Būtinosios religijos teisingumo sąlygos

1 Dalis
3 Paskaita
Tiesa, matanti kiaurai žmogų

Pirmąsyk Japonijos istorijoje – mokymas, kuris atmeta tai, kas žemiška

Laisvė – tai išsivadavimas iš karmos

Jūsų žymių nuopelnų dėka dabar jūs esate AUM Shinrikyo, kuri iš tiesų turi visas šias keturias sąlygas, narys. Suprantama, kuo grynesnis mokymas, tuo atkaklesnė praktika. Tai iš tiesų rūstus kelias. Ir Tiesos Mokymas sako mums apie tai, kad mes privalome sunaikinti tris mūsų Žemiškuosius Norus: godumą, neapykantą ir neišmanymą. Tačiau šie trys Žemiškieji Norai: godumas, neapykanta ir neišmanymas- būtent tai, dėl ko mes gimėme šiame Žmonių Pasaulyje. Todėl juos sunku sunaikinti. Bet Tiesa sako mums: “Sunaikinkite juos”. Nenuostabu, kad tai sunku.
Tačiau Tiesa taip pat sako mums, kad po šių sunkumų atsiranda su niekuo nepalyginami jaudinantys ir malonūs pojūčiai bei laisvės jausmas.
Čia jūs galite paklausti: “Bet Asahara, kas yra laisvė, apie kurią tu kalbi ? Pavyzdžiui, turtingas žmogus gali valgyti, ko tik jis užsigeis. Jis gali nusipirkti sau moterį, jeigu pageidaus. Jis gali nusipirkti namą, jis gali nusipirkti net lėktuvą. Jis taip pat gali kontroliuoti politinius veikėjus. Argi toks žmogus nėra laisvas ?” Kai kas nors užduoda jums tokį klausimą, jūs turite atsakyti taip: “Laisvė reiškia išsivadavimą iš karmos”. Pavyzdžiui, jeigu jūs esate išdidus, jus esate supančiotas jo. Ir tai yra kančia. Pavyzdžiui, jeigu jūs jaučiate lytinį geismą, jūs esate supančioti to. Ir tai yra kančia. Jeigu jūs jaučiate apetitą, jūs esate supančioti jo. Ir tai yra kančia.
Žinoma, jūs galite laikytis jūsų lytinių geismų, apetito arba išdidumo tenkinimo pozicijų, tačiau visa tai turi reiškinių pasaulio formą, ir dvasia supančiota šito, o tai yra kančia. Taip vyksta dėl to, kad jeigu jūs negalite gauti to, ko norite, jūs imate jausti stiprias kančias. Arba kai džiaugsmas, patirtas jūsų nuo to, ko jūs norėjote, išsipildymo, išnyksta, jums teks stipriai kentėti. Tarkime, jeigu jūs mylite ką nors ir jums tenka išsiskirti su tuo žmogumi, jūs patiriate stiprias kančias. Arba kai kas nors, kas buvo turtingas, tampa vargšas, jis patiria stiprias kančias. Arba jeigu kas nors, užimantis aukštą padėtį, praranda prestižą dėl suokalbio, jis patiria stiprias kančias. Todėl prisirišti prie ko nors reiškia kentėti.
Todėl Hinajana moko jus, kaip pasiekti Nirvaną, ignoruojant visa tai. O Mahajana ne tokia: jūs galite būti tokiose situacijose, bet svarbiausia tokiais atvejais – užsiimti dvasine praktika taip, kad jūsų dvasia nebūtų apimta arba supančiota jų.

Nauja pažangi religija, neegzistavusi anksčiau

AUM Shinrikyo galima pavadinti nauja pažangia religija, kadangi ši religija atsirado neseniai. Sąvokos “naujoji religija” prasmė dažnai neteisingai suvokiama Japonijoje. Japonai jau tapo nepajėgūs vartoti šią sąvoką.
Mūsų religinė korporacija, oficialiai užregistruota kaip religinis juridinis asmuo 1989 metais, žinoma, yra naujoji religija. Galbūt dabar tai pasirodys keista, bet Budos Šakjamunio religija irgi buvo naujoji religija prieš 2500 metų. Todėl tai puiku, kad mes teisingai vartojame žodžius ir įgyvendiname Tiesos praktiką.
Taip pat mes privalome turėti omenyje tą faktą, kad naujosios religijos, egzistavusios iki šiol, moko pasiekti žemišką naudą. Ir žinoma, žmonės, esantys Žemiškųjų Norų valdžioje, su džiaugsmu ims sekti tokiomis religijomis. Bet pirmąkart Japonijoje atsirado mokymas, kuris atsisako žemiškųjų malonumų. Tai AUM Shinrikyo.
Pakalbėkime apie AUM Shinrikyo, organizacijos, neatitinkančios šiuolaikinės Japonijos raidos sampratos, raidos tendencijas. Aš norėčiau panaudoti skaičius, nes aš labai mėgstu matematiką. Rissho Koseikai, antroji pagal dydį naujoji religinė organizacija Japonijoje, turi apie 6 500 000 narių, o sukurta ji buvo 1938 metais. O AUM Shinrikyo auga dvigubai sparčiau. Tai yra AUM Shinrikyo – tai sparčiausiai auganti religinė organizacija Japonijos istorijoje. Ar jūs žinojote apie tai ? Taigi, tai pati sparčiausiai auganti ir pati griežčiausia religija. Todėl, galimas dalykas, po penkerių metų mes susidursime su stipriu spaudimu. Bus kalbama apie Asaharos skandalą (juokas salėje), apie AUM finansinius reikalus. Tai neišvengiamai įvyks. Nominalus AUM narių skaičius jau dabar 50 000 – 80 000 žmonių. Iš kur imami šie skaičiai ?
Nominalus narių skaičius atitinka knygų, leidžiamų AUM Shinrikyo, tiražą. Taigi jeigu religinė organizacija pareiškia, kad ji turi 3 000 000 narių, tai reiškia, kad ji kiekvieną mėnesį išleidžia tris milijonus knygų.

Energija, keičianti paprastų žmonių dvasias

Dabar pakalbėkime apie svarbų dalyką. Kodėl AUM taip sparčiai auga ? Galimas dalykas, tai liudija, kad žmogui būdingas siekis sunaikinti Žemiškuosius Norus, atgimti aukštesniuose pasauliuose. Tai vyksta ne todėl, kad jis priima šią idėją – būtent tai ir yra svarbus monentas, - o todėl, kad egzistuoja energija, priverčianti priimti jį šią idėją, kuri pajėgi pakeisti paprasto žmogaus dvasią. Tai AUM Shinrikyo Shi energija. Shi sunaikino savo žemiškuosius norus ir, užsiimdami dvasine koncentracija, turi galią, apytikriai lygią naujų religijų įkūrėjų galiai. Ir šito dėka, savaime suprantama, pasaulis keičiasi. Artėjanti “pasaulio pabaiga” ar Shi, tariančių šventas maldas ir besimeldžiančių už visų žmonių žemiškųjų norų sunaikinimą, skaičiaus padidėjimas… Kas įvyks greičiau ? Žinoma, kadangi Shi prisiims visų žmonių blogą karmą, prisiimtų žemiškųjų norų kiekis bus pernelyg didelis, ir net jie gali atsidurti Velniškoje Būsenoje. Ar suvokiate, kodėl ? Tarkime, kad egzistuoja Shi energija Sattva ir Velniškos Būsenos energija arba Šviesos energija prieš Tamsos energiją. Jeigu Shi, pervertinę savo energiją, sugėrė Tamsos energijos daugiau lyginant su savo paties Šviesos energija, jis atsidurs Velniškoje Būsenoje. Žinoma, kadangi yra Guru, Shi tuoj pat išsivaduos iš šios būsenos, būdamas atsidavęs jam. Khemos šaktipatas – tipiškas pavyzdys. Joje palaipsniui ima vyrauti Tamasas. Procesas reiškia nevienkartinį Tamsos Savybės ir Gėrio Savybės pasikeitimą. Bet aš norėčiau, kad jūs įsimintumėte štai ką. Khema, pavyzdžiui, gali būti Nirvi-kalpa-Samadhi būvyje – absoliutaus stabilumo arba Nirvanos būvyje. Tačiau nepaisydama to, ji naudoja savo energiją, norėdama padėti kitiems, padeda, net griaudama savo dvasinę pusiausvyrą. Mes AUM Shinrikyo turime trisdešimt ar keturiasdešimt tokių Shi, įskaitant Svami (vienuolius, įvaldžiusius Radža-jogą) ir Ggappa (pasiekusius Radža-jogą pasauliečius). Visi šie žmonės suvokia gelbėjimo veiklos prasmę ir eikvoja savo jėgas tam, kad suteiktų pastovumą kitiems, o ne sau. Savaime suprantama, pasaulis taps geresnis. Ir būtent tie iš jūsų, kas yra šiandien čia, remia juos finansiškai ir socialiai, o tai reiškia, kad jūs užsiimate nuostabia Bodisatvos praktika. Ką gi, aš manau, šiai dienai pakaks. Ar viską gerai supratote ? Tada pritaikykime tai praktiškai.
1989 metų kovo 21
Tokijo centre


Kitas puslapis
Ankstesnis puslapis
Į pagrindinį puslapį
1