Būtinosios religijos teisingumo sąlygos

1 Dalis
3 Paskaita
Tiesa, matanti kiaurai žmogų

Pirmąsyk Japonijos istorijoje – mokymas, kuris atmeta tai, kas žemiška

Norint žengti teisingu keliu.

Iki šiol AUM Shinrikyo, kaip Mahajanos mokymas, atvedė keletą dešimčių žmonių prie galimybės patirti šviesą. Anot sutrų Buda Šakjamunis išugdė penkis šimtus Arahanų, kitaip tariant, jis turėjo penkis šimtus mokinių, patyrusių šviesą. Aš manau, iš tikrųjų jis išugdė keletą tūkstančių Arahanų. AUM mokymas, būdamas Mahajanos mokymu, taip pat turi atvesti prie šito bent jau keletą tūkstančių, o jeigu įmanoma, trisdešimt tūkstančių žmonių, kaip aš jums visada sakiau. Tai yra man norėtųsi suteikti galimybę trisdešimt tūkstančių praktikuojančių įgyti šviesos patirties.
O tai reiškia, kad šie žmonės pereis iš Šio Kranto į Aną Krantą, tai yra į Mahajaną. Kai mes pasieksime tai, mes pirmąsyk galėsime pasivadinti Mahajana. Dabar AUM yra Madhjajana, taip sakant, Vidurinioji Važiuoklė, turinti keletą dešimčių Pasiekusiųjų. Hinajanos atveju vienas Guru atves maždaug vieną ar du mokinius į Pasiekimą, uoliai naudodamas Mahamudros techniką.
Todėl jūs turite didžiuotis, kad atsidūrėte šiandien čia. Tie žmonės, kurie neatėjo šiandien čia, negalėjo išgirsti to, apie ką buvo kalbama čia. Jiems teks mokytis šito patiems. Kuo daugiau jūs išmoksite, tuo daugiau įgysite pasitikėjimo.
Kai kas sako: “Aš netikiu AUM Shinrikyo”.
Ir aš atsakau: “Ar tiesa ? Kiek kartų jūs lankėte Poa seminarus ?”
- “Vieną”.
- Tada kokias knygas jūs perskatėte ?”
- “Aš skaičiau praeito mėnesio žurnalą “Mahajana”.
- Tokiu atveju nieko nepadarysi.
Neįmanoma tikėti AUM Shinrikyo, nežinant, kokia yra jos doktrina ir ko ji moko. Juk taip ?
Todėl norint žengti teisingu keliu, jums reikia mokytis iš visų jėgų. Norint neišsukti iš šio kelio, jums reikia praktikuoti iš visų jėgų. Štai kas svarbu.
Ar nėra prieštaravimų doktrinoje?
Dabar pereikime prie kitos temos. Kuo remiantis galima laikyti religiją teisinga ?
Mes įsitikinome, kad AUM Shinrikyo yra teisinga religija, kadangi mes jau turime daug Pasiekusiųjų. Bet problema glūdi tame, kaip paaiškinti, kas teisinga ir kas neteisinga paprastiems žmonėms, kurie dar nepastebi Tiesos arba tiems, kas žengia neteisingu keliu.
Tokiu atveju ar nepagalvojus apie Keturis Stulpus ? Pirmasis Stulpas – nuoseklios doktrinos buvimas. Doktrina išreiškia religijos esmę. Taigi jei yra mokykla arba religija, dažnai keičianti savo vyriausiąjį dievą (o tokių religijų iš tiesų esama) arba nuolat keičianti savo mokymą, tai labai blogai. Doktrina turi laikytis savo principų, o principai turi būti keliantys pasitikėjimą pasaulietiška prasme, tai yra juose turi būti naudojama loginė analizė.
Kai kas iš jūsų gali tarti: “Bet Asahara anksčiau sakė, kad Nirvana yra aukščiausias pasaulis, o dabar jis sako, kad Maha Nirvana yra aukščiausias pasaulis. Tai prieštaringa”. Tačiau tai viso labo kategorijos išplėtimas. Tai yra tai nėra prieštaravimas. Prieštaravimas – tai , pavyzdžiui, iš pradžių sakyti, kad kas nors yra A, po to neigti tai ir sakyti, kad tai B ir vėl neigti tai ir sakyti, kad tai C. Tokia doktrina tikėti negalima. Tai yra tai, ką aš vadinu religija chameleonu, kadangi ji visą laiką keičiasi.

Dvasinės praktikos sistema, leidžianti išbandyti mokymą

Sužinoję apie konkrečios doktrinos buvimą, kitas dalykas, ką mes turime patikrinti, ar yra dvasinės praktikos sistema jos įgyvendinimui. Kiekvienas protingas ir išsilavinęs žmogus, sugebantis logiškai analizuoti, gali sukurti logiškai neprieštaringą mokymo sistemą. Bet jei niekas nepatyrė to, kas parašyta šioje doktrinoje per penkerius, dešimt, dvidešimt metų arba net per penkiasdešimt metų (aš tvirtinu, kad esama labai daug tokių religijų ir viskas, apie ką jos kalba – tai apie išsivadavimą nuo dvasių kenkimo arba apie išsivadavimą nuo priežastinių-karminių ryšių), ir niekas niekada nepasiekė Išsivadavimo, tai šiuo atveju jau nieko negalima padaryti.

Tų, kas atrado lobį, buvimas

Kitkas, ką jūs turite ištirti ir sužinoti, - kas padedamas šio būdo Pasiekė, kas Išsivadavo ir kas įgijo dvasinės patirties šio būdo dėka.
Galima pateikti tokį pavyzdį. Yra kelionės vadovas arba žemėlapis, ir yra žmogus, kuris eina keliu, pažymėtu žemėlapyje, ir kaip rezultatas yra galutinis taškas šiame kelyje. Jeigu niekas nerado lobio, žemėlapio negalima vadinti teisingu. Buda Šakjamunis pasakė taip: “Aš neturėjau šito, bet aš įgijau tai. Aš iki šiol ėjau keliu, kuriuo ėjo praeities Tathagatos arba Budos. Įsivaizduokite, kad senovėje klestėjo miestas. Dabar jis tapo apleistas, ir mažai beliko žmonių, žinančių kelią į jį. Bet jis yra. Aš ieškojau šio miesto ir radau jį”. Tai reiškia, kad toks pasaulis egzistuoja nuo senų senovės. Ir žemėlapis, norint surasti jį, yra praktikos sistema. Taigi mums reikalinga doktrina, po to žmonės, išbandę ją ir patvirtinantis doktriną teisingas praktikos metodas.

Guru, kuris parodo kelią, buvimas

Kas yra ketvirtas ? Ketvirtas – ar yra pilotas ar vedlys, kitaip tariant, Guru arba Mokytojas.
Žemėlapio arba pasekėjų, pasiekusių aukštas stadijas, buvimas: jeigu jūs nežinote, kur jūs einate, visa tai neduoda jokios naudos jums. Taigi jums reikalingas vedlys, kuris pasakys jums: “Jūs dabar esate šioje vietoje žemėlayje ir nuo čia eikite šiuo keliu”, arba jeigu jūs pasukote neteisingu keliu, pasakys: “Jūs neteisingame kelyje. Jūs turite grįžti ir pasirinkti tą kelią. Šis kelias teisingas”. AUM Shinrikyo Guru arba Shi rūpinasi tuo. Todėl jei jūs turite šias keturias sąlygas, o jeigu įmanoma ir ką nors tokio, kas padės paspartinti jūsų dvasinę praktiką (kitaip tariant, iniciaciją), tai būtų idealus variantas. Bet iš principo, jeigu jūs turite šiuos keturis dalykus: patikimą doktriną, patikimą praktikos sistemą, žmones, kurie iš tiesų praėjo kelią ir pasiekė paskirties vietą bei Guru arba Mokytoją, kuris gali vesti jus, jūs galite vadinti tai Tobulu Tiesos mokymu, Tobula religija. Ar supratote mane ?


Kitas puslapis
Ankstesnis puslapis
Į pagrindinį puslapį
1