Hříchy minulosti
Sins of the past

     Xena projíždí spálenou vesnicí. Před očima jí probíhají obrazy dávno minulých bitev. Zastaví ji chlapec a žádá ji o jídlo. Pak jí vypráví, že jeho rodiče zabila Xena, princezna bojovnice sestoupivší z nebes v ohnivém kočáru. Xena mu zanechá váček s jídlem a odjíždí.
     V odlehlém hájku se pak loučí s minulostí, odkládá šat bojovnice, meč i chackram. Vše pak s melancholickým pohledem zahrne listím. Když tu ...
     Z lesa vyběhne skupina vesničanů pronásledovaných jakýmisi zlotřilci. Xena se ukrývá do křoví a zlotřilci obkličují ubohé neviné vesničny. Z davu vystupuje Gabriela a nabízí se ať si bandité vezmou ji a ostatní nechají jít. Hezký pokus, ale míjí se účinkem. Hlavní padouch vytáhne na Gabi bič.
     Xenina ruka na poslední chvíli zadrží bič před úderem. Strhne se vřava. Xena je úžasná, bije padouchy hlava nehlava, než ji (když hodem kopím zachraňuje Gabrielu) zákeřně zezadu srazí ranou jílce do týla.
Xenu obklopí houf zlotřilců, dělají na ni xichtíky a úděsně se pochechtávají. Xena však nenápadně hrabe v listí ... ano, její ruka šmátralka nahmatá chackram i meč! Ďábeslký úšklebek ozdobí její krásnou tvář když "ta kulatá věc" prolétne mezi padouchy, poláme pár mečů, kopí a hlav. Xena vyskočí a zmasakruje padouchy až před ní zůstane jen jejich velitel. Umně mu vyrazí meč z rukou a se slovy: "Vyřiď Dracovi pozdrav od Xeny" složí zlouna ranou jílcem do krku.

Následuje znělka


     Gabriela sedí u Xeny která si opět obléká šat bojovnice. Gáby mluví a je celá u vytržení, ale starší vesnice Xenu požádá o odchod. Poté, co Xena odmítne vzít Gabrielu s sebou, Gáby vyzvídá kam se Xena chystá. Xena odchází.
     Xena navštěvuje Draca. Draco sice slíbí nevyloupit Gabrielininu vesnici, ale žádá Xenu aby se k němu přidala. Xena odmítá řka že se vrací domů. Jen co za Xenou zapadnou plátěná dvířka stanu, Draco připravuje svou armádu na přepadení Amphipolis, Xenina domova. "Špatnost nemá meze." povídá Draco.
     Xena na cestě potkává starého slepého kyklopa, kterého před časem zbavila jediného oka. Poté co mu šarmantě sundá kalhoty svým chackramem odjíždí (aniž by dotyčného chudáka alespoň znásilnila).
     Gabriela se v noci v "tichosti" vydává za Xenou. Přechází můstek, "Ten můstek mně udrží, ten můstek mně udrží .... udržel mně. Být dobrodruhem není zas tak těžké." a vzápětí je lapena kyklopem. Důmyslnými řečmi však zlotřilci uniká "Díky bohům za hloupé kyklopy."
     Gáby pokračuje v cestě do Amphipolisu. Na cestě se jí podaří ukecat (všimli jste si jak jí ta pusinka jede?) kupce který ji nakonec přeci jen sveze.
     Xena přepadá Dracovu výzvědnou skupinu. S pomocí svého proslaveného hmatu se dozvídá o Dracově plánu přepadnout Amphipolis. Přijíždí domů.
     Draco je na neúspěšného slídila rozzloben. Aniž by přerušil řízení příprav tažení v souboji onoho bídáka zabije.
     Xenu nečeká doma nejlepší uvítání. Její matka - krčmářka - (tak jak to že je Xena princezna?) ji nejprve odzbrojí a na její varování stran Draca nedbá.
     Xena se vrací pro meč a je v hostici zaskočena tlupou vesničanů, kteří ji chtějí ukamenovat. Přichází však Gáby a umnou mluvou ji zachrání. (ta holka má ale vyřídilku)
     Xena vzpomíná nad rakví svého bratra. "Není lehké být sama." povídá. "Ty už nejsi sama." odpoví Gáby která se z ničeho nic objeví ve dveřích hrobky.
     Do vesnice přijíždí Draco. Vesničané chtějí vyjednávat. Draco nechce. Chce Xenu. Xena se objevuje za Dracovými zády. Draco chce Xenu k sobě po dobrém či po zlém. Xena zvolí po zlém. Draco volí zbraně: "hole". Xena volí podmínky: "Tam nahoře na tom můstku".

Strhne se lítý souboj.

     Díky tomu, že Gáby nastrčí padouchovi jež chce Dracovi nečestně pomoci nohu, Xena celkem rychle vyhrává. Draco slibuje "na hlavu boha Area" že do tmy opustí údolí. Bezejmený padouch tasí nůž a chce Xenu zabít. Draco však brilantním hodem vlastní dýkou padoucha navždy umlčí. "Smlouva je smouva, Xeno. Tak příště."
     Xena s Gabrielou odchází po zelených pláních. Xena je šťastná že se usmířila s matkou a Gáby zase že putuje s Xenou. "Tak pojď ty kamarádko" povídá Xena na závěr.

Znělka

[Hlavní stránka] [Seznam epizod] [Válečné vozy]
[Email] [Xeniny Svitky] [Zápis do Xeniných Svitků]

1