פרק 22

"בוקר טוב", אמר הנסיך הקטן.
"בוקר טוב", אמר פקח הרכבות.
"מה אתה עושה כאן?" שאל הנסיך הקטן.
"אני משלח את הנוסעים בקבוצות של אלפים", אמר מבקר הרכבות. "אני מביא רכבות כדי להוביל בהן את הנוסעים, ככה וככה ימינה, ככה וככה שמאלה."
ורכבת אקספרס מנצנצת חלפה על פניהם בשאגה רועמת, אשר הרעידה את כותלי התא של מבקר הרכבות.

"הם ממהרים מאד", אמר הנסיך הקטן. "מה הם מחפשים?"
"זאת אפילו מהנדס הקטר איננו יודע", אמר פקח הרכבות.
ועוד רכבת אקספרס מנצנצת שעטה לידם בכיוון ההפוך.
"הם כבר חוזרים כלעומת שבאו?" חקר הנסיך הקטן.
"אלה רכבות אחרות", אמר מבקר הרכבות. "זוהי תחנת רכבת".
"הם אינם שבעי רצון במקום שהם נמצאים בו?" שאל הנסיך הקטן.
"איש לעולם איננו שבע רצון במקום שהוא נמצא בו", אמר פקח הרכבות, ורעם של רכבת אקספרס שלישית התגלגל לידם.

"הם כולם רודפים אחרי הנוסעים הראשונים?" שאל הנסיך הקטן.
"הם לא רודפים אחרי כלום", אמר מבקר הרכבות. "הם ישֵנים בקרונות, ואם אינם ישֵנים אזי הם מפהקים. רק הילדים מוחצים את אפיהם אל זגוגית החלונות".

"רק הילדים יודעים מה הם מבקשים", אמר הנסיך הקטן. "הם משקיעים זמן בבובת סמרטוטים והיא נעשית חשובה להם מכל. ואם מישהו לוקח אותה מהם, הם בוכים..."
"הם בני מזל", אמר מבקר הרכבות.

פרק 21> תוכן <פרק 23

תרגום ג'וד-שבא