Tathagata Abidamma
Absoliutus Visagalis Tiesos Nugalėtojų Dėsnis

1 Knyga.
2 Dalis Būtybių Nuopolis .

2. Dvylikos Sąlygų Kilimo Stadijos


Dvylikos Sąlygų Kilimo Stadijos

Beje, anksčiau buvo pasakojama apie pirmąjį Visatos sukūrimą. Visata suskuriama, gyvuoja ir sunaikinama daugelį kartų. Tikrasis Ego, įgijęs pirmąją patirtį, palaipsniui krenta iš aukštesniųjų pasaulių į žemesniuosius. Budizmo mokyme šis procesas analizuojamas "Dvylikos Sąlygų Kilimo Stadijose".

Nuo Antimistinės Galios prie Suformuotos Patirties

Iš pradžių dėl Antimistinės Galios buvimo atsirado Suformuota Patirtis. Ką tai reiškia? Tikrasis Ego buvo užvaldytas Trijų Gunų, kadangi jis leidosi link to, kas nebuvo susiję su jo vidine mistine prigimtimi, to, kas negalėjo duoti Absoliučių Laisvės, Laimės ir Džiaugsmo. Tai pagimdė tai, kas vadinama Suformuota Patirtimi, kurią Tikrasis Ego turėjo iki to, kol jis pasiekė nepriklausomo gyvavimo lygmenį.

Skirstymas

Suformuotos patirties atsiradimas palaipsniui sukuria judėjimą ir sukelia Skirstymo veikimą. Kaip aš jau minėjau skirsnyje apie Penkias Prisirišimų Sankaupas, Skirstymo veikimas – tai idėja, leidžianti apibrėžti tai, kas gražu ir bjauru, arba stipru ir silpna, bloga ir gera ir taip toliau.
Skirstymo Pagrindas yra patirtis.

Dvasios Elementai ir Forma-Išorė

Dėl šio Skirstymo veikimo pradžios Tikrasis Ego siekia gauti konkretesnės patirties, konkretesnių norų patenkinimo. Tai veda į Dvasios Elementų ir Formos-Išorės formavimą. Šiuo momentu Forma-Išorė – Forma-Išorė Formų Pasaulyje, todėl ji neturi materialaus fizinio kūno. Bet, nepaisant to, jos juslinis suvokimas daug stipresnis negu tas, kurį turi mūsų fizinis kūnas. O kadangi šioje pakopoje tuo pačiu metu yra ir sąmonė, patirtis šioje pakopoje gali būti tokia pat tikroviška, kaip ir šiame materialiame pasaulyje, arba ji gali būti net dar tikroviškesnė lyginant su patirtimi šiame fiziniame pasaulyje.

Šeši Pojūčių Elementai ir Jų Objektai

Dvasios Elementai ir Forma-Išorė veda į Šešių Pojūčių Elementų ir Jų Objektų veikimą. Šeši Pojūčių Elementai ir Jų Objektai – tai: Akių Sąmonė, Ausų Sąmonė, Nosies Sąmonė, Liežuvio Sąmonė, Kūno Sąmonė ir Dvasios Sąmonė. Vartojant paprastesnius terminus, tai atitinkamai rega, klausa, uoslė, skonis, lytėjimas ir sąmonė.

Nuo Lietimo prie Pojūčių

Šeši Pojūčių Elementai sueina į kontaktą su objektais. Tai yra kiti Tikrieji Ego irgi patenka į šį smukimo procesą. Dėl šių kontaktų atsiranda Pojūčiai.

Troškimas

Pojūčiai pagimdo Troškimą, tai yra stiprų norą, nukreiptą į objektą. Bet kodėl iš karto atsiranda noras, nukreiptas į objektą? Todėl, kad, kaip jūs jau turbūt supratote iš Dvylikos Sąlygų Kilimo paaiškinimo, mes jau turime Suformuotą Patirtį, mūsų sąmonėje yra Skirstymas. Todėl tam, ką mes apibrėžiame kaip gerą, gražų ar teikiantį juslinį malonumą, mums kyla Troškimas.

Prisirišimas

Dėl Troškulio atsiranda Prisirišimas. Kaip pavyzdį aš noriu pateikti savo asmeninę patirtį. Kai aš paragavau "Coca-Colos" pirmą kartą, ji buvo greičiau aštraus skonio. Bent jau skani ji man nepasirodė. Bet kai aš toliau ją gėriau, - antrą, trečią kartą, aš pradėjau galvoti, kad ji skani, ir todėl ėmiau norėti ją gerti. Tai ir yra Prisirišimas.

Gyvavimas

Ir štai pagaliau Tikrasis Ego patenka į Žemutinį Formų Pasaulį, tai yra formuojasi konkretesnių objektų norėjimo būsena. Daugiau mes nebelaisvi, kadangi mes prisirišę prie objekto. Ši būsena vadinama Gyvavimu.

Gimimas

Prieidamas prie Gyvavimo gimdoje, Tikrasis Ego gauna gimimą šiame Norų Pasaulyje. Tai vienuoliktoji pakopa - Gimimas. Su Kentėjimu, paskutine šio ciklo pakopa, baigiasi Dvylikos Sąlygų Kilimo Stadijos. Kaip mes pamatėme, Dvylikos Sąlygų Kilimo Stadijos – tai dvylika dalykų, kurie atveda į mūsų nuopolio sąlygų atsiradimą.

Kančios

Ką Tiesos mokymas sako apie gyvavimą, gimimą ir gyvenimą šiame pasaulyje? Jis moko to, kad gyvavimas ir gimimas mums yra Kančios. Kodėl tai laikoma Kančiomis? Todėl, kad šiame pasaulyje nėra laisvės lyginant, pavyzdžiui, su buvimu Formų Pasaulyje, kai buvo Dvasios Elementai ir Forma-Išorė. Čia nėra laimės, nėra džiaugsmo. Dvasia, kuri gerai suvokia tai, pripažįsta, kad šis pasaulis – kančių pasaulis.

Mirtis

Kodėl kančių? Jeigu mes gimę šiame pasaulyje, kaip ilgai mes galime pragyventi? Aštuoniasdešimt metų? Šimtą metų? Taip, tik tokį trumpą laikotarpį. Kaip mes besimėgautume šiuo Norų Pasauliu, mes turėsime mirti. Argi tai ne kančia?

Senėjimas

Kol mes jauni, mes laisvi. Mes galime užsiimti sportu, meile, galime pramogauti laisvalaikiu arba leisti laiką bet kokiu kitu būdu. Bet besenstant, mūsų kūnas praranda lankstumą, mūsų pojūčių organai nusilpsta, atmintis pablogėja ir mes prarandame gebėjimą mąstyti. Tai reiškia vis mažesnę laisvę. Todėl pagal Mokymą yra kančia, vadinama "senėjimu".

Liga

Mūsų gyvenimas gali būti malonus, kol mes sveiki. Bet vieną sykį mes susergame, ir mums tenka kentėti nuo šios ligos. Taigi yra kančia, vadinama "liga".

Dvasinės kančios

Dvasioje gyvuoja širdgėlos, sielvartas, kančia, stiprus skausmas ir dvasinės kančios ir t.t.
Jeigu mes galėtume pasilikti Formų Pasaulyje Dvasios Elementų ir Formos-Išorės būvyje, mes turėtume žymiai mažiau tokių problemų ir žymiai mažiau skausmo. Jeigu mes galėtume gyvuoti Maha Nirvanoje, Didžiojo Visiško Žemiškųjų Norų Sugriovimo Pasaulyje, Nepriklausomai Gyvuojančio Tikrojo Ego Būvio pasaulyje, mes būtume daug laisvesni, laimingesni ir džiaugsmingesni.

Išsivadavimas iš Kančių

Štai kodėl praktikuojantys Tiesą ima dėti pastangas tam, kad grįžtų į tokį pasaulį arba į tokį būvį. Tada kokias konkrečiai pastangas jie deda? Jie atkakliai darbuojasi vaduodamiesi iš kančių. Tame jiems gali padėti įvairūs Tiesos mokymai ir įvairios esančios praktikos sistemos.

Tikėjimas

Praktika prasideda nuo Tikėjimo Tiesos mokymu įgijimo. Tikėjimas įgyjamas esant Kančioms. Po to, turėdami Tikėjimą, mes tampame atsidavę guru, mūsų dvasiniam mokytojui, kad jis vestų mus, kad jis pažadintų mūsų Kundalini energiją, kad mes įgytume aukštesniųjų pasaulių patirties.

Džiaugsmas

Guru atskleidžia mums įvairias praktikos sistemas, ir mums pabunda Kundalini. Pabudus Kundalini kyla Džiaugsmas. Tai fizinio lygmens Džiaugsmas.

Pasitenkinimas

Šis fizinis Džiaugsmas sukuria dvasinę laimę, vadinamą Pasitenkinimu. Šis Pasitenkinimas rodo tai, kad dvasia yra būsenoje, kurioje ji itin šviesi, nepaisant to, kad tam nesiima jokių veiksmų.Kitas puslapis
Ankstesnis puslapis
Į pagrindinį puslapį
1