Rulman Fiyatları
Interchange database
Rulman Gresleri
İskonto Oranları
Bakım ve Servis
 
Adres : Sanayi Sitesi 3.Blok No:18
Afyon / Türkiye
Telefon : +90 272 212 05 77
Faks : +90 272 214 01 87
Cep : +90 532 614 24 28
ICQ :
292876

E-Mail : info@inanrulman.com
 
Ürünler / Rulman / Yağlanması

Rulmanların yağlanması, gresle yağlamada yeniden yağlama süresinin ve konulacak gres miktarının tayini

    Rulmanların % 80'ni gres ile yağlanmaktadırlar, gres ile yağlamada iki konu çok önemlidir, yeniden yağlama süresinin tayini ve konulacak gres miktarının saptanması işletmelerde bu değerler uzun yılların verdiği tecrübelerin makina imalatçılarının verdiği tavsiyelere eklenmesi ile elde edilir. Bu yayında verilen yöntemler çok çeşitli uygulama sonuçlarının bir araya getirilmesi ile oluşturulmuştur ve çoğunlukla gerçeğe yakın değerler vermektedir. Bakımcılar bu yayında verilen bu yöntemlerle işletmelerinde uyguladıkları değerleri karşılaştırabilirler veya yeni uygulamalar için bunları kullanabilirler.

Gresle yağlamada yeniden yağlama süresinin tayini
   
Devir sayısında, rulman boyutlarına ve rulman tipine bağlı olarak yeniden yağlama süresi şekil 1'den hesaplanabilir. Burada bulunan değer ideal şartlarda çalışma için geçerlidir. Pratik değerlere yaklaşabilmek için deneysel çalışmalar sonucunda çeşitli indirgeme faktörleri bulunmuştur.

    Yeniden yağlama süresinin tayini için aşağıdaki yol izlenmelidir.

 • kf.n.dm (rulmanın hız endeksi) hesaplanmalıdır.
  kf: tablo 1'den alınabilir (rulmanın tip faktörü)
  n: devir sayısı (devir/dakika)
  dm: rulman ortalama çapı:(iç çap+dış çap)/2
   

 • Şekil 1'den tf (saat) değeri okunmalıdır (şekilde görüldüğü üzere iki ayrı eğri vardır. 1 no.lu eğri bozulma olasılığı % 20 alındığında 2 no.lu ise % 10 alındığında kullanılmalıdır.) 1 no.lu eğriden kullanılması tavsiye olunur.
   

 • Okunan tf değerleri aşağıdaki denklemde yerine konularak tfg gerçek yeniden yağlama süresi değeri bulunur, buradaki f1...f5 faktörleri tablo 2'den çalışma şartlarına göre alınmalıdır. tfg=f1,f2,f3,f4,f5,tf
   

 • Yeni gres konulduğunda mevcut kullanılmış gresi uzaklaştırmak genelde zordur. Bunlar birbirleri ile karışırlar, bu nedenle elde edilen tfg değeri 0.5 veya 0.7 ile çarpılır, böylelikle belli kalitede yağın sürekli rulmanda kalması sağlanmış olur. Sonuç olarak pratikte yeniden yağlama süresi
  t pratik = 0.5 tfg
  şeklinde hesaplanıp kullanılması tavsiye edilir