Būtinosios religijos teisingumo sąlygos

1 Dalis
4 Paskaita
Vairuotojo dvasios jėga svarbiau už mašinos kokybę

Lavinkite jūsų vairavimo meistriškumą !

Su visomis keturiomis sąlygomis…

Kas įvyks, jeigu vienos iš šių keturių sąlygų trūks ? Pavyzdžiui, koks didis bebūtų mokytojas, jeigu jo patirtis itin individuali arba jeigu jam trūksta sistemingo mokymo, jis nepajėgs išgelbėti daugelio žmonių. Žinoma, jis gali mokyti vieną vienintelį mokinį ir atvesti jį į galutinį tikslą. Bet jeigu jis turės dešimt, penkiasdešimt arba šimtą mokinių, toks vadovas nepajėgs vesti jų visų.
Po to, net jei yra nuostabi doktrina, jeigu nėra diagramos arba žemėlapio, kuri apibendrintų doktriną, jūs niekada nesugebėsite sužinoti, kur jūs žengiate. Nežinodami, kur jūs esate, jūs negalite žinoti, koks turi būti kitas žingsnis. Dabar kas, jei jūs turite konkretų mokymą, diagramą arba žemėlapį, bet nėra Mokytojo ? Jūs manote, kad žinote, kur jūs esate pagal tekstą ir žinote, koks turi būti kitas žingsnis.
Tačiau jūs negalite būti tuo tikri. Jūs norite tiksliai žinoti: “Aš iš tikrųjų šiame žemėlapio taške ? “ – arba: “Ar aš pasirinkau teisingą kelią? “ – arba galvojate: “Aš juk galėjau suklysti”. Jūs abejojate tuo ir todėl sutrinkate.
Pagaliau jūs turite patikrinti, ar esama žmonių, kurie iš tiesų išbandė mokymą. Doktrina neprieštaringa, žemėlapis neprieštaringas ir tai, ką kalba Mokytojas, atrodo puikiai Bet visa tai gali būti iliuzija, kadangi ši organizacija gyvuoja trisdešimt, penkiadešimt arba šimtą metų, tačiau dar niekas neišbandė doktrinos visiškai arba niekas niekada nepraėjo keliu žemėlapyje ir nepasiekė paskirties vietos. Šiuo atveju jūs nežinote, kuo tikėti.
Kita vertus, jeigu yra vyresnių arba toli pažengusių mokinių, kurie išbandė mokymą, jūs galite pasakyti: “Jie dabar štai čia”, - arba: “Jie priėjo iki šios vietos”. Todėl jūs galite būti tikri, kad žengiate teisingu keliu.

Lavinkite jūsų vairavimo meistriškumą !

Jeigu jūs sugebėjote susitikti su religija arba tiesa, kuri turi šias keturias sąlygas, manoma, kad jūs turite geriausią karmos rūšį, pačią nuostabiausią karmą budizme ir jogoje, kokie vargšai jūs bebūtumėte, kaip stipriai jūs bekentėtumėte šiame pasaulyje arba kokie ligoti jūs bebūtumėte.
Tai galima palyginti su tokiu pavyzdžiu. Kentėjimas šiame pasaulyje – tai lyg mašinos pirkimas ir radimas joje daugybės trūkumų. Kai jūs vairuojate ją, jūs galite jausti nepatogumų, nes stabdžiai veikia lėtai, vairas pernelyg sunkiai pasiduodantis, akseleratorius arba sankabos pedalis perkrauti, arba pati mašina per maža. Tačiau kai jūs atsisakote mašinos, kitaip tariant, kai jūs daugiau nebesinaudojate mašina, ji daugiau nebeveikia jūsų. Į malonumus ir kančias šiame pasaulyje žvelgiama kaip į atsitiktinį geros arba blogos mašinos pirkimą. Bet susitikimas su Tiesa yra tarsi žmogaus vairavimo meistriškumo gerinimas arba vairuotojo mąstymo ugdymas. Jeigu vairuotojas patyręs, jis sugeba gerai vairuoti mašiną, net jei tai bloga mašina. Arba jeigu kas nors turi stiprų mąstymą, jis gali gyventi puikų gyvenimą po to, kai atsisakys mašinos.
Žmonės, kurie galvoja apie žemiškuosius pasiekimus ir pelnus, painioja mašiną ir vairuotoją. Jie mėgina vairuoti puikią mašiną arba pirmos klasės mašiną. Žinoma, jeigu jūs galite vairuoti puikią mašiną arba pirmos klasės mašiną, tai nuostabu. Tarkime, yra puiki mašina, kurią vairuoja kas nors, kas ką tik gavo vairuotojo pažymėjimą ir paprasta mašina arba mašina su kokiu nors nežymiu trūkumu, kurią vairuoja patyręs vairuotojas su išlavintu mąstymu. Kaip jūs manote, kokia mašina gali pasiekti paskirties vietą be nemalonumų ?
Budizme ir jogoje vairuotojo mąstymo arba vairavimo meistriškumo lavinimas arba jo įgijimas galimybės lavinti juos laikomas geriausiu iš Nuopelnų.
Tačiau kai aš žvelgiu į religijos situaciją šiandieninėje Japonijoje, vaizdas yra kitas. Žmonės, panašu, vertina Nuopelnus mašina arba namu, tais dalykais, kurie nėra esminiai jiems patiems.
Štai Budos Šakjamunio istorija. Keletą gyvenimų iki tol, kai tapo Buda, Buda Šakjamunis gimė akla moterimi. Jeigu jūs nežinote Tiesos Mokymo, jūs galite stebėtis, kodėl jis tapo Buda. Tai, kad jis buvo aklas, reiškia, kad jis neturėjo didelių Nuopelnų. Buda šiame atskirame gyvenime, lygiai kaip ir kituose gyvenimuose, labai atkakliai praktikavo ir įgijo didžiulių Nuopelnų. Po keleto gyvenimų jis tapo Buda ir išgelbėjo žmoniją.

Aukščiausios karmos turėtojai

Tie iš jūsų, kurie yra šiandien čia, turi stiprius ir gilius ryšius su AUM Shinrikyo, religija, kuri turi visus šiuos keturis stulpus. Tik ketveri metai praėjo nuo AUM Shinrikyo įkūrimo momento, ir nelabai daug žmonių žino apie AUM.
Jūs jau žinote AUM Shinrikyo, ir jūs galite studijuoti jos nepriekaištingai neprieštaringą doktriną. Jūs galite studijuoti praktikos sistemą pasiekti Išsivadavimui, praktikos sistemą pasiekti aukščiausiam Nušvitimui ir atgimimo Danguje kelią. Jūs turite Guru ir Shi, kurie gali pateikti jums atsakymą, kai jums nesiseka. Jie taip pat atlieka energijos perdavimą.
Jūs galite matyti vyresniuosius praktikuojančius, turinčius didelę dvasinę ir psichinę patirtį ir žmones, kurie išsivadavo iš savo ligų. Be to, jūs galite matyti Svami, Shi ir Ggappa (pasauliečių, pasiekusių Radža-jogą) dvasinę patirtį arba Pasiekusių Mahamudrą arba Mahajana-jogą patirtį, kol jūs dar gyvenate. Dar daugiau, praktikuodami jūs galite gauti iš to daug naudos. Todėl jūs esate aukščiausios karmos turėtojai, kurie verti mano pagyrimo. Taigi pradedant šia diena aš noriu, kad jūs šlovintumėte ir vertintumėte aukščiausius Nuopelnus, kuriuos jūs turite. Po to praktikuokite Tiesą ir tapkite puikus vairuotojas. Ir net jei jūs nevairuojate geros mašinos, vairuokite ją gerai ir jūs pasieksite paskirties vietą. Ir kai jūs išlipsite, jūs važiuosite geresne mašina jūsų Nuopelnų dėka. Bet neprisiriškime prie tos mašinos, kurią jūs vairuojate. Paprasčiausiai uoliai stenkimės lavinti jūsų vairavimo meistriškumą, jūsų vairavimo jausmą.
1989 metų kovo 19 filiale Sendai


Kitas puslapis
Ankstesnis puslapis
Į pagrindinį puslapį
1