SEKOLAH  MENENGAH  KEBANGSAAN  MENTAKAB

Laman web ini dibina bagi tujuan untuk memberi pendedahan kepada pelajar-palajar mengenai salah satu subjek pelajaran yang terdapat di Sekolah Menengah Kebangsaan Mentakab.

Sila klik di sini untuk terus mula belajar secara berteknologi tinggi.  ENTER

PENGENALAN

Selamat pagi dan selamat datang ke laman web yang kami bina ini. Dalam laman web ini, kami telah memilih bab 
Elektrokimia dari subjek Kimia tingkatan 4 untuk dijadikan satu bahan rujukan kepada pelajar-pelajar untuk belajar
secara sistematik menggunakan teknologi tinggi iaitu Internet. Dengan tidak melengahkan masa lagi, kami mewakili 
peserta dari Sekolah Menengah Kebangsaan Mentakab ingin menyatakan tujuan kami membina web page ini.

 

Objektif:

1) Untuk memberikan satu suasana yang sesuai dengan era yang mutakhir bagi proses pengajaran

    dan pembelajaran

2) Meningkatkan prestasi pencapaian pelajar dalam bidang akademik

3) Membolehkan pelajar-pelajar menggunakan Internet untuk belajar secara efektif dan mengenali

    kegunaan Internet dalam proses pembelajaran.

4) Membiasakan pelajar dengan Internet dan melahirkan pelajar yang gemilang dalam akademik dan

    celik ICT.

 

ENTER

 

COPYRIGHT RESERVED SMKM 2002