Būtinosios religijos teisingumo sąlygos

2 Dalis
Tai AUM Shinrikyo .

3 Paskaita
Suvokiant kitų vertybių sistemą

Ką žmogus labiausiai vertina

Apie vieną moterį

Taigi pradėsime mūsų Poa seminarą. Tokijuje, Nagojoje ir Osakoje tokiame pačiame seminare aš skaičiau paskaitas kitomis temomis, bet su jumis aš noriu pakalbėti apie vertybes.
Žmonės turi įvairių vertybių sistemų. Jeigu kitais žodžiais išreikšime sąvoką “vertybė”, - tai mūsų skonis, polinkiai, tai, ką mes laikome svarbiausiu gyvenime. Imkime, pavyzdžiui, moteris. Kai vyras žiūri į moterį, jis vertina ją įvairiais požiūriais. Šiandien vienas vyras šaukdamas įsiveržė į filialą. Pats jis nėra tikintysis, bet jo žmona – nuoširdi AUM tikinčioji.
Jis skundėsi, kad jo žmona tris dienas neklojo patalo.
Ji netvarkė namų ir neišnešė šiukšlių. “Kas gi čia per religija ! “šaukė jis. Jie taip pat susiduria su finansiniais sunkumais, o čia dar kažkokie stojamieji ir mėnesiniai įnašai. Šis įvykis privertė mane susimąstyti. Galbūt ne tik šio šaukiančio žmogaus,bet ir protuose tų, kas susirinko čia šiandien, esama panašių fiksuotų idėjų ir sampratų, ir jie neteisingai sprendžia apie vertybes. Ir aš nusprendžiau šiandien pakalbėti apie tai. Bet iš pradžių aš norėčiau užduoti jums klausimą. Kokios moterys jums patinka ?
Tikintysis A.: Meilios ir švelnios.
Mokytojas: Meilios ir švelnios ? O Jums ?
Tikintysis B.: Aš neturiu kokių nors ypatingų polinkių.
Mokytojas: Jūs turite omenyje, kad bet kokia moteris tiks ? (Juokas.) Aišku. Tada ką jūs galvojate apie moterį, apie kurią aš jums papasakojau ? Ta, kuri nekloja patalo ir netvarko namų.
Tikintysis B.: Aš manau, kad jei ji moteris, ji privalo rūpestingai atlikti darbą namuose.
Mokytojas: Aišku. O jūs ?
Tikintysis C.: Galbūt tokia situacija susiklostė dėl to, kad ji atlikdavo Bakti, tačiau lygiagrečiai ji privalėtų dirbti namuose.
Mokytojas: Aišku, bet aš turiu visiškai kitokią nuomonę.

Nuomonės problema

Mano požiūris šiuo klausimu artimesnis požiūriui Amerikoje ir Europoje negu Japonijoje. Klausimas yra toks: kas patiko jam joje, kai jis vedė ? Jis pasakė man, kad tai įvyko ne dėl to, kad ji ėmė praktikuoti Bakti: ji ir anksčiau buvo tokia, bet dabar kalba ne apie tai, kokia ji kaip žmogus. Mes nagrinėjame su jumis žmonių požiūrių, nuomonių buvimą. Aš nenoriu, kad jūs galvotumėte taip pat, kaip šis vyras. Tai yra aš nenoriu, kad tie iš jūsų, kas žino apie tai, kas įvyko, tikėtų šio žmogaus žodžiais. Aš noriu, kad jūs žvelgtumėte į šį atvejį viso labo kaip į šios dienos nagrinėjimo temą.
To, kad aš turiu visiškai kitokią nuomonę, priežastis yra tokia. Pavyzdžiui, kai vyras sako, kad jis myli savo žmoną, kodėl jis taip sako ? Jeigu jis nori, kad jo žmona klotų patalą, tvarkytųsi namie arba išneštų šiukšles, jis turėjo išsirinkti tokią moterį iš pat pradžių. Kaip jūs manote ? Aš norėčiau sužinoti štai Jūsų nuomonę, kadangi Jūsų fiksuotos idėjos ir sampratos išreikštos stipriausiai.
Tikintysis D.: Taip, jis turėjo pasielgti taip. Mokytojas: Taip, žinoma. Bet jiems gimė penki vaikai po vestuvių. Ką jūs į tai pasakysite ? Tikriausiai jie buvo kartu todėl, kad jis mylėjo joje dar kažką. Ar ne ?
Tikintysis D.: Taip.
Mokytojas: Tada argi nekeista, kad jis dabar kelia šį klausimą ?
Tikintysis D.: Taip, tai keista.
Mokytojas: Klausimas “patinka ar nepatinka” nesusijęs su tuo, kloja žmogus patalą ar ne. Jeigu vyras myli savo žmoną, jis myli ją, kokie netvarkingi bebūtų namai. Jeigu jis nemyli jos, tai nemyli, kokie švarūs bebūtų namai. Nėra nieko ypatingo, kai vyras skiriasi su žmona, kuri kloja patalą ir sutvarko namus kiekvieną dieną. Todėl kasdieniame gyvenime svarbu žinoti, kas jums patinka jūsų partneryje, o kas ne, ką jūs mylite jame, o ko nepakeliate. Jeigu suvoktume savo pačių požiūrį į reiškinius, tai tokią problemą senų seniausiai galima buvo išspręsti.
Jei ši pora turi penkis vaikus ir moteris buvo tokia iš seno, vadinasi, vyras mylėjo ją nepaisydamas šių jos bruožų. Vadinasi, tikriausiai joje buvo kažkoks žavesys. Taigi, mano nuomone, jis tiesiog naudoja tai kaip dingstį, kad ji nesilankytų AUM.

Jeigu jūs vertinate mašinas…

Tai buvo tik įžanga į šiandieninę paskaitą. Dabar leiskite man užduoti kitą klausimą. Kas jums yra pats vertingiausias dalykas ?
Tikintysis E.: Tai mano dvasinė praktika ir užsiėmimai mokykloje.
Mokytojas: O kaip dėl jūsų ?
Tikintysis F.: Pabusti Tiesai.
Mokytojas: O jūs ?
Tikintysis H.: Tiesa.
Mokytojas: Ką gi, jūs pavartojote žodį “Tiesa” kažkokia neaiškia prasme, bet šis pokalbis apie vertybes irgi yra Tiesa. Maždaug prieš pusmetį Osakoje buvo žmogus, kuris ėmė abejoti AUM Shinrikyo greitai po to, kai tapo tikinčiuoju. Jis atlikdavo ne itin daug Bakti ir pradėjo reikšti nepasitenkinimą dėl didelio stojamojo įnašo AUM, tuo, kad bendruomenė reikalauja daugelio aukojimų ir t.t. Aš norėčiau papasakoti jums apie tai, ką aš jam tada patariau, kadangi tikiu, kad tai padės ir jums.
Šiuo metu jis aukoja ir uoliai praktikuoja Bakti. Jis protingas ir rimtas žmogus. Kai aš pakalbėjau su juo, jis labai gerai suprato tai, ką aš pasakiau, ir jo abejonės tuoj pat išsisklaidė. Aš manau, kad daugelis iš jūsų turi tokių abejonių AUM Shinrikyo atžvilgiu ir matyt jums taps daug kas suprantama, jei aš išreikšiu savo nuomonę šiuo klausimu. Būtent todėl aš staiga pradėjau šiandien pokalbiu apie šią moterį, rengdamasis su jumis aptarti vertybės problemą. Apie ką aš kalbėjau su tuo tikinčiuoju ? Kaip pavyzdį aš nurodžiau žmogų, kuris mėgsta mašinas, kuris nori nusipirkti mašiną ir atkakliai darbuojasi dėl to. Ar suvokiate, ką aš noriu pasakyti ? Juk yra daug žmonių, kurie nori turėti mašiną, tačiau nesidarbuoja dėl to. Tikintysis G.: Taip, apskritai suvokiame.
Mokytojas: Gerai. Šis žmogus vertina mašinas. Ir jis darbuojasi, kad nusipirktų mašiną. Jis skolinasi arba kaupia pinigus nusipirkti mašiną. Šiuo atveju į ką, kaip jūs manote, sukoncentruotas jo mąstymas ?
Tikintysis I.: Į mašinos pirkimą.
Mokytojas: Taip, tai tiesa. Jo mąstymas sutelktas į mašinos pirkimą arba į tai, kas bus po to, kai jis nusipirks mašiną. Todėl jam mašina – kaip religija, mašina – tai, dėl ko jis gyvena. Kitaip tariant, jo vertybių sistema – mašinos.

Jeigu siekiama dvasinio tobulėjimo

Lygai taip pat jūs vertinate dvasinį tobulėjimą arba dvasios brandą. Todėl kai jūs eikvojate jūsų laiką šitam arba dirbate dėl šito, arba aukojate, į ką, kaip jūs manote, nukreipta jūsų sąmonė ?
Tikintysis J.: Į dvasinį tobulėjimą.
Mokytojas: Taip, į dvasinį tobulėjimą. Bet yra žmonių, kurie laiko svarbiu realų gyvenimą. Jiems religinė praktika turi tik papildomą vertę. Jie ateina į AUM, kai pageidauja ateiti, praktikuoja, kai pageidauja praktikuoti, tai yra aplanko kokį nors renginį, kai jiems tai patinka, ir neateina, kai jiems tai nepatinka. Apskritai ir tai yra gerai. Bet kai jie daro tai, jų mąstymas, žinoma, nukreiptas į žemiškąjį gyvenimą. Ir jie praktikuoja Tiesą laisvu laiku.
Žmonės, kurių dvasios dar nesubrendo, žvelgia į bendruomenę kaip į nedidelį papildymą savo žemiškajam gyvenimui. Todėl jie gali mesti ją bet kokiu metu, kai panorės, ir atsiversti į kitą religiją. Štai kaip jie gyvena, ir aš neturiu ką pasakyti apie tai, kadangi, kalbant paprasčiau, gyvenimo būdas – tai vertybių sistema. Bet mano praktikos sistema – tai sistema, sukurta per nesuskaičiuojamą buvusių gyvenimų skaičių. Ji apima visą Indijos budizmo ir Indijos jogos mokymą. Jūs manote, žmogus pajėgus suvokti tokią praktikos sistemą, tik paviršutiniškai susipažinęs su ja ?
Tikntysis K.: Ne, aš taip nemanau.
Mokytojas: Žinoma, nepajėgus.

Skirtumas tarp AUM Shinrikyo ir kitų religijų

Aš noriu papasakoti jums štai ką. Skirtumas tarp AUM Shinrikyo ir kitų religijų yra tas, kad aš – Tiesos įsikūnijimas, aš apėmiau visas esmines Mokymo puses. Pateiksiu pavyzdį iš budizmo sutrų. Šakjamunis atėjo pas savo atsidavusį pasekėją ir pasakė jam: “Tu privalai paaukoti”. Šis atsidavęs pasekėjas ėmė daryti taip, kaip jam liepė, kadangi žinojo, kad Buda Šakjamunis – didis šventasis.
To, kad Buda liepė jam paaukoti, priežastis yra ta, kad šis atsidavęs pasekėjas turėjo tam tikrą karmą, ir Buda žinojo, kad ši karma turi būti “išvalyta” paaukojimu.
Bet jeigu aš pasakysiu Japonijoje: “Jūs privalote aukoti”, - žmonės tikrausiai pagavos, kad aš prašau pinigų. Aš nežinau, ar jūs girdėjote apie tai, ar ne, bet Khema-Taishi paaukojo man visas savo santaupas. Ji atkakliai dirbo kompanijoje, dirbo viršvalandžius ir aukojo, atiduodama man visus savo uždirbtus pinigus. Ir todėl ji greitai pasiekė Mahamudrą, trečiąjį jogos lygį, kuriam pasiekti įprastu keliu jai būtų tekę paaukoti šimtus gyvenimų. Kitaip tariant, dėl to, kad jos dvasia buvo visiškai nukreipta į Guru ir Tiesos praktiką, ji pasiekė trečiąjį jogos lygį.
Tas pats buvo ir su Milarepa-Taishi. Jis dirbo labai garsioje kompanijoje. Kaip jaunas darbuotojas jis užėmė aukštą padėtį ir teikė didelių vilčių, bet po pusmečio jis metė kompaniją ir atėjo į AUM. Tuo metu jis paaukojo man viską, įskaitant pinigus, gautus atleidžiant.
Mano požiūriu tai savaime suprantama. Jūs turite kaupti Nuopelnus. Kadangi jei jūs palyginsite blogos karmos, kurią jūs įgijote, pavyzdžiui, šiame gyvenime, kiekį su geros karmos kiekiu, tai blogos karmos bus žymiai daugiau negu geros. Aš įsitikinęs, kad jūsų bloga karma bus išvalyta netekčių, kuriomis aš jus išmėginu, dėka ir taip jūs galėsite atgimti aukštesniuose pasauliuose. Aš ir pats ėjau šiuo keliu šiame gyvenime.
Štai ką aš vertinu. Mano geriausi mokiniai, įveikę netektis, tapo Pasiekusiaisiais ir įgijo dvasios tvirtumą. Jie neims blaškytis, su kokiomis netektimis jie besusidurtų. Jie tapo intelektualiai subrendusiais žmonėmis. Štai ką jūs galite pasiekti AUM Shinrikyo dėka.
Todėl tie iš jūsų, kas vertina AUM Shinrikyo, gali uoliai praktikuoti aukojimus ir atlikti savanorišką darbą. Tie iš jūsų, kam patinka AUM, bet patinka ir žemiškasis gyvenimas, gali atkakliai darbuotis žemiškajame gyvenime ir ateiti į AUM, kai jiems atsiranda kokių nors problemų.
Kalbant apie žemiškąjį gyvenimą, AUM Shinrikyo nepildo norų ir nekreipia į juos didelio dėmesio, nes mes žinome, kad jei jūs sukaupėte pakankamai Nuopelnų, jūsų norai išsipildys patys savaime. Tačiau yra daug religinių organizacijų, kurios reklamuoja save: “Jeigu jūs tapsite šios religijos adeptu, išsipildys tokie ir anokie jūsų norai”. Mes nedarome to. Todėl, jei tarp jūsų yra tų, kas mano, kad aukojimas – tai savotiškas kapitalo investavimas, ir jie yra prieš tai, kad kapitalas būtų investuojamas šitaip, jie gali palikti mus. Štai ką aš galvoju. Štai mano vertybių sistema.
Trumpai tariant, tai, ko mes, tai yra aš, Shi ir atsidavę pasauliečiai siekiame – tai Absoliuti Tiesa. Pavyzdžiui, p. H. praktikavo labai uoliai. Ji praktikavo aukojimus ties savo galimybių riba, jai praktiškai neužteko pavalgyti. Ir aš pasakiau jai: “Prašom ateikite į mūsų pagrindinį centrą ir valgykite bet kokiu metu”. Aš galėjau taip pasakyti, nes p. H. rado savo vertybių sistemą AUM Shinrikyo, jos vertybių sistema sutampa su mūsų. Jeigu jūs uoliai stengiatės kaupti Nuopelnus, gali pasireikšti jūsų vienuolystės karma, ir tada jums gali kilti problemų dėl to, kaip surasti lėšų pavalgyti. Tokiu atveju mes visada galime pasakyti jums: “Jūs pageidaujamas svečias bet kuriuo metu. Mes duosime jums pavalgyti ir suteiksime vietą miegoti”.


Kitas puslapis
Ankstesnis puslapis
Į pagrindinį puslapį
1