Būtinosios religijos teisingumo sąlygos

1 Dalis
5 Paskaita
Atraskime patį vertingiausią lobį ir būsimuose gyvenimuose.

Tik praktikuodamas mokymą, įgysi sėkmę

Ginkite Tiesą, kadangi pavojus didėja.

Militarizmo banga, kaip aš ir pranašavau praeitais ir užpraeitais metais, kiekvieną dieną vis arčiau ir arčiau mūsų. Ar jūs žinote tai ? Maždaug prieš keturias dienas laikraštyje “Asahi” pasirodė straipsnis apie “savygynos pajėgų” karininką, kuris žuvo poste. Laidotuvės vyko sintoistinėje Tėvynės Gynėjų šventykloje. Kadangi žuvusiojo šeima išpažino krikščionybės tikėjimą, šis įvykis buvo pateiktas svarstyti teismui, siekiant nuspręsti, ar laidojimo aktas atitiko konstituciją, ar ne.
Sprendimas buvo priimtas “savygynos pajėgų” naudai. Negalima pasakyti, kad valstybinio sintoizmo banga jau visai šalia, bet tai, kad tokia tendencija kiekvieną dieną stiprėja, - realybė. Jeigu mes tiesiog dabar neplėsime tikrojo gelbėjimo rato, Tiesa nutols nuo mūsų.
Be to, stebėdamas Liberalų Demokratų partijos veiklą, aš galiu užtikrinti jus, kad netiesioginis vartojimo mokestis įsigalios, nepaisant gyventojų nepasitenkinimo. Tai todėl, kad mūsų kasdieniame gyvenime mes visą laiką mėgaujamės valgiu, sportu, seksu arba verslu. Kol mes linksminame save šitaip, tokios bangos artėja. Jeigu mes to nesuprasime, anksčiau ar vėliau prarasime Tiesą.
Ir aktyvėjant AUM Shinrikyo veiklai mes vis dažniau ir dažniau susiduriame su panašiais reiškiniais.
Mūsų pagrindinė užduotis – panaudoti šį pasaulį kaip vietą užsiėmimams dvasine praktika. Mes turime saugoti Žemės rutulį tam, kad mes ir būtybės, karmiškai susijusios su mumis, galėtų gimti ir atgimti šioje vietoje užsiėmimams dvasine praktika ir pasinaudoti ja kaip atspirties pakopa pasiekti Mahajaną – Absoliučių Laisvės, Laimės ir Džiaugsmo būvį. Kai mes iš tiesų suvoksime tai, mes tapsime tikrojo Gelbėtojų arba dvasiškai praktikuojančių sąmoningumo turėtojais.
Suprantama, jeigu visos dvasios atkreips savo dėmesį į trijų pasaulių – Kauzalinio, Astralinio ir Materialiojo egzistavimą – ir panorės įžengti į Nirvaną – tai nuostabu. Tačiau būtybės, karmiškai susijusios mumis, bet vis dar panirusios į neišmanymo tamsą, negali būti išgelbėtos, kol mes neatsisakysime mūsų pačių įžengimo į Nirvaną, neįžengsime į Mahajaną ir nepagalvosime apie jų gelbėjimą.
Net jei visi 2300 AUM Shinrikyo narių pradės galvoti kaip vienas: “Mes išgelbėsime žmones aplink mus. Mes išgelbėsime tuos, kas turi su mumis karminių ryšių”, - vargu ar tai pavyks padaryti per penkerius ar dešimt metų, bet per šimtą, tūkstantį arba du tūkstančius metų kiekviena gyva būtybė šiame Žemės rutulyje įžengs į Mahajaną ir pagaliau Mahanirvaną – į Absoliučių Laisvės, Laimės ir Džiaugsmo būvį ir pagaliau pasieks Budos sąmonę.
Aš manau, visai suprantama, kad Shi, visi praktikuojantys vienuoliai ir aš pats, susivieniję, paaukosime savo gyvenimą bendrai mūsų su jumis veiklai plečiant gelbėjimo ratą, siekiant atvesti kuo daugiau žmonių į Absoliuto būvį.

Tiesos praktika – rasti patį vertingiausią lobį

Neseniai aš ėmiau jausti, kad Kanto apygardos tikintieji tolsta nuo AUM Shinrikyo. Sakydamas “tolsta” aš turiu omenyje, kad jie ėmė žvelgti į AUM Shinrikyo kaip į bet kokią kitą religinę organizaciją. Tačiau AUM – tai organizacija, kuri turi savo doktriną, ir jūs galite gauti didžiulį gėrį, vien tik praktikuodami ją.
Štai Tiesa. Jeigu jūs imsitės jos ir praktikuosite ją, jūs pasinersite į Absoliučių Laisvės, Laimės ir Džiaugsmo pasaulį. Bet koks nuostabus bebūtų mokymas, jeigu jūs tik mėgaujatės juo kaip ryžių paplotėliu, nupiešta drobėje, jums tai neatneš jokios naudos.
Aš jaučiu, kad Tokijo Bodisatvų bendruomenės veikla žymiai sulėtėjo lyginant su panašių bendruomenių veikla kitose apygardose. Aš manau, šį kartą jūs matėte įrodymą to, kad jeigu jūs nuosekliai gaunate iniciacijas, pavyzdžiui, Šaktipatą, sustiprintai ir rūpestingai praktikuojate, kasdien ir reguliariai atliekate Bakti, jūs būtinai pasieksite Radža-jogą, Kundalini-jogą, Mahamudrą arba Džniana-jogą.
Argi jūs neatėjote į AUM Shinrikyo būtent su šiuo tikslu ? Kitos organizacijos taip pat išstato gražų, bet nupieštą ryžių paplotėlį. Bet skirtumas tarp AUM Shinrikyo ir kitų religijų tas, kad AUM Shinrikyo – tai nenupieštas ryžių paplotėlis. AUM Shinrikyo mokymą galima iš tiesų praktikuoti. Ir praktikuodami jūs galėsite pasiekti tris palaimingus būvius ir išsivadavę iš būsenos, kurioje esate šiuo metu, ir kuri neturi nieko bendro su Absoliučios Laisvės, Absoliučios Laimės ir Absoliutaus Džiaugsmo būviu.
Egzistuoja daug religinių mokymų. Kai kurie kalba apie savo protėvių garbinimą, kiti – apie dvasių, persekiojančių jus, žalą, o treti moko jus, kaip įgyti antžmogiškų galių. Bet kuris pradininkas gali būti didis. Bet ar jūs matėte kada nors organizaciją, kuri praktikuoja taip pat veiksmingai, kaip ir Budos Šakjamunio laikais, ir kuri galėtų paskelbti: “Tiek mūsų pasekėjų tapo Pasiekusiaisiais per tokį laiką”, - arba: “Tokie mūsų bendruomenės nariai įgijo tų ar anų dieviškųjų galių”, - arba: “Jų dvasios būsena tapo tokia” ? Jūs turite įsisąmoninti, kad dabar jūs turite patį vertingiausią lobį iš visų ne tik šiame gyvenime, bet ir iš tų, kuriuos jūs turėsite jūsų būsimuose gyvenimuose.

Keturi Stulpai, kurie veda jus Į Išsivadavimą ir Nušvitimą

Aš pakartosiu dar kartą. Mes turime geriausią doktriną. Be to, mes turime geriausią meditacijų sistemą. Mes turime geriausią praktikos sistemą. Mes turime geriausią iniciacijų rūšį. Bet jei jūs nepraktikuojate, tai bus paprasčiausias ryžių paplotėlis, nupieštas drobėje. Tik praktikos dėka jūs išlavėsite dvasiškai ir būtinai pasiekste Išsivadavimą ir Nušvitimą.
Aš noriu, kad jūs pasiektumėte Nušvitimą. Aš noriu, kad jūs pasiektumėte Išsivadavimą. Jeigu tai nepavyks šiame gyvenime, aš noriu, kad jūs bent jau pasiektumėte Dangų. O tam studijuokite Tiesą, studijuokite doktriną. Studijuokite meditacijos techniką, fizinius pratimus. Gaukite visas iniciacijų rūšis. Taip jūs, be jokių abejonių, išsivaduosite iš aplinkybių spaudimo. Tada, kokie gi Keturi Stulpai, apie kuriuos aš ką tik kalbėjau ? Pirmiausia, kas yra doktrina ? Doktrina, arba mokymas, - tai, kas atsako į klausimus: kodėl AUM Shinrikyo egzistuoja šiame pasaulyje, kokią dvasinės praktikos sistemą ji turi, kaip keičiasi jūsų dvasia ir kaip keičiasi jūsų dvasinis lygis šios praktikos metu. Štai kas yra doktrina.
Po to, kas yra meditacijų sistema ? Jeigu vartojama Indijos budizmo terminologija, tai yra keturios meditacinės technikos rūšys: Čarja-joga, Krija-joga, Joga-tantra ir Annutara-Joga-Tantra. Japonų kalboje šios meditacinės technikos atitinkamai vadinamos: Veiksmo Joga, Atlikimo Joga, Joga-Tantra ir Aukščiausioji Joga-Tantra. AUM Shinrikyo – vienintelė organizacija Japonijoje, kuri turi visas šias keturias meditacines technikas.
Po to, ar yra gilaus pasinėrimo į šias meditacijas metodika ? Aš parinkau būtinus pratimus iš Hatha-jogos, Radža-jogos ir Kundalini-jogos sistemų, kuriais užsiėmiau pats. Ši metodika – trečiasis stulpas.
Pagaliau kas yra iniciacijos, pavyzdžiui, Šaktipatas ? Jų paskirtis – paspartinti jūsų praktiką. Pavyzdžiui, aš daviau daug įvairių iniciacijų Khemai-Taishi, pasiekusiai trečiąjį jogos lygį (vėliau ji pasiekė Mahajana-jogą – ketvirtąjį jogos lygį AUM ir gavo vardą Maha-Khema-Seitaishi). Talentingas praktikuojantis sugebėtų tapti Pasiekusiuoju ir be kokių nors iniciacijų, bet tai užimtų milžinišką jo laiko kiekį.
Pavyzdžiui, manoma, kad norint tapti Mahajanos Buda, reikia paaukoti keletą tūkstančių gyvenimų. Kadangi tam reikia vieno arba dviejų tūkstančių gyvenimų, be iniciacijų mes nesugebėsime užbaigti šį procesą arba pasiekti bent vieną ar dvi jogos pakopas šiame gyvenime.
Aš noriu papasakoti jums apie savo planus. Tikriausiai kitame žurnalo “Mahajana” numeryje pasirodys straipsnis apie tai. Kiusiu filiale yra pasaulietis – ponas Micuiki. Aš planuoju padaryti jį pirmuoju Pasiekusiuoju tarp pasauliečių. Jis lanko užsiėmimus filiale ir rimtai praktikuoja. Jis jau gavo dvylika Šaktipatų. Jis lyderis tarp jaunų tikinčiųjų ir vadovauja lapelių platinimo sektoriui. Tuo metu jis miega tik vieną ar dvi valandas ir atlieka Bakti ties savo galimybių riba. Aš manau, kad jis paaukojo net daugiau negu kas nors iš praktikuojančių vienuolių. Aš planuoju padaryti jį Pasiekusiuoju iki rudens pradžios. Aš dar niekad nepažeidžiau savo pažado dėl Pasiekimo, jeigu tik pats praktikuojantis nevengė to.
Tas pats ir dėl jūsų. Jeigu jūs rūpestingai praktikuosite, remdamiesi šiais Keturiais Stulpais, jūs būtinai sugebėsite tapti Pasiekusiaisiais, net jei jūs pasauliečiai.
Aš galbūt per daug griežtai kalbėjau šiandien su jumis.
Tikriausiai kartkartėmis tai reikia daryti ? Jūs paprastai matote mane ramų ir besišypsantį… ar jūs taip nemanote ?
(Juokas.) Bet kuriuo atveju tiesiai prieš jus Išsivadavimas ir Nušvitimas. Jūs tikrai galite pasiekti šias stadijas. Būkite tikri tuo ir ženkite paskui mane.
1988 metų birželio 4 Tokijo centre


Kitas puslapis
Ankstesnis puslapis
Į pagrindinį puslapį
1