Morten...bilete av ein fan...

Dette er då altså Morten , HK Dream Teams største fan og html-støttekontakt

Han har og heimeside:
LeMort(Må sjekkast ut)

This page hosted by Get your own Free Homepage