Būtinosios religijos teisingumo sąlygos

2 Dalis
Tai AUM Shinrikyo.

4 Paskaita
Principas, Mokymas, Formulė ir Tripitaka

Trys tikros praktikos sąlygos

Trys sąlygos – Mokymas tikrąja prasme

Tikroji dvasinė praktika turi tenkinti tris sąlygas. Būtent, mokymas, vartojantis žodį “budizmas” savo pavadinime, turi tenkinti šias tris sąlygas. Kokios tai sąlygos ? Pirmoji – tai Principas, antroji – Mokymas, trečioji – Formulė.
Kas yra Principas ? Tai ta mokslinė analizė, kuri atliekama, kai žmonės vengia trijų netyrųjų pasaulių ir pasiekia Žmonių, Asurų, Dangaus, Šventojo Dangaus, Šviesos ir Garso Dangaus, Grožio Dangaus, Aukščiausio Formų Pasaulio Dangaus, Pasaulį, o po to įžengia į Tuštumos būvį ir galų gale pasiekia Maha Nirvaną.
Kas yra Mokymas ? Mokymas – tai Dharma arba mokymas, kuris aiškina jums, ko daryti negalima, ką jūs turite daryti, ir kas yra kas, ir ypač svarbu, kad tai būtų aiškinama logine analize.
Kas yra Formulė ? Formulė – tai įžadas, tai, kas keičia arba valo dvasią. Pavyzdžiui, norėdami tapti Mahajanos Bodisatva, mes kartojame: “Ho, gyvų būtybių dvasios, kylančios ir krentančios Sansaros vandenyne, apimtos įvairių iliuzijų, panašių į atspindį lygiame ežero paviršiuje… Teatsiduria jos absoliučioje laimėje ir beribėje laisvėje Mahajanos viešpatijoje ! Nukreipdamas dvasią į Keturias Didžiąsias Beribes Nuostatas, aš duodu Įžadą Mahajanai !”, - arba: “Aš darau savo kančias savo džiaugsmu, aš darau kitų kančias savo kančiomis”, - arba “Aum Aa Hum Vadžra Nama Šyva Ya…”
Mokymas gali vadintis tikruoju mokymu arba budizmo mokymu, tik kai jis tenkina šias tris sąlygas.
Taip pat egzistuoja kitos trys sąlygos. Tai vadinamoji Tripitaka, kurią sudaro Abhidarma, Sutra ir Vinaja.
Abhidarma reiškia tą patį, ką ir Principas. Pavyzdžiui, ji logiškai aiškina, kas yra Beribės Erdvės Būvis arba kas yra Beribio Skirstymo Būvis, arba kas yra Visuotinės Ugnies ir Visuotinio Vandens Būvis.
Sutra – tai bendrasis mokymas. Ji, pavyzdžiui, atsako į klausimus: kas yra aukojimas, kokios aukojimo rūšys yra, kas daro žmones laimingus arba nelaimingus ir t.t. Kaip aš jau sakiau, Sutros pagrindas turi būti racionali analizė ir logika. Vinaja – tai įžadai. Praktikuojančius pasauliečius AUM Shinrikyo mes mokome dešimties budizmo Įžadų, bet iš tikrųjų esama kelių šimtų Įžadų.
Tik kai yra šie trys dalykai – Abhidarma, Sutra ir Vinaja – mokymas gali būti laikomas tobulu. Jeigu bent vieno iš trijų trūksta, tokį mokymą laikyti mokymu tikrąja prasme negalima.

Pirminis budizmas buvo tobulas

Aš paaiškinsiu to priežastį. Imkime, pavyzdžiui, sutras – budizmo švenraščius. Jeigu jose neužfiksuoti tam tikri pokyčių, kurie įvyksta su žmogumi dvasinės praktikos metu, etapai, bus neįmanoma suprasti, į kokią pusė mes keičiamės, į gerąją ar atvirkščiai, į blogąją pusę.
Japonijoje žinomos “Lotoso Sutra” (“Saddarmapundarikasutra”), “Juima Sutra” (“Vimalakirtinirdesa”) ir Budos Amitabos “Triguba Tyrosios Žemės Sutra”. Visos jos priklauso “sutrų” kategorijai, bet jos nėra tobulos.
Jeigu “Lotoso Sutra” turėtų Vinają ir Abhidarmą, tai ya Formulę ir Principą, tai ją galima būtų laikyti tobulu šventraščiu. Mahajanos budizme Japonijoje vyrauja sutros. Tarkime, kad jūs klausotės šių sutrų arba mokymo vidutiniškai po penkias arba dešimt minučių per parą ir jūs patenkinti tuo. O likusias dvidešimt tris valandas penkiasdešimt – penkiasdešimt penkias minutes jūs darote blogus kūno, kalbos ir proto poelgius. Šiuo atveju jūs natūraliai stojate į kelią, vedantį link trijų netyrųjų pasaulių.
Trumpai tariant, Abhidarma arba Principas yra tikrinačioji funkcija, tai yra leidžia patikrinti, ar iš tiesų mūsų dvasinė praktika veda mus į dievų arba Budos būvį. Vinaja arba įžadai – tai, kas neleidžia mums išklysti iš teisingo kelio. Formulė – tai laivas, transporto priemonė, leidžianti mums pakilti virš dabartinės žmogiškųjų būtybių būsenos ir pasiekti Maha Nirvaną. Mūsų laikais Formulę geriau tikriausiai būtų palyginti su naikintuvu arba raketa.
Aš noriu pasakyti, kad pirminiame budizme buvo visiškai pilnas mokymas. Aš galiu taip pasakyti, nes jis apėmė būtinus Abhidarmą, Sutras, Vinają (įžadus).
Geriausių Budos Šakjamunio mokinių – Uppalavannos, Jasodaros, Khemos ir kitų poezijos kūriniuose būtinau yra trys mokymo aspektai – Principai, Mokymas ir Formulės.

Nuo įžengimo į Tiesos Srautą link Maha Nirvanos

Dabar pakalbėkime apie tuos, kas dalyvauja šiandieninėje paskaitoje. Žinoma, jūs turite Principą, Mokymą ir Formulę arba tris praktikos sistemas: Abhidarmą, Sutrą ir Vinają. Tai reiškia, kad nors jūs ir ne vienuoliai, jūs turite galimybę įžengti į Tiesos srautą, eiti Pabudimo Tiesai keliu ir pasiekti Maha Nirvaną.
Leiskite man pateikti pavyzdį. AUM Shinrikyo yra mokymas, vadinamas Mahamudra. Šis mokymas priskirtinas greičiau Abhidarmai negu Sutrai, kadangi jis aiškina, kad esant tokioms sąlygoms įvyks toks reiškinys, šis reiškinys pakeis dvasią taip. Pavyzdžiui, įgijus būvį, kai susilies į viena Forma ir Tuštuma, žmogus laikomas pasiekusiu Mahamudrą. Tokia yar Abhidarma.
Tačiau kai kurie mokymo, esančio “Sotapattisanjutta” (“Sutra, pasakojanti apie įžengimą į Tiesos Srautą”) arba “Sačča-sanjuta” (“Sutra apie Absoliučią Tiesą”) aspektai, kurie paimti iš pietų budizmo, priklauso Sutrų kategorijai, o “Dešimties įžadų Sutra”, kurią aš minėjau anksčiau, priklauso Vinajai. Ji retai sutinkama šventraščiuose, bet mes rengiamės palaipsniui supažindinti jus su ja.
Kaip gi geriausiai panaudoti šias tris praktikos sąlygas ? Pirmiausia tai, kas išsklaido žmonių abejones – tai Sutros arba Mokymas. Tai, kuo mes turime kasdien užsiimti – tai Formulė arba įžadai. Tam priskiriami geri darbai, teisingi žodžiai ir mintys.
Tai, su kuo jūs galite susitikrinti, ar teisingai einate ir kokių rezultatų dvasinėje praktikoje jūs pasiekėte, - tai Principas arba Abhidarma. Pavyzdžiui, lygindami Maha Khema-Seitaishi patirtį, Maha Maja-Seigoshi (dabar Jasodara-Seitaishi), Punna-Mantaniputta-Seigoshi ir kitų patirtį su savąja, jūs galite lengvai suvokti, kokį lygį jūs pasiekėte, kadangi dvasinio tobulėjimo ir dvasinės brandos procesas AUM Shinrikyo labai suprantamas. Šis procesas priklauso Abhidarmai.
Tačiau patirties vis dar nepakanka, nes praėjo tik šešeri metai nuo to laiko, kai AUM Shinrikyo pradėjo savo veiklą kaip religinė organizacija. Kalbant apie šią temą, Abhidarma labai nuodugniai išnagrinėta “Brangiojoje Pietų Budizmo Sutroje” ir kiek vėliau aš planuoju smulkiau jums apie tai papasakoti.

Dvasios valymas – intelekto ugdymas

Aš dažnai girdžiu, kad AUM Shinrikyo mokymą sunku suvokti. Bet tai natūralu. Todėl, kad mes siūlome kelią, leidžiantį nutraukti ryšius su Pragaro, Alkanų Dvasių ir Gyvūnų Pasauliais, pereiti per Žmonių, Asurų ir Dangaus Pasaulį, įžengti į Formų Pasaulį, po to pasiekti Pasaulį Be Formų ir pagaliau Maha Nirvaną.
Norėdami žengti šiuo keliu, išsaugoti savo būseną, mes turime įgyti aukščiausiąjį intelektą, kuris dešimtis ir šimtus kartų lenkia žmogiškąjį, be to, kadangi tai yra pasaulių, esančių aukščiau žmonių pasaulio, mokymas, jis sudėtingas logikos požiūriu. Dar daugiau, kadangi tai aukštesniųjų pasaulių mokymas, natūralu, doktrinos turinys irgi gana sudėtingas.
Dažnai laikraščiuose mane kaltina nenuoseklumu, sakydami, kad AUM Shinrikyo – tai mokymas, kuris viena vertus neigia žemiškąsias vertybes, o kita vertus – naudoja elitą. Bet reikalas ne visai toks. Mano mokiniai, kurie buvo su manimi ir buvusiuose gyvenimuose, sugebėjo atgimti čia, daug pasiekti šiame gyvenime ir tapti elitu tik padedami tų Nuopelnų, kuriuos jie uždirbo savo buvusiuose gyvenimuose. Jie pasiekė to, kad taptų elitu. Turbūt galima sakyti, kad kol žmogus nesugebės be ypatingo vargo įvaldyti šiuolaikinio mokslo arba kitų žinių sričių, jis negalės pasiekti Galutinio Išsivadavimo.
Bet jūs neturite prarasti vilties, sakydami: “Aš ne toks protingas, vadinasi, man nepavyks”. Aš ir pats buvau ne toks jau protingas, bet padedamas Formulės, apie kurią aš kalbėjau, įžadų, mantrų ir atkaklios dvasinės praktikos aš pašalinau prieštaringas mintis ir dar labiau išvaliau savo dvasią. Galima sakyti, kad aš esu žmogus, išugdęs savo intelektą. Na, ir pabaigai leiskite pridurti, kad šis kursas sukurtas trijų “janų”: Hinajanos, Mahajanos ir Tantra-Vadžrajanos pagrindu.


Kitas puslapis
Ankstesnis puslapis
Į pagrindinį puslapį
1