Kono Page wa IE5.0 nite Dousa Kakunin Site imasu.
Ikken English Fu desuga Nihongo Only desu.
UpDate 99/09/26

Welcome to my Home Page.

98/03/18 Yori Nin me no Okyaku-san desu!


My Contents

SPEED no TV-CM


Kono Page ni Link Sinaide Kudasai!!
Link wa Kochira no Page ni Shite kuda sai.
Mail ni yoru toiawase wa NORITAN made onegai simasu!

This page hosted by Get your own Free Homepage
1