Būtinosios religijos teisingumo sąlygos

1 Dalis
6 Paskaita
Guru – didysis gydytojas.

Susitelkite ties teisingu vaistu

Net pasaulietis gali tapti Pasiekusiuoju

Iš pradžių aš norėčiau papasakoti jums apie savo planus. Mūsų filiale Kiusiu yra vienas pasaulietis vardu Micuiki. Jis užsiėmė bakti ties savo galimybių riba. Jis praktikavo aukojimus ir padėjo kitiems taip, kaip tik galėjo. Aš planuoju padaryti jį Pasiekusiuoju iki šio rudens pradžios.
Leiskite man papasakoti jums apie p. Micuiki. Aš žinau, kad jūs, filialo Osakoje nariai, stengiatės iš visų jėgų. Bet kalbant apie Micuiki, jis praktiškai visada yra dvasinės praktikos salėje. Jis miega tik dvi valandas per parą. Kiekvieną vakarą jis kartu su jaunais tikinčiaisiais platina lapelius. Jis taip pat palaipsniui įtikino daugelį žmonių, kuriuos pažinojo, tapti tikinčiaisiais. Štai kokius nuostabius Nuopelnus jis turi.
Jis gavo Šaktipatą daugiau negu dešimt kartų. Aš stebėjau jį ir pasakiau jam neseniai: “Jūs atlikote pakankamai Bakti. Artėja tas laikas, kai jūs tapsite Pasiekusiuoju”. Mes jau nusprendėme, kada jis turi pradėti intensyvius užsiėmimus ir kada jis turi tapti Pasiekusiuoju. Tai reiškia, kad AUM dabar sukurta sistema, kuri gali leisti ir pasauliečiams tapti Pasiekusiaisiais, nepaliekant savo namų ir netampant vienuoliais ir vienuolėmis. Ar jūs galite rasti kokią nors kitą tiesą ar religiją, kuri galėtų žadėti jums tai ?
Bet aš noriu pasakyti dar kai ką. Dabar aš Osakoje, tačiau tai taikytina ne tik filialui Osakoje, bet ir visiems filialams Japonijoje. Prieš kurį laiką aš pajutau, kad jūs tolstate nuo AUM ir manęs. Aš jaučiu, kad AUM tampa panaši į kitas religijas, ir tai iš tiesų liūdna.

AUM ypatumas – Keturi Stulpai

AUM skiriasi nuo kitų religijų tuo, kad turi Keturis Stulpus. Kas yra Keturi Stulpai ? Visų pirmiausia, AUM turi aiškią doktriną. Po to, išplėtotą meditacinį procesą arba techninius būdus, vedančius jus į Pasiekimą. Be to, aiškią praktikos sistemą, leidžiančią sukurti pagrindą medtacijai ir pagaliau iniciacijas kaip praktikos paspartinimo techniką. AUM turi šiuos Keturis Stulpus.
Bet neseniai stebėdamas jus aš pajutau, kad jūs tik žavitės šiais Keturiais Stulpais, o ne žvelgiate į juos kaip į ryžių paplotėlius, kuriuos rengiatės valgyti. Kai buvo tik trys šimtai, penki šimtai ar tūkstantis tikinčiųjų, jie nežvelgė į juos kaip į paplotėlius, nupieštus drobėje, o iš tiesų norėjo pragauti jų. Bet šiuo metu AUM ima panašėti į kitas religijas. Jūs tiesiog laikote AUM mokymą nuostabiu ir gėritės juo.
Skirtumas tarp AUM ir kitų doktrinų arba religijų yra tas, kad praktikuodami šiuos Keturis Stulpus, jūs galite iš tiesų pasiekti Išsivadavimą ir Nušvitimą arba atgimti Danguje. AUM – tai vienintelė religija Japonijoje, kuri pajėgi realiai įrodyti tai. Kokia nuostabi bebūtų doktrina, kokia puiki bebūtų praktikos sistema arba kokios geros bebūtų iniciacijos, jei jūs negaunate jų, jūs netapste Pasiekusiaisiais, nepatirsite Išsivadavimo ir Nušvitimo. Aš noriu, kad jūs pagalvotumėte apie tai.
Tarp praktikuojančių AUM, tapusių Pasiekusiaisiais, nėra tų, kas nebūtų gavęs iniciacijų arba Šaktipato, Pavyzdžiui, Khema-Taishi pasiekė trečiąją pakopą – Džniana-jogą (tai buvo Džniana-joga panaudojant Mahamudrą) tik todėl, kad gavo gana nemažai iniciacijų ir Šaktipatų. O jos Pasiekimą grindė atsidavimas ir AUM mokymo supratimas.

Be praktikos nėra naudos

Leiskite man pakartoti dar kartą. Skirtumas tarp AUM ir kitų religijų yra tas, kad AUM turi aiškią doktriną. Be to, ši doktrina moksliška ir lengvai suprantama. Antra, AUM yra meditacinių technikų, o būtent: Čarja-joga, Krija-joga, Joga-Tantra ir Anuttara-Joga-Tantra, naudojamos Indijos budizme ir jogoje. Japoniškai jos atitinkamai vadinamos: Veiksmo Joga, Atlikimo Joga, Joga-Tantra ir Aukščiausioji Joga-tantra. AUM – vienintelė organizacija Japonijoje, kuri turi visas šias keturias meditacijų technikas.
Trečia, naudojama ir tam tikra metodikų sistema įvaldyti šias keturias meditacines technikas: asanos, pranajamos ir mudros, - tie puikūs dalykai, kurie buvo perimti iš indiškųjų dvasinės praktikos sistemų: Hatha-jogos, Radža-jogos ir Kundalini-jogos. Tai trečiasis stulpas.
Žmonės – tai žemiškųjų norų sankaupa, tai karmos sankaupa. Norint išvalyti tokią karmą, mums reikalingos visos iniciacijų rūšys. Manoma, kad reikia tūkstančio, dviejų tūkstančių arba trijų tūkstančių gyvenimų, norint baigti tapimo Mahajanos Buda kelią. Gaudami iniciacijas, jūs galite tapti Pasiekusiuoju per vieną gyvenimą – gal per dešimt, gal per dvidešimt metų. Šios iniciacijos, įskaitant Šaktipatą, duodamos tam, kad būtų paspartintas šis procesas.
Jūs esate AUM Shinrikyo, besiremiančios tokiais nuostabiais Keturiais Stulpais, nariai. Bet jeigu jūs nepraktikuodami tiesiog gėritės jais, tai tas pats kaip žiūrėti į ryžių paplotėlį drobėje, kaip tai daro kitos religijos, ar ne ? Ko gero, taip.
Aš turiu prašymą visiems jums: aš noriu, kad jūs praktikuotumėte viską, ką jūs tik pajėgiate praktikuoti savo lygyje. Doktrina arba mokymas turi vertę, tik jei jūs praktikuojate. Jeigu ne, jie yra beverčiai.

Klausykite tik manęs ir Shi

Imkime, pavyzdžiui, “Pradžnia-paramita-hridaja-sutrą”. Ji prasideda taip: “Maha Pradžnia-paramita-hridaja-sutra…” Šioje sutroje jūs rasite mantrą, kuri, kaip manoma, atveda žmones į aukščiausiąją Nirvaną. Japoniškai ji skamba taip: “Gyatei Gyatei Haragyatei Harasogyatei”. Tačiau beprasmiška kartoti šiuos žodžius vėl ir vėl, kadangi šis skambėjimas neteisingas. Teisingas skambėjimas toks: “Kate Kate Harakate Harasokate”. Ir tai ši mantra turi prasmę, jeigu tik jūs kartojate ją dešimtis, šimtus, tūkstančius, dešimtis tūkstančių, šimtus tūkstančių, milijonus kartų. Lygiai taip jūs galite gauti palaiminimą iš AUM Shinrikyo Keturių Stulpų, tik jei jūs praktikuosite juos.
Toliau, “Pradžnia-paramita-hridaja-sutra” – tai didžioji sutra. Tai Didžios Išminties Sutros (Maha Pradžnia-paramita-sutros) dalis. Tas pats ir dėl Budos Šakjamunio mantros: “Om Muni Muni Maha Muni Suvaha”, - vienos iš Mahajanos praktikos mantrų. Bet kadangi ši mantra Mahajanos lygio, jūs lėtai žengiate jūsų praktikoje.
Bet Kalačakros mantra, kurią aš daviau jums ant Fudzi: “Aum Aa Hum Ho Ham Kia Malavaraja Hum Phat”, - tai tantrinė mantra. Ši mantra skirta tam, kad atvestų jus į aukščiausiąją Nirvaną kaip įmanoma greičiau. Štai kodėl aš noriu, kad jūs atsisakytumėte visų žinomų jums šiuo metu metodikų, kurios negali iš esmės paveikti jūsų praktikos, net jei jos yra teisingos. Aš noriu, kad jūs klausytumėte manęs ir Shi. Kodėl aš taip sakau ?
Tradicinėse jogos arba budizmo mokyklose tai aiškinama taip. Guru – tai didysis gydytojas, kuris gali išgydyti jūsų dvasią. O dėl Mokymo, tai Dharma (AUM Shinrikyo ji išreiškiama Keturiais Stulpais) – stebuklingas vaistas arba geriausias vaistas. O vienuoliai ir vienuolės – tai geriausios slaugės. Tačiau net jei yra geriausias iš vaistų, kas įvyks organizme, jeigu jūs sumaišysite jį su kitu vaistu ? Jeigu jūs vartojate vieną vaistą, tai jis palaipsniui įsisavinamas ir greičiausiai, netgi iš tikrųjų išgydys jūsų ligą. Bet jeigu jūs sumaišysite jį su kitu vaistu, jis gali ne tik niekaip nesuveikti, bet gali ir padaryti jums žalos. Ar tai suprantama ?
Dabar jūs praktikuojate ir nuo šiol jūs turite palaikyti AUM Shinrikyo mokymą, turintį šiuos Keturis Stulpus, leisti jam plėtotis, kad jis imtų vaidinti svarbiausią Gelbėjimo laivo vaidmenį. Jeigu jūs nedarote to ir maišote gerą vaistą su blogu vaistu arba net maišote teisingą vaistą su kitu teisingu vaistu, jūs greičiausiai gausite neigiamą rezultatą. Štai kodėl aš noriu, kad jūs susitelktumėte į kokį nors vieną vaistą, vieną mokymą ir praktikuotumėte iš visų jėgų.
Ponas Micuiki, apie kurį aš minėjau anksčiau, yra bendruomenės narys ne daugiau kaip dvejus metus. Galimas dalykas, treji metai bus rudens pradžioje. Todėl, net jei jūs pasaulietis arba net jei jūs turite šeimą, jums yra kelias, kuris veda į Pasiekimą, Nušvitimą ir Galutinį Išsivadavimą, jeigu jūs atkakliai darbuojatės dėl to.
Aš noriu, kad jūs būtumėte tikri tuo ir klausytumėte manęs ir AUM Shinrikyo.
1988 metų birželio 5
Filialas Osakoje


Kitas puslapis
Ankstesnis puslapis
Į pagrindinį puslapį
1