉiam
     Nia patrujo
     Esperantujo !

Melodio: Santa Lucia (Sankta Luĉio),
anonima napola popolmelodio


Enlilandejigita kaj midie ekipita je 2001.10.12.
Ĉi tiu paĝo estas parto de la Jahua filio
http://www.oocities.org/lilandr/
de
La Lilandejo
http://www.scn.org/~lilandbr/

la tttejo de
Liland Brajant Ros'