Būtinosios religijos teisingumo sąlygos

2 Dalis
Tai AUM Shinrikyo .

2 Paskaita
AUM Shinrikyo pavadinimo kilmė

Iš išorės senas, bet naujas iš esmės

Pastaba: Kai buvo skaitoma ši paskaita, Palaimintasis Mokytojas, orientuodamasis į tikinčiųjų lygį, tyčia nekalbėjo apie Mahajanos – Didžiosios Važiuoklės dvasinę praktiką. Todėl šioje paskaitoje individualios dvasinės praktikos pabaiga vadinama Galutiniu Išsivadavimu. Taip pat esama kai kurių nesutapimų apibrėžimuose ir terminologijoje, vartuojamuose AUM Shinrikyo šiuo metu.

Kodėl mes turime vadintis AUM Shinrikyo ?

Šiandien aš norėčiau pakalbėti apie tai, kodėl mes pasirinkome naują, bet gana nuvalkiotą pavadinimą “AUM Shinrikyo” (iki tol AUM vadinosi “AUM Shinsen-no-kai”. “Shinsen” reiškia žmones, kurie dvasiškai pažengę ir turi antgamtinių galių, “kai” reiškia bendriją), ir kokia kryptimi AUM rengiasi žengti.
Logika “Shinrikyo” organizacijos pavadinime labai paprasta. Jis reiškia “Tiesos Mokymas” (“Shinri” reiškia “Tiesa”, “kyo” reiškia “mokymas” arba “mokyti”). Kai kurie žmonės skundėsi laiškuose arba telefonu, kad “kyo” skamba per daug senamadiškai arba kad “kyo” skamba per daug religingai. Bet aš manau, kad jų žodžiai neturi ypatingos reikšmės, nes “kyo” žodyje “Shinrikyo”, - toks pats “kyo”, kaip ir žodžiuose “kyokasho” (vadovėlis) arba “Kyoten” (šventraštis, toks kaip Biblija). Ir kadangi mes praktikuojame Tiesos Mokymą, tas faktas, kad mes vadinamės AUM Shinrikyo, nėra keistas.
Dar daugiau, AUM veikla visiškai moksliška. Imkime, pavyzdžiui, fatologiją (“Fatologija” – mokslas apie likimą).
Tai, kad ji moksliška, reiškia, kad ji atitinka Tiesos Mokymą.
Taip pat ir medicina susijusi su Tiesos Mokymu. Visame pasaulyje tik AUM turi geriausią praktikos sistemą pasiekti Išsivadavimą. Tokiai organizacijai negalėjo būti kito pavadinimo, išskyrus “AUM Shinrikyo”.
Kiekvieną kartą, kai Aukščiausiasis Dievas Šyva duoda man ženklus, įvyksta svaiginantys pokyčiai. Jie iš tiesų reikšmingi. Pirmasis ženklas, kurį aš gavau iš Dievo Šyvos po to, kai aš pakeičiau pavadinimą į “AUM Shinrikyo”, buvo nurodymas atvesti Khemą (dabar Maha Khema-Seitaishi) į Nušvitimo ir Išsivadavimo pasiekimą. Kaip jūs žinote, Khema – centrinė figūra AUM Shinrikyo ne tik dvasinėje praktikoje, bet ir vadyboje, kas apima leidybos ir kitą veiklą. Todėl galėjo rastis daug nepatogumų, jei ji pradėtų dabar intensyvius užsiėmimus. Bet aš neturėjau kito pasirinkimo. Prieš tris dienas ji pasiekė suvokimo būvį, kurį aš vadinu Aukščiausiuoju Nušvitimu. Aš buvau su ja tris paskutines dienas ir užvakar liepiau jai praktikuoti Valios Apvalkalo (Manomaja Koša) ir Proto Apvalkalo (Vidžnianamaja Koša) stebėjimą. Laikydamasis tam tikros tvarkos, žmogus toliau pradeda Penkių Elementų stebėjimo praktiką. Išvydęs savo dvasiniu regėjimu visus Penkis Elementus, žmogus pasiekia Galutinį Išsivadavimą. Ji jau išvydo Žemės Elementą, Vandens Elementą, šiandien išvydo Ugnies Elementą ir dabar ji įžengė į Vėjo Elemento būvį. Tie, kas daug kartų ateidavo į mano seminarus, jau galėjo atspėti, kad jai dabar liko tik dvi stadijos iki Galutinio Išsivadavimo: Vėjo Elementas ir Erdvės Elementas. Kitaip tariant, ji jau pasiekė Ratnasambavos, Akšobjos ir Amitabos Išsivadavimą. Liko pasiekti Amogasiddi ir Vairočanos Išsivadavimą, o po to ateina Galutinis Išsivadavimas.

Pavadinimas išreiškia organizacijos esmę

Kitas klausimas: “Kodėl mes taip veržliai plėtojamės ? “ Aukščiausiasis Dievas Šyva pasakė man: “Asahara, šiame pasaulyje daugiau nebeegzistuoja Tiesa. Dabar jūsų eilė išmėginti Tiesą. Šiam tikslui pavadinimas “AUM Shinsen-no-kai” pernelyg jau švelnus. Gyvuokite, vadindamiesi “Shinrikyo”, nors šis pavadinimas gali skambėti per daug nuvalkiotai”. Štai taip pavadinimas buvo pakeistas į “Shinrikyo”.
Kitas pokytis yra tas, kad Šanti (Palaimintojo Mokytojo Asaharos pasekėja, dabar Sona-Shi) dabar sugeba įžengti į Samadhi. Iki šiol aš buvau vienintelis, kas galėjo įžengti į Samadhi. Ji būna šiame būvyje tik vieną ar dvi valandas. Tai nėra ilgai, bet tai Samadhi. Apie ką kalba knyga “Įveikiant Gyvenimą ir Mirtį” ? Iš pradžių atsiranda Kančia, kaip rezultatas atsiranda Tikėjimas. Atsiranda Tikėjimas, kaip rezultatas pabunda Kundalini. Pabunda Kundalini, kaip rezultatas kyla Džiaugsmas. Kyla Džiaugsmas, kaip rezultatas atsiranda Pasitenkinimas. Atsiranda Pasitenkinimas, kaip rezultatas atsiranda Tyla. Atsiranda Tyla, kaip rezultatas atsiranda Lengvumas. Atsiranda Lengvumas, kaip rezultatas jūs įžengiate į Samadhi. Po įvairių pasaulių patirties, įgytos Samadhi, ateina šio Pasaulio Neigimo, Prisirišimų Atsižadėjimo būviai ir Išsivadavimas. Tas faktas, kad Šanti tapo pajėgi įžengti į sudėtingą Samadhi būvį, reiškia, kad jos Išsivadavimas – laiko klausimas.
Daugelis permainų pradėjo vykti po to, kai pavadinimas buvo pakeistas į “Shinrikyo”. Kodėl gi ? Vardas, pavadinimas išreiškia organizacijos esmę. Mes įgijome pavadinimą AUM Shinrikyo, tam, kad praktikuotume Tiesos Mokymą, kad įvaldytume jį. Todėl tie iš jūsų, kas siekia pasiekti Išsivadavimą, ateis pas mane ir gaus iniciaciją iš manęs arba iš kitų praktikuojančių, pasiekusių Galutinį Išsivadavimą.
Praeitame seminare aš pasakiau jums, kad atvesiu apie tris mokinius į Pasiekimą šiemet. Bet esamoje situacijoje, jūsų paramos dėka, aš tikriausiai sugebėsiu atvesti penkis – septynis žmones į Galutinio Išsivadavimo būvį, tai yra į antgamtinių galių turėjimo būvį. Taip ir jūs galėsite artimiausioje ateityje gauti Galutinio Išsivadavimo palaimingas pasekmes. Todėl aš noriu, kad jūs tikėtumėte manimi ir mano mokiniais, nors jie dar gana jauni, ir kad jūs sektumėte paskui mus.


Kitas puslapis
Ankstesnis puslapis
Į pagrindinį puslapį
1