Būtinosios religijos teisingumo sąlygos

2 Dalis
Tai AUM Shinrikyo .

5 Paskaita
Jūsų praktikos tobulumui

Trys naujos sistemos

Sistema, atitinkanti šiuolaikinius reikalavimus

Mes nusprendėme surengti šį seminarą, kadangi skubėjome pranešti jums apie pasikeitimą praktikos sistemoje. Kaip jūs visi žinote, AUM Shinrikyo buvo trys skirtingos sistemos arba kursai: Siddi kursas, Poa kursas ir Joga-Tantros kursas. Tačiau šie kursai jau nebegali tenkinti šiuolaikinių reikalavimų. Ir mes nusprendėme suskirstyti visą praktiką kitaip – į tris kategorijas, atitinkančias šiuolaikinius reikalavimus. Mes išskyrėme Mahajanos kursą, Tantra-Vadžrajanos kursą ir Theravados kursą.
Mahajanos kursas – tai patobulintas Poa kursas, ir jis skirtas žmonėms, kurie negali ateiti į mūsų centrus ir teikia ypatingą reikšmę praktikai namie. Spalį mes sudarėme smulkų planą, po to detaliai aptarėme jį ir tik dabar, galų gale mes sugebėjome pateikti kažką daugmaž konkretaus. Kadangi Mahajanos kursas skirtas kasdieniams užsiėmimams namie, jo pagrindinis tikslas – atminties fiksavimo praktikos tobulinimas daugartiniu tekstų, tarp kurių ypatinga reikšmė teikiama pasiryžimo tekstams, kartojimu.
Kitas kursas – Tantra-Vadžrajana – tai greičiausias kelias pasiekti Nušvitimą ir Aukščiausiąjį Suvokimą. Kursas apima Šaktipatą ir kitas iniciacijas, bet prasideda nuo bazinių žinių išmokimo, tuo pat metu žmogus savarankiškai medituoja ir atlieka tam tikras kasdienes prievoles siekiant Nušvitimo per trumpiausią laiką.
Ir dar vienas kursas – tai Theravados kursas. Jis grindžiamas savarankišku pirminio budizmo sutrų, pirmiausia – originalių pali tekstų, studijavimu. To dėka žmogus pakeičia visą savo gyvenimo būdą taip, kaip to mokau aš, ir kaip tą pataria daryti pietų budizmo šventraščiai. .

Būdingi budizmo pietų ir šiaurės krypčių bruožai

Aišku, savo požiūriu pietų budizmas (Theravada) ir šiaurės budizmas (Tantra-Vadžrajana) neturi absoliučiai nieko bendro, bet pagal savo esmę visiškai priešingos nuostatos sueina į viena. Aš turiu omenyje santykį su žemiškųjų norų slopinimu. Yra du tokio slopinimo keliai. Vienas – žemų žemiškųjų norų perkeitimas į aukštesnio lygio norus (sublimacija). Tai reiškia išsivadavimą iš žemiškųjų norų, išlaisvintos energijos perkeitimą ir Išsivadavimo pasiekimą. Šis metodas taikomas Tibeto arba šiaurės budizme. Kitas – visiškas žemiškųjų norų atsisakymas slopinimu. Šis metodas taikomas Theravadoje arba pietų budizme. Abu metodai turi savo privalumų ir savo trūkumų.
Pirmiausia, kalbant apie Theravadą, pagal šį mokymą neįmanoma pasiekti dvasinės praktikos aukštumų – Išsivadavimo ir Nušvitimo, nepalikus namų ir netapus vienuoliu ar vienuole. Šiaurės budizmo mokymas suteikia tokią galimybę – jūs galite pasiekti Išsivadavimą ir Nušvitimą, netapdami vienuoliu, bet šis metodas turi didelį kiekį gana pavojingų metodikų, todėl čia naudojamos iniciacijos ir kiti aukšto lygio techniniai veiksmai. Kita vertus, pietų budizmą lengva suprasti, jis išsprendžia visas abejones. Vadovaujantis šiuo metodu, nesunku daryti pažangą dvasinėje praktikoje, kadangi pats mokymas prasideda nuo vadinamųjų doro elgesio normų, o kai kurie šiaurės budizmo mokymai apima gana ginčytinus metodus. Aš turiu omenyje, kad jie visiškai vadovaujasi Dangaus Mokymu, bet visuotinai priimtu fiksuotu požiūriu juose galima įžvelgti gana nedorų nuostatų. Šiuo atveju kieno nors fiksuotas ar visuotinai priimtas mąstymo būdas gali tapti kliūtimi darant pažangą dvasinėje praktikoje.
Kita problema ta, kur nubrėžti ribą tarp žemiškųjų norų perkeitimo ir išsivadavimo iš jų, kadangi itin sunku nustatyti, iki kokių ribų tęsiasi iškėlimas ir iki kokių ribų tęsiasi išsivadavimas. Todėl reikalingi aukšto lygio techniniai veiksmai, kuriuos įvaldęs Guru, ir kurie atveda mus į Pasiekimą, bet šis Pasiekimas sunkus. Bet kuriuo atveju šios dvi mokymo rūšys bus dėstomos Theravados kurso ir Tantra-Vadžrajanos kurso pavadinimu.

Pats vertingiausias lobis –
Sumaniai panaudokite Tris Brangenybes

Praktikos atnaujinimo priežastis yra ta, kad Mokymo pagrindai pagaliau įsitvirtino tuose, kas užsiima ilgą laiką. Taip, pavyzdžiui, aš manau, kad šiame intensyviame seminare Kudžuttara (praktikuojanti, pasiekusi Radža-jogos lygį) taps pasiekusiąja Kundalini-jogą, ir galbūt dar keletas tikinčiųjų taps pasiekusiaisiais Radža-jogą (Kaip ir pranašavo Mokytojas, šio intensyvaus seminaro metu Kudžuttara tapo pasiekusiąja Kundalini-jogą, o keturi kiti tikintieji tapo pasiekusiaisiais Radža-jogą). Tai rezultatas to, kad jie patyrė kančias savo žemiškajame gyvenime ir, kovodami su savo norais, visiškai atsidavė mokymo praktikai bei dalyvavo AUM Shinrikyo veikloje. Iš pat pradžių Tiesos mokymas egzistuoja jums visiems. Tai pats vertingiausias lobis. Šios Trys Brangenybės, trys vertingiausi lobiai – Tikrieji Nugalėtojai, Tiesa bei Vyrai ir Moterys, Siekiantys Nuodugnių Žinių ir Žemiškųjų Norų Sunaikinimo, kurie praktikuoja Tiesą, - egzistuoja tam, kad suteiktų laimę visoms gyvoms būtybėms. Tai reiškia ne materialios laimės arba laimės, pagrįstos laikinumu, pasiekimą, bet absoliučią laimę, kuri yra anapus gyvenimo ir mirties.
Aš pagalvojau, kad mano uždavinys – padaryti Tris Brangenybes labiau prieinamas jums. Ir aš pamaniau, kad galiu pasiekti tai, pakeitęs sistemą. Štai ta priežastis, kuri glūdi už dabartinio sistemos atnaujinimo.


Kitas puslapis
Ankstesnis puslapis
Į pagrindinį puslapį
1