Remus Opris (ex-Securitate) Cserehattal (Szekelyudvarhely) kapcsolatban

Thu, 12 Feb 1998 11:24:16 -0500 (EST)

Udvarhelyi jó és rossz hír
 
Remus Opris kormányfôtitkár egy jó és egy rossz hírrel szolgált a sajtónak a
Szeplôtlen szív apácarend székelyudvarhelyi betelepítésével kapcsolatban. A
szokástól eltérôen elôbb a jó hírt mondta el. Szerinte a város polgárai nem
tanúsítanak elutasító magatartást, sôt alakulgatnak a görög katolikus apácarend
kapcsolatai a helybeli római katolikus és protestáns egyházi emberekkel. A rossz
hír az, hogy a helyi tanács nem hozott döntést az Aris cég építési engedélyének
meghosszabbítására, valamint Opris szerint kimondottan rosszindulatú,
szélsôséges személyek arra törekednek, hogy nemzetközi síkra tereljék a
problémát. A nyugaton élô magyarság egyes szervezeteit Remus Opris azért
marasztalta el, mert azok súlyos vádakkal illetik az apácarendet és a román
kormányt. A kormányfôtitkár bizonyára az Interneten közölt tájékoztatóra utalt,
amely ismerteti az apácatelepítés eddigi történetét, többek között azt is, hogy
állítólagos svájci alapítványtól indult el, amelynek a postacímén nem található
semmilyen épület.
 
Újabb halasztás a Cserehát-perben
 
Eckstein-Kovács Péter szenátortól, a székelyudvarhelyi városi tanács ügyvédjétôl
megtudtuk: tegnap, a marosvásárhelyi járásbíróságon újabb tárgyalásra jelent meg
Székelyudvarhely városi tanácsa és a vitatott tulajdonjogú csereháti ingatlant
építtetô Aris Rt., valamint a Szeplôtlen szív görög katolikus apácarend
képviselôi. A tárgyalást perrendtartási és illetékességi kifogások miatt február
24-re halasztották.
 
Szabadság
1998. február 11.
(X. évfolyam, 33. szám)
http://www.hhrf.org/szabadsag/8feb-11t.htm


This page hosted by
Get your own Free Home Page