Būtinosios religijos teisingumo sąlygos

2 Dalis
Tai AUM Shinrikyo .

1 Paskaita
Trejopas gelbėjimas

Susitelkite ties teisingu vaistu

2.Padaryti žmones laimingus šiame pasaulyje

Aš noriu, kad kiekvienas šiame pasaulyje būtų laimingas. Problemos meilėje, draugystėje, ekonominės problemos – jei pradėsime vardinti jas, nebus galo. Kol mes gyvename, mes ne vieną sykį atsiduriame bėdoje. Jei tik mes galėtume išvengti nesėkmių ir jausti tik džiaugsmą, kaip tai būtų nuostabu ! Tai gali pasirodyti neįtikėtina, bet aš galiu išmokyti jus, kaip pasiekti tokią laimę. Štai tikinčiojo, kuris gavo iš manęs Šaktipatą (tiesioginį energijos perdavimą iš Nušvitusiųjų), ataskaita.
Pono Nobujuki Sudzuki, kuriam ėmė labai sektis gyvenime, patirtis:
“Pirmiausia, ką pastebi po Šaktipato gavimo, yra tai, kad tau ima vis labiau sektis. Tau gali pasisekti darbe, meilėje, piniguose ir t.t., bet mano atveju man ėmė greitai ir stebėtinai sektis meilėje”.
Ponas Sudzuki taip pat pažymi, kad jam ėmė sektis ne tik meilėje, bet ir moksle. “Aš panaudojau praktiškai mąstymo veiklos gerinimo metodus, kurių mane išmokė Mokytojas Asahara, ypač tą, kuris leidžia pagerinti atmintį. Nors aš ir negalėjau užsiimti jais kasdien, aš mėginau praktikuoti juos kaip įmanoma dažniau. Todėl aš išlaikiau egzaminus į Kioto universitetą, ko aš siekiau labiausiai… aš pats negalėjau tuo patikėti, kadangi ėmiau paskubomis rengtis viso labo prieš keletą mėnesių iki egzaminų.”
Aš ne tik daviau jam Šaktipatą, bet ir išmokiau jį praktikos metodų. Jis studentiškai sistematizavo savo pasiekimus taip:
bendravimo su nemaloniais man žmonėmis nutraukimas ir susitikimas su naudingais man žmonėmis;
šeštojo jausmo sustiprėjimas. Aš ėmiau jausti kitų žmonių jausmus žymiai geriau negu anksčiau;
laimėjimai loterijoje perkant tik vieną loterijos bilietą;
dažni laimėjimai pačinko ir madžane – arti devyniadešimt procentų.
Ponas Kijohide Hajakava sako:
“Visi reikalai pajudėjo “kaip per sviestą”. Pavyzdžiui, kai aš norėjau atšaukti verslo susitikimą, pasirodydavo, kad kita pusė jau atšaukė jį dėl kokios neįtikėtinos priežasties. Arba kai tikėdavausi susidurti su sunkumais, reikalai ėjo kuo puikiausiai. Arba kai biudžetas neleisdavo man ką nors nusipirkti, aš susidurdavau su pigiu man reikalingo daikto išpardavimu visai priimtina kaina. Aš dažnai užduodavau sau klausimą: “Ar tai gali vykti iš tikrųjų ?”
Aš turiu daug panašių ataskaitų. Visas jas sudėti į šią knygą nėra galimybės, leiskite man tik pateikti ponios Nakajama, kurios atvejis susijęs su ligos išgydymu, pasakojimą.
Ponios Hiroko Nakajama atvejis:
“Štai kas įvyko su mano vyru, irgi AUM Shinrikyo nariu. Aš taip džiaugiausi dėl jo, kad nusprendžiau parašyti čia apie tai. Jis buvo beveik aklas keturiasdešimt metų, bet operacijos dėka regėjimas jo dešinėje akyje atsistatė iki 0,3. Visi akių gydytojai, su kuriais mes kalbėjomės, pasakė, kad nėra jokios vilties. Todėl sėkminga operacija buvo mums didelis džiaugsmas. Aš niekada neužmiršiu savo vyro, kuris tris dienas verkė iš džiaugsmo, kai ėmė skirti šviesą, vaizdo. Dabar jis eina reabilitacijos regėjimo išlyginimui abiems akims (regėjimas kairiojoje akyje sudaro 0,08) kursą”.

3.Atvesti žmones į Nušvitimą ir Išsivadavimą

Į kokią gelbėjimo veiklą aš noriu sudėti visas savo jėgas ? Išvadavimas iš ligų ir laimės įgijimas šiame pasaulyje – tai, galima sakyti, žvalgyba mūšiu. Aš turiu omenyje tai, kad tie, kas sugebės išsivaduoti iš ligų ir įgyti laimę šiame pasaulyje, išbandys mano mokymą patys ir patikės manimi. Jie susidomės Tiesos Mokymu, nušvitimu ir išsivadavimu, kuriuos aš skelbiu, ir pradės praktikuoti, norėdami pasiekti šių tikslų. Štai kodėl aš sujungiau šiuos tris tikslus (Nušvitimas, Išsivadavimas iš vienos pusės ir žemiškoji laimė bei išvadavimas iš ligų ir kančių – iš kitos), kurie iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti prieštaraujantys vienas kitam, pavadinimu “trejopas gelbėjimas”. Tačiau esama žmonių, kurie buvusiame gyvenime buvo mano mokiniai. Jie ateina pas mane, norėdami iš pat pradžių pasiekti Nušvitimą ir Išsivadavimą. Vienas iš jų – ponas Jasuaki Jamada. Aš pasakiau jam, kai sutikau jį pirmą kartą: “Buvusiame gyvenime jūs buvote mano mokinys”. Jis sudrebėjo ir pravirko. Po to jis paėjo atgal, parpuolė ant kelių ir pasakė: “Mano praktika nutrūko dėl mano blogų poelgių”.
Šis pasakojimas gali nustebinti jus, jeigu jūs netikite atgimimu. Dabar ponas Jamada – vienas iš mano artimiausių mokinių, kuris tęsia savo praktiką ir padeda man darbe.
Ponas Hirota, ponas Dzioju, ponas Niimi, ponas Sigiura – dauguma mano artimiausių mokinių buvo mano mokiniai buvusiuose gyvenimuose.
Šiems mano mokiniams iš buvusio gyvenimo ir tiems, kas domisi mano mokymu dėl kitos priežasties, visiems jiems aš linkiu pasiekti Nušvitimą ir Išsivadavimą. Aš linkiu jiems pasiekti tikrąją laimę. Aš noriu, kad jie pasiektų Absoliučius Laisvę, Laimę ir Džiaugsmą.
Aš noriu, kad jie įžengtų į Mahajaną po mirties, vietoje to, kad atgimtų šiame žmonių pasaulyje arba kituose pasauliuose, pilnuose kančių. Štai ką aš turiu omenyje kalbėdamas apie tikrąją laimę.
Aš mokau šios aukščiausiosios stadijos pasiekimo teorijos ir techninių būdų. Aš naudoju Šaktipatą pažangos dvasinėje praktikoje paspartinimui.
Čia aš trumpai paminėsiu kai kuriuos techninius būdus. Pati svarbiausia yra sistema, vadinama “Aukščiausioji Joga”, kuri, kaip matyti iš pavadinimo, yra auščiausia meditacinė jogos sistema. Jos pagrindas yra praktika, lavinanti gerą koncentraciją, kadangi stipri koncentracija yra būtina Aukščiausiosios Jogos sąlyga. Į šią sistemą įeina šešios atkaklios praktikos rūšys (Šešios Tobulybės arba Šešios Paramitos): Aukojimas, Įžadų Laikymasis, Kantrybė, Atkalios pastangos, Samadhi ir Išmintis, taip pat Pranajama (kvėpavimo pratimai) ir Mudra (Kundalini energijos pažadinimo technika). Jei jūs įvaldysite juos pagal programą, kurią aš sukūriau, neišvengiamai pasieksite tikslą. Dėl manęs, aš praktikavau savarankiškai, nes aš pasiekiau Išsivadavimo stadiją ir savo buvusiuose gyvenimuose. Bet tie, kas neturi tokios patirties, turi vadovautis mano programa.
Nepaisydamas to, kad buvusiame gyvenime aš pasiekiau Išsivadavimą, šiame gyvenime aš gimiau žmonių pasaulyje, kadangi aš siekiau to. Mano pasirinkimas – būti čia, tam, kad gelbėčiau žmones.
Beje, šiek tiek nukrypstant nuo temos, norėtųsi pasakyti, kad Japonijoje turi būti daug tų žmonių, kurie buvo mano mokiniai savo buvusiuose gyvenimuose. Dėl jų buvusios užsiėmimų dvasine praktika patirties jiems nepatinka įprastas šiuolaikinės Japonijos gyvenimas, jie kenčia ir patiria sunkumus. Šie žmonės turi kaip įmanoma greičiau susisiekti su manimi. Galima ir neprisiminti savo buvusių gyvenimų, galima nebūti tikram dėl to, ką aš sakau, bet tai neturi reikšmės. Tiesiog užmegzkite kontaktą su manimi, jeigu jūs jaučiate, kad jūsų vidinis “aš” nori matyti mane.
1987 m. rugpjūtis,“Mahajana”, Nr. 1


Kitas puslapis
Ankstesnis puslapis
Į pagrindinį puslapį
1