Būtinosios religijos teisingumo sąlygos

2 Dalis
Tai AUM Shinrikyo .

3 Paskaita
Suvokiant kitų vertybių sistemą

Ką žmogus labiausiai vertina

Trejopas gelbėjimas

Tai, ko mes siekiame, gali būti sujungta į trejopą gelbėjimą. Pirmasis gelbėjimas yra tas, kad siekiama pakelti jūsų dvasinį lygį ir suteikti jums tikruosius laisvę, laimę ir džiaugsmą. Aš laikau tai mūsų aukščiausiu gelbėjimu.
Šis gelbėjimas susijęs su jūsų reinkarnacija, tai yra jūs galėsite patirti mirtį, jūsų buvusius ir būsimus gyvenimus per meditaciją, šia patirtimi sutvirtinti savo absoliutų tikėjimą ir taip ateityje atgimti aukštesniuose pasauliuose. Tai mūsų pagrindas. Į tai ir nukreiptas gelbėjimas.
Du kiti gelbėjimai gali būti laikomi papildomais. Kadangi AUM – Tiesa, padedant Nuopelnų Tiesos atžvilgiu sukaupimui padidės jūsų žemiškoji laimė.
Trečiasis gelbėjimas susijęs su Kosmoso Moksliniu Institutu ir Astraline klinika, kurioje mes sujungiame aukštesniųjų pasaulių mediciną su šiuolaikinės medicinos pasiekimais. Šios klinikos dėka mes galėsime gelbėti žmones, kenčiančius nuo ligų. Tačiau tai reikalauja laiko. Be abejo, jos įsteigimui būtini vieneri – dveji metai. Todėl mes kol kas atliekame parengiamąjį procesą. Kokie yra trys AUM Shinrikyo stulpai ? Yra kelias tiems, kas ieško ir džiaugsmų pasaulyje, ir dvasinio tobulėjimo, - tai kelias į Dangų. Galima žengti juo. Tie, kas iš tiesų kenčia nuo ligų, gali būti išvaduoti iš jų su Tiesos praktikos sąlyga. Be to, skirtingai nuo kitų religijų, mes ne tik duodame fizinę praną, bet ir išgydome ligas, padedami medicinos ir mokslinių teorijų, daugumai dar nežinomų. Mano mokiniai atlieka dabar šiuos tyrimus. Šiedu stulpai susiję su jūsų žemiškuoju gyvenimu. Trečiasis stulpas skirtas tiems, kas nori pasiekti aukštesnį pasaulį šiame gyvenime, pavyzdžiui, tapti Buda arba pasiekti aukštą Nušvitimo pakopą, lavinant antžmogiškas galias. Mes turime tokių metodikų.
Tokie yra trys AUM Shinrikyo gelbėjimo stulpai. AUM Shinrikyo – tai, ką vertinu aš ir mano mokiniai. Tie iš jūsų, kas turi tikrąjį tikėjimą, kas atsidavęs AUM arba vertina AUM, gali leisti savo brangų laiką čia, kaupdami Nuopelnus aukojimo ir nesavanaudiškos tarnystės praktika. Tie iš jūsų, kas galvoja: “Asaharos mokymas neša naudą mūsų žemiškajam gyvenimui”, - gali įstoti į AUM, o po to, gyvendami pasaulietišką gyvenimą, lankyti Poa seminarus ir sužinoti daug naudingų dalykų. Tačiau tie iš jūsų, kas galvoja: “AUM neduoda mums jokios žemiškosios naudos”, - gali laisvai palikti AUM. Štai kas yra vertybių sistema.

Santuoka irgi priklauso nuo vertybių sistemos

Aš manau, požiūris į santuoką turi būti toks pats. Jeigu jums nepatinka moterys, kurios palieka patalą nepaklotą tris dienas ir netvarko namų, jūs galite ir išsiskirti. Bet jeigu jūs galvojate: “Nors ji ir palieka patalą nepaklotą tris dienas ir netvarko namų, bet ji gera, ir aš labai gerai jaučiuosi šalia jos. Ir man patinka viskas kaip yra”, - tai tikriausia geriau tęsti šeimyninį gyvenimą.
Arba jeigu žmona galvoja: “Mano vyras labai žiaurus ir išpuikęs, bet kadangi jis atneša namo daug pinigų, aš pasiliksiu su juo”, - tai ir ji gali likti ištekėjusi, nes ji vertina pinigus, kuriuos jis atneša.
Kita vertus, jeigu žmona galvoja: “Vyras neuždirba daug pinigų. Mes labai neturtingi, bet jo širdis tyra. Aš gerai jaučiuosi, tiesiog būdama šalia jo. Aš neturtinga materialiai, bet aš laiminga su juo”, - tai ir ji gali likti ištekėjusi ir gyventi su juo, nes ji vertina tokį gyvenimo būdą.

Neprisiriškite prie savo vertybių sistemos

Žmonių daug, ir visi jie turi skirtingą vertybių sampratą. Todėl neverta pernelyg prisirišti prie jūsų pačių vertybių. Kadangi vertybių sistema – tai, kitaip tariant, ne kas kita kaip įgytos sampratos. Atkreipkite į tai dėmesį. Tai svarbus momentas.
Pavyzdžiui, mus nuo vaikystės auklėjo tėvai. Mus taip pat veikė draugai, su kuriais mes bendravome. Šie draugai linkę į tam tikras idėjas, nes priklauso tam tikrai visuomenei. Tai yra, pavyzdžiui, jie mano, kad vyrai turi būti tokie, moterys – tokios, o žmonės turi būti tokiais.
Aš lankiausi Indijoje, Egipte ir Jungtinėse Valstijose ir pastebėjau, kad žmonių vertybių sistemos Japonijoje ir šiose šalyse visiškai skirtingos. Daugeliu atvejų japonų vertybės nėra tuo kitose šalyse.
Jeigu jūs neprisirišę prie savo vertybių, tai žvelgdami į kitus vertybinius orientyrus, jūs suvoksite, kad kažkas laikosi kokių nors kitų vertybių, tai yra gyvena su tam tikromis idėjomis. Tai suteikia jums galimybę suvokti kitus žmones. Po to jūs galite nuspręsti, ar jūs galite palaikyti santykius su šiais žmonėmis, ar ne.
Trumpai tariant, visiškai suprantama laikytis savo pačių vertybių, bet jūs neturite primesti jų kitiems. Norėtųsi, kad jūs pabandytumėte suprasti kitų žmonių vertybes, o po to nuspręstumėte, ar jūs priimate jas, ar ne. Ši praktika padarys jus laimingus.
Man norėtųsi pridėti dar šį bei tą. Kai jūs susidursite su svetima vertybių sistema, neverta pernelyg žavėtis ja. Taip pat neverta spręsti apie pašnekovą iš savo pačių vertybių pozicijų. Pažvelkime, pavyzdžiui, vėl į sutuoktinių porą. Žmona – labai geras žmogus. Penki vaikai iš tiesų gerbia ją, o ne tėvą, nors jis ir visada tvarkingas. Tai yra ji gali kai kada ir nesusitvarkyti, bet paprastai visada daro tai. Man atrodo, ji iš tiesų rūpinasi savo vaikais, jų ateitimi. Kadangi vaikai – tyros ir sąžiningos būtybės, jie, akivaizdu, suvokia savo motinos meilę jiems. Tas faktas, kad jie gerbia ją, rodo, kad ji iš tiesų supranta savo vaikus.
Ir aš darau išvadą, kad kadangi ji tokia gera, vyras negalvoja apie tai, kaip išsiskirti su ja nepaisant įvairių problemų. Aš pasakiau jam apie tai susitikęs, bet jis nesiklausė.
Kaip aš jau minėjau, nuo mažens kiekvienas turi tam tikrą idėjų rinkinį, kuris trukdo suprasti kitus žmones. Mes prisirišę prie savo įsitikinimų. Tai turi būti tokiu, o tai – tik tokiu. Bet tai ir yra fiksuotos idėjos. Jeigu mes atkreipsime savo dvasią į supančius mus žmones, mes sugebėsime suprasti jų gerąsias ir blogąsias puses. Tikuosi, jūs supratote šiandieninį pokalbį ?

Ar gydytojas primeta idėjas savo nurodymais ?

Jeigu turite klausimų, aš atsakysiu į juos.
Klausiantysis A.: Aš turiu klausimą apie vertybes, susijusį su valgymu. Kaip mums sako AUM, mes turime vengti vartoti maistui mėsą arba žuvį. Aš irgi taip manau ir kadangi aš gydytojas, esant galimybei rekomenduoju savo pacientams elgtis taip pat. Mūsų ir jų požiūriai į tai skirtingi ir galbūt neverta primesti jiems savo idėjų ?
Mokytojas: Ne, juk tai teisinga ir medicinos požiūriu. Ir AUM Shinrikyo mano taip pat. Pacientai jumis pasitiki, todėl jie ir ateina, kad sužinotų iš jūsų informaciją, kurią jūs turite. Vadovautis ja ar ne – dėl to pacientai laisvi. Tas, kas valgo mėsą, valgys ją, net jei jūs uždrausite jam.
Klausiantysis A.: Aš nedraudžiu. Aš sakau jiems, kad žmogus turi trisdešimt du dantis, bet tik keturi iš jų skirti mėsos kramtymui, tai yra viena aštuntoji visų dantų. Aš sakau jiems, kad jie galėtų valgyti vieną žuvies patiekalą per tris dienas ir vieną mėsos patiekalą per kitas tris dienas ir susilaikyti nuo daugiau.
Mokytojas: Taip, ir ką gi ? Jie sutinka ?
Klausiantysis A.: Panašu, kad taip. Juk aš patariu jiems taip elgtis, tik kai jie gali taip elgtis.
Mokytojas: Aš manau, kad to pakanka. Kaip aš sakiau, jie nuoširdžiai tiki jumis. Juk jūs – gydytojas, galintis išgydyti juos. Nuostabu, kad jūs galite pasidalinti su savo pacientais aukščiausiomis, geriausiomis žiniomis, kurias turite pats.
Klausiantysis A.: Labai ačiū.

Miesto moterys ir moterys iš provincijos

Įdomu, kiek žmonių iš esančių čia vyrų ir jaunuolių lankėsi mieste, pavyzdžiui, Tokijuje arba Osakoje. Prašom pakelti rankas. Taip, daugelis lankėsi. Pakėlusius rankas aš norėčiau paklausti, ar jie nepajuto skirtumo tarp moterų Kiusiu ir Tokijuje arba Osakoje ?
Tikintysis L.: Man atrodo, kad toks skirtumas yra.
Tikintysis M.: Iš esmės aš nepajutau skirtumo, išskyrus nebent tarmę.
Tikintysis N.: Aš gimiau Fukuokoje ir dvejus metus gyvenau Tokijuje. Kai aš kai kada grįžtu į Fukuoką, aš, žinoma, jaučiu, kad skirtumas yra. Tačiau sunku žodžiais nusakyti jį.
Mokytojas: Aš žinau, ką jūs turite omenyje.

Kitose šalyse skirtumai stipresni

Tai, ką mes nagrinėjome šiandien – toks mąstymo būdas, fiksuotų idėjų sugriovimas, - tai reiškinys, kurį jūs patirsite, tik kai pasieksite Džniana arba Mahamudra-jogą. Todėl galite manyti, kad aš panaudojau Mahamudros techniką visų tikinčiųjų Kiusiu apygardoje atžvilgiu.
Egzistuoja jūsų sąmonės užslėptos pusės, dar neįsisąmonintos jūsų. Pavyzdžiui, jūs neišvengiamai patenkate į visuomenės, kurioje esate, įtaką. Net tokioje nedidelėje šalyje, kaip Japonija, vertybės skirtingos. Pats aš iš Kumamoto. Kai aš patekau į Tokiją, aš pajutau, kad žmonės ten mąsto visiškai kitaip.
Dar daugiau, kai aš iš Japonijos nuvykau į Indiją, Egiptą, Jungtines Valstija ir Kiniją, aš pastebėjau, kad kiekvienoje šalyje savo atskiras vertybių rinkinys. Kai kuriose šalyse, pavyzdžiui, moteris gerbia labiau negu vyrus. Todėl, ponios, jeigu norite, kad jus gerbtų, jūs tiesiog privalote nuvykti į šias šalis. Kai kuriose šalyse vyrai ir moterys lygūs. O kai kur moteris engia labiau negu Japonijoje.
Japonijoje, ypač Kiusiu, daugiausiai manoma, kad vyrai yra viršesni už moteris, bet tai turi ir kitą pusę. Moterys gyvena patogiai, kai vyrai dirba dėl jų, ir leidžia vyrams gyventi, kaip tie pageidaus. Aš nelaikau šio fakto nei geru, nei blogu. Kadangi visuomenė, visuomenės būsena ir tai, kad tokie vyrai ir moterys gimsta šioje visuomenėje, - viską lemia karma. Ir žmonės lygūs prieš karmą. Visa tai suprantama. Bet aš norėčiau, kad jūs visada žinotumėte, kad jūsų idėjos arba jūsų mąstymo būdas nėra vieninteliai pasaulyje. Gerai ? Tada uoliai praktikuokime.
1988 metų rugsėjo 25 Filialas Fukuokoje


Kitas puslapis
Ankstesnis puslapis
Į pagrindinį puslapį
1