Būtinosios religijos teisingumo sąlygos

2 Dalis
Tai AUM Shinrikyo .

1 Paskaita
Trejopas gelbėjimas

Susitelkite ties teisingu vaistu

Esant kiekvienai progai aš kalbu apie trejopą gelbėjimą.
Jis susideda:
1)iš žmonių išvadavimo iš ligų;

2)iš žmonių laimės įgijimo šiame pasaulyje;
3)iš žmonių atvedimo į Nušvitimą ir Išsivadavimą.
Nuodugniau ties kiekviena iš šių nuostatų aš sustosiu vėliau, bet iš pradžių leiskite man papasakoti jums apie tai, kaip aš nusprendžiau atsidėti šiam trejopam gelbėjimui.
Mano dvasinė praktika prasidėjo 1977 metais, daugiau kaip prieš dešimt metų. Aš išbandžiau daosizmą, jogą, budizmą, ezoterinius ir daugelį kitų mokymų, atrinkdamas geriausias metodikas savo treniruotėms. Mano tikslas buvo Nušvitimas ir dvasinis Išsivadavimas. Aš vienišas pradėjau savo rūsčią praktiką, remdamasis tik budizmo sutromis. Galų gale tarp dieviškųjų Himalajų vibracijų aš pasiekiau Nušvitimą ir Galutinį Išsivadavimą. Tai įvyko lygiai prieš metus.
Taip buvo baigta mano praktika, taip aš tapau Nušvitusiuoju ir Pasiekusiuoju. Ką aš tuo pasiekiau ? Aš įgijau Absoliučią Laisvę, Absoliučią Laimę ir Absoliutų Džiaugsmą. Be to, aš įgijau galią įžengti po mirties į Mahajaną, aš sužinojau šio būvio pasiekimo būdą ir aš galiu laisvai palikti fizinį kūną bet kuriuo metu. Be viso kito aš įgijau antžmogiškų galių. Trumpai tariant, aš negalėjau būti labiau laimingas. Bet mano dvasia, mano vidinis “aš” nebuvo patenkinti. Kaip tai geriau paaiškinti, - aš negalėjau susitaikyti su tuo, kad aš vienas laimingas, o kiti žmonės tebėra kančių pasaulyje. Ir aš nusprendžiau: “Aš išgelbėsiu kitus žmones, net paaukodamas save”. Aš pajutau, kad tokia ir yra mano misija. Aš turiu eiti tuo pačiu keliu kaip ir Buda Šakjamunis.
Budos Šakjamunio vardas turėtų būti visiems jums gerai žinomas. Po septynių asketinės praktikos metų ši dvasia pasiekė Nušvitimą po Bodhi medžiu. Nepaneigiamas faktas yra ir tas, kad jis ne tik pasiekė Nušvitimą, bet ir Išsivadavimą, ką patvirtina antgamtinės galios, kurias jis turėjo. Šios antžmogiškos galios ima pačios savaime reikštis dėl nušvitmo jau Kundalini-jogos lygyje.
Buda Šakjamunis, pasiekęs Nušvitimą ir Išsivadavimą, be jokios abejonės įžengė į su niekuo nepalyginamos palaimos būvį. Tačiau jis nebuvo užvaldytas savo paties laimės, jis paskyrė gyvenimą Tiesos skleidimui ir kitų gelbėjimui. Štai ką aš turėjau omenyje, kai kalbėjau apie savo misiją eiti tuo pačiu keliu kaip ir Buda Šakjamunis.
Taigi aš buvau kupinas ryžto paskirti save kitų dvasių gelbėjimui. Apmąstydamas konkrečius gelbėjimo metodus, aš suvokiau, kad nuo šiol būtent trejopo gelbėjimo idėja yra mano veiklos pagrindas.

1.Išvaduoti žmones iš ligų

Stresai pagimdo visokių ligų – ir sunkių, ir neišgydomų, nuo kurių kenčia, o dažnai ir miršta didžiulis skaičius žmonių aplink mus. Jų skaičius iš tiesų labai didelis. Tikriausiai kas nors iš artimų jums žmonių ar net jūs pats galbūt kenčiate nuo vienos iš sunkiausių ligų. Pasiekti mano tikslą išvaduoti žmones iš ligų aš ruošiuosi taip:
1)jogos technikos mokymu;
2)slaptos Indijos medicinos teorijos skleidimu;
3)gydymu mistinėmis ir antgamtinėmis galiomis;
4)gydymu astralinės medicinos – kitų matmenų medicinos priemonėmis.
Jogos technikos mokymas reiškia, kad jūs pats kovosite su savo liga. Jums gali pasirodyti, kad joga – pernelyg jau nepatikimas metodas, bent jau, jei vadovajamasi tuo jogos įvaizdžiu, kuris yra Japonijoje. Bet joga, kurios mokau aš, apima slaptus Himalajų jogos mokymus. Leiskite kaip rezultatyvumo įrodymą pacituoti jums tokius žodžius:
“Kiekvienais metais nuo vasario iki balandžio aš būdavau siaubingos būklės dėl alerginės slogos ir alerginio konjunktyvito: man nuolat tekėjo iš nosies ir niežtėjo akys.
Paaštrėjimo periodu aš sunaudodavau visą dėžutę popierinių servetėlių per dieną. Tada aš pirmą kartą nusprendžiau išbandyt techniką, kurioje naudojamas plovimas šiltu vandeniu – “Neti”. Akys nustojo kelti man nerimą ketvirtą dieną, nors ir ne iki galo, o servetėlių sunaudojimas žymiai sumažėjo. Panašu, kad joga turi kažkokią mistinę galią, nežinomą mums, šiuolaikiniams žmonėms”.
Tai p. Juiti Horiguti, vieno iš mūsų bendruomenės Kiote narių ir puikaus vakarų medicinos specialisto, prisiminimai. Nusivylęs šiuolaikinės medicinos veiksmingumu, jis ieškojo tikrų gydymo būdų. Ši citata yra jo jogos technikos įvertinimas.
Tai, kad kaip vieną iš priemonių aš ruošiuosi panaudoti Indijos mistinę mediciną, paaiškinama tuo, kad ji yra puiki gydymo sistema, besivadovaujanti pačia Tiesos mokymo esme. Žmonės, priblokšti stebuklingo šios medicinos efekto, žvelgia į ją kaip į magiją ar stebuklą. Ši medicina remiasi “dvasine teorine fizika”, kuri apima budizmo teoriją ir erdvės filosofiją. Aš turiu paskleisti šią mediciną, kuri yra labiau tobula negu tradicinė šiuolaikinė medicina.
Taip pat neginčijamas yra tas faktas, kad ligas galima išgydyti mistinėmis arba antgamtinėmis galiomis. Kai kas nors kaip aš pasieks Išsivadavimą, jis galės gydyti, naudodamas šias galias.
Pavyzdžiui, aš naudoju aiškiaregystę (dvasinį regėjimą), norėdamas matyti paciento kūną. Ligos pažeista kūno dalis atrodo tamsiau negu sveikos dalys, nes šioje vietoje energijos srautas pažeistas. Jeigu pacientas serga vėžiu arba astma, šios vietos absoliučiai tamsios. Aš gydau, nukreipdamas savo dvasinę energiją į šią kūno dalį. Esant nesunkioms ligoms to visiškai pakanka. Esant rimtoms ligoms, jeigu patys pacientai neužsiima dvasine praktika, visiško išgijimo pasiekti gana sunku. Ketvirtoji sudėtinė dalis – astralinės medicinos iš aukštesniųjų matmenų priemonių panaudojimas, - gali skambėti šiek tiek keistai. Sidda, tai yra tas, kas turi siddi (antgamtinių galių), gali atlikti vadinamąsias astralines keliones. Bet koks žmogus gali įgyti antgamtinių galių dvasine praktika.
Egzistuoja kūnas, vadinamas “Fenomenaliuoju Kūnu” (Nirmanakaja), kuris susijęs su manipura-čakra, čakra, esančia šalia bambos. Jis suteikia galimybę atlikti keliones į Astralinį Pasaulį, apimantį keletą skirtingų pasaulių, ir medicina šiuose pasauliuose gali būti naudinga mums. (Fenomenaliojo Kūno ir čakrų paaiškinimą žiūrėkite knygoje “Tathagata Abidamma”). Pripildytas energijos akmuo “Hihiirokane”, kurį aš perdaviau tikintiesiems, buvo irgi gautas per mano kelionę į Astralinį Pasaulį. Aš turiu ir kitų planų, pavyzdžiui, psichinių ligų gydymas naudojant Astralinę muziką arba Astralinių klinikų įkūrimas, kur būtų naudojama Astralinio Pasaulio medicina.


Kitas puslapis
Ankstesnis puslapis
Į pagrindinį puslapį
1