Eind 1991 scheidde Kroatië zich af van Joegoslavië onder leiding van de extreem rechtse regering van Tudjman. Kroatië dat tijdens de Tweede Wereldoorlog aan de zijde van de nazi's stond voerde na 1991 jaren oorlog om een zo groot mogelijk stuk van Bosnië-Herzegovina in handen te krijgen. Honderdduizenden mensen moesten voor de etnische zuiveringen van de Kroaten op de vlucht. In heel Europa organiseerden fascistische geestesgenoten de solidariteit met de Kroatische acties.

In Vlaanderen was dat uiteraard het Vlaams Blok, en meer in het bijzonder de nazi's van Voorpost. De Voorpost-afgevaardigde voor Friesland, Douwe Van der Bos, zelf lid van het Vlaams Blok, ronselde tientallen huurlingen via zijn Nederlands-Kroatische Werkgemeenschap/Nederlands Vrijwilligers Peloton. Onder hen een aantal Vlamingen. In Vlaanderen werden solidariteitsavonden en ondersteuningsacties gehouden.
Op 10 april 1992 wilden Voorpost en het Vlaams Blok op het Vlaams Blok-secretariaat in Antwerpen een Kroatië-avond houden, met Douwe Van der Bos, Filip Dewinter en Wim Verreycken. Wanneer de zaak uitlekt, trekt het Vlaams Blok zich in aller ijl terug. In diezelfde periode reisde Dewinter samen met ex-VMO-zakenman Herman Geschier, een man die naam en faam maakte in middens van wapenhandelaars, naar Kroatië. Andere, meer humanitair ogende ondersteuningsacties werden gevoerd onder de naam Vlaanderen helpt Kroatië. Maar daarachter ging hetzelfde volkje schuil: Voorpost, Vlaams Blok-jongeren, VNJ, NSV, Vrijbuiter. Ook na het beëindigen van de militaire acties in Bosnië-Herzegovina, bleef die steun aan Kroatië voortgaan.

Hilde Tas en Hans Van Mulders uit Aalst vormden de kern vzw Volk in Nood (VIN), opgericht in 1996. Beiden waren in het begin van de jaren '80 de verantwoordelijken van de Aalsterse afdeling van het Vlaams Nationalistisch Jeugdverbond (VNJ). Van '90 tot '96 runde Tas bij haar thuis de nationale verkoopcentrale van het VNJ. In juli '93 begeleidde ze een VNJ-busreis naar Oekraïne. De meest gezongen liederen op deze reis naar het Oostfront waren, zo stond te lezen in de verslagen: Het Vlaams legioen en Trouw en eer, haal het rode Sovjetvaandel neer.
Sinds mei '98 is Hilde Tas redactiesecretaris van het VNJ-blad Storm. Hoofdredacteur Rob Verreycken verwelkomde haar hartelijk in het meinummer. Al meer dan 15 jaar is het VNJ de kweekschool van het Vlaams Blok waarvan voorposters de sleutelposities stevig in handen hebben.

Volk in Nood (VIN) komt op voor separatisme, zowel in Joegoslavië als in België, en voor nationalistische oorlogen.
"De bewapening van het Kroatische leger vormde de beslissende stap naar een oplossing voor de Joegoslavische crisis": Beginselverklaring VIN in 1997.
Hilde Tas: "De boodschap is dat je als minderheid eerst een oorlog moet voeren voor je ernstig genomen wordt." (15 februari 1999)