ห้องแสดงพระพุทธรูป

Page 1

Page 2

 

พระพุทธรูปเชียงแสนลังกาวงศ์

อายุ: พุทธศตวรรษที่ 18 - 19

วัสดุ: สัมฤทธิ์ สนิมเขียว ฐานบัวขีด

พระพุทธรูปเชียงแสน ศิลปะลังกาวงศ์นี้ เป็นพระที่สร้างขึ้นในยุคต้นของสมัยเชียงแสน พระพุทธรูปมีสนิมเขียว ทองเดิมประปราย พระพุทธรูปองค์นี้ถูกสร้างอย่างปราณีต เพราะแม้เป็นพระพุทธรูปองค์เล็กแต่ได้รวบรวมเอารายละเอียดต่าง ๆ ไว้อย่างครบถ้วน อีกทั้งจากการสังเกตุเม็ดพระศกที่มีลักษณะเป็นเม็ดเรียงกันสวยงาม บ่งบอกถึงความเป็นเชียงแสนแท้ ๆ ในยุคแรก ๆ

อ่านข้อมูลเกี่ยวกับพระพุทธรูปเชียงแสนเพิ่มเติม

อ่านข้อมูลเกี่ยวกับเชียงแสนลังกาวงศ์เพิ่มเติม

Back