Būtinosios religijos teisingumo sąlygos

2 Dalis
Tai AUM Shinrikyo .

2 Paskaita
AUM Shinrikyo pavadinimo kilmė

Iš išorės senas, bet naujas iš esmės

Tol, kol aš esu čia, AUM neiširs

Vienas tikintysis parašė man laišką, kuriame buvo pasakyta: “Jeigu AUM kaip organizacija augs, ji nesiskirs nuo kitų organizacijų. Todėl aš noriu, kad mes išsaugotume dabartinį organizacijos dydį, ir kad Asahara būtų tik mūsų Asahara”. Štai toks atėjo laiškas. Ir aš pagalvojau, nejaugi tikintieji vis dar yra tokio lygio ? Ką aš jums sakiau seminaro metu ? Mūsų praktikos tikslas – sunaikinti mūsų egoistinius prisirišimus ir atvesti prie Tiesos kaip įmanoma daugiau žmonių. Štai koks mūsų tikslas !
Žinoma, aš turiu būti įsitikinęs, kad tie, kas įstoja į AUM, turės dvasinės praktikos sistemą, kurios turinys gali suteikti jiems pasitenkinimą ir galimybę asmeniškai pasikalbėti su Pasiekusiaisiais tą ar aną stadiją.
Tam mano mokiniai ir aš kasdien dirbame, praktiškai neturėdami laiko miegui. Todėl mes ir galėsime šiemet atvesti į Pasiekimą penkis – septynis žmones. Kadangi vadovauti aštuoniems šimtams tikinčiųjų pakanka manęs vieno, jei mes turėsime septynis pasiekusiuosius, AUM galės priimti penkis tūkstančius šešis šimtus tikinčiųjų.
Bet žmonės su stipriomis egoistinėmis paskatomis arba žmonės, kurie nemato Tiesos, galvoja: “Netaip jau paprasta atvesti praktikuojantį į Galutinį Išsivadavimą”. Aš turiu pasakyti, kad tai kvaila idėja. Kai čia gyveno Tathagata Šakjamunis, jis atvedė į Pasiekimą du tūkstančius žmonių. Tai reiškia, kad jis turėjo tokį skaičių Pasiekusiųjų, kuriems padedant galima buvo globoti šimtą šešiasdešimt tūkstančių tikinčiųjų. Aš galvoju apie tai, kaip padaryti Pasiekusiaisiais kaip įmanoma didesnį skaičių žmonių,kurie panašiai kaip aš žinotų viską, ir apie tai, kaip suteikti juos jums.
Aš negaliu šiandien kalbėti garsiai, nes aš daviau Šaktipatą Khemai po aštuonias – devynias valandas per paskutines tris dienas. Man praktiškai neliko fizinės energijos. Tačiau aš vis dėlto duodu jai Šaktipatą, kadangi, kai ji taps Pasiekusiąja, ji bus šalia jūsų, kas atneš jums didelę naudą.
Leiskite man pakartoti dar kartą. Kaip bebūtų gerinama praktikos sistema, ir kaip beaugtų organizacija arba besikeistų Pasiekusiųjų ir tikinčiųjų santykis, AUM neiširs. Tol, kol aš esu čia, balansas nebus pažeistas. Aš noriu, kad jūs užsiimtumėte dvasine praktika, būdami tikri dėl to.
Aš noriu, kad tie iš jūsų, kas siekia Išsivadavimo, pasiektų Galutinį Išsivadavimą artimiausioje ateityje ir mokytų Mokymo. Aš noriu, kad jūs duotumėte Šaktipatą. Aš noriu, kad jūs duotumėte iniciacijas. Štai mano vienintelis pageidavimas. Yra krikščioniškos šventosios knygos, yra budizmo sutros. Bet niekas negali išaiškinti jų, nes niekas nežino Tiesos. Net jei aš pasakysiu: “Štai Tiesa”, - kas galės patvirtinti tai ?
Jeigu aš pagaliau atvesčiau į Pasiekimą tūkstantį, dešimt tūkstančių, trisdešimt tūkstančių arba net šimtą tūkstančių žmonių, ir jeigu jie visi nurodytų vieną ir tą patį ir tartų: “Štai Tiesa”, - ir jeigu visi jie būtų gerbiami jų žmogiškųjų dorybių dėka ir turėtų antgamtinių galių, jeigu jie po to parodytų pasauliui, kad kosmoso struktūra sudaryta taip: šiluma vyrauja šiurščiame matmenyje, garso vibracijos vyrauja sapne arba subtiliame astraliniame matmenyje, ir šviesa vyrauja sąmonės matmenyje, - tada žmonės patikėtų Tiesa.
Tarp jūsų yra žmonių, kurie skaito daug knygų. Bet jei šios knygos neteisingos, jūs priimsite kaip Tiesą melagingą mokymą ir įžengsite į melagingą pasaulį. Tam, kad būtų sustabdytas šis procesas, nėra kito būdo, kaip atvesti į Tiesos Pasiekimą didelį kiekį žmonių.

Tas pats skirtingais požiūriais

Štai Aukščiausiojo Dievo Šyvos atvaizdas. Tibeto ezoteriniame budizme jis vadinamas Gujasamadža. Kaip jūs manote, kokia šio atvaizdo prasmė ? Įprastam japonų mąstymui tai labai nepadorus atvaizdas: vyras ir moteris, besimylintys vienas su kitu. Bet iš tiesų viskas yra kitaip. Pavyzdžiui, žydra spalva centre išreiškia mūsų prisirišimą. Taip tai atrodo, jeigu žvegiama naudojant aiškiaregystę. Balta spalva iš kairės išreiškia mūsų klydimus. O raudona spalva iš dešinės išreiškia mūsų pyktį. Ir jos atitinkamai vadinasi Sušumna, Ida ir Pingala.
Ši moteris gali būti parvati arba Dakinė, o susijungimas reiškia šventąją sąjungą, siekiant sukurti mūsų astralinį kūną, kaip jūsų Guru-jogos praktikoje. Tai In ir Jan sąjunga.
Jums žinomos vadžros, kalavijo, varpelio ir rankraščio reikšmės. Vadžra išreiškia Akšobją arba Nuopelnus. Ratnasambavos kalavijas išreiškia valią. Aš paaiškinsiu jums jų gilią reikšmę iniciacijos metu.
Taip aš galiu paaiškinti jums šio atvaizdo prasmę, bet jei jūs pažvelgsite į jį, nieko nežinodami apie tai, jūs galite patirti seksualinį susijaidinimą, bet ne dvasinį įkvėpimą. Tačiau jei jūs visiškai suprantate šios mandalos prasmę, ji taps aukščiausiuoju Buda, kuris išgelbės jus.
Todėl reiškiniai gali atrodyti visiškai skirtingai, kai žvelgi į juos įprastu požiūriu ir kai žvelgi į į juos Tiesos požiūriu. Bet aš negaliu paaiškinti to jums, aš negaliu atskleisti jums šios prasmės, kol nėra kitų nušvitusiųjų. Ir aš neturiu siekio tapti jūsų Dievo įkvėptu lyderiu. Aš noriu, kad jūs pasiektumėte tą pačią stadiją, kaip ir aš, ir patys taptumėte Tikruoju Buda. Štai dėl ko aš esu čia.
Tas pats taikoma Khemai ir šešiems kitiems mokiniams, kurie, aš manau, taps Pasiekusiaisiais per šiuos metus. Jie yra čia su tuo pačiu tikslu. Taigi aš noriu, kad jūs sektumėte AUM Shinrikyo.
Nors pavadinimas skamba per daug senamadiškai, bet mokymas absoliučiai naujas. Aš noriu, kad jūs praktikuotumėte Mokymą ir aš noriu, kad jūs pasiektumėte Absoliučią Laimę ir Absoliučią Laisvę.
1987 metų birželio 24 Intensyviame seminare Tandzavoje


Kitas puslapis
Ankstesnis puslapis
Į pagrindinį puslapį
1