Thượng Bộ Thất Tinh - Thái Cực Quyền (Dương thức)

Thượng Bộ Thất Tinh

HomeTư thế trước đó
Động tác: Mủi chân trái xoay ra ngoài, trọng tâm từ từ đi về phía trước qua chân trái, thân thể từ từ đứng lên về trước, chuyển qua bên trái, chân trái cong đầu gối lại về phía trước, duổi chân phải; chân phải gót chân rời mặt đất trước nhấc lên về phía trước đi qua mắt cá chân trái, bước về trước một nửa bước, lấy mủi chân chạm mặt đất, thành "hữu hư bộ". Đồng thời bàn tay trái múc lên tới trước ngực, biến thành nắm tay, núm tay phải biến thành nắm tay tùy theo chân phải bước tới mà từ sau đi qua eo lưng đi về phía trước chéo lại ở dưới nắm tay phải, cùng với nắm tay trái đở lên về phía trước, hai nắm tay cao bằng trán, lòng nắm tay trái hước qua bên phải phía trong, lòng nắm tay phải hước qua bên trái phía trong. Mắt nhìn thẳng ra trước, nhãn thần thoáng đến hai nắm tay giao chéo nhau đở ra trước

Yếu điểm:

1. Giống với yếu điểm thứ nhất của chiêu Kim kê độc lập

2. Lúc từ Hạ thế đi qua tới "hữu hư bộ", chú ý thân thể không được lắc lư, phần trên thân thể phải giữ ngay thẳng, phải thả lỏng eo hông, eo lưng phải đề phòng vì đi ngang về trước mà thành cứng ngắc. Không được lấy mủi chân phải phân chia đảm nhiệm một phần trọng lượng thân thể, bởi vì lúc này chân phải là hờ, chân trái là thực. Nếu như mủi chân phải đở một phần trọng lượng, tức là thành phạm lỗi "song trọng", và cũng phạm vào lỗi "hư thực" không phân ra được rõ ràng

3. Lúc nắm tay phải đở lên về phía trước, phải như thể là đở mà cũng như đánh, chú ý không được có động tác giơ tay lên về phía trước

4. Lúc hai nắm tay đở ra, hai vai không được vì giao chéo nhau mà nhô lên hoặc hẹp lại, hai cánh tay phải trình hình cung, làm cho tư thế đạt được yêu cầu "khúc súc" (cong và dồn) lại vừa tròn đầyPrevious
Next