Tathagata Abidamma
Absoliutus Visagalis Tiesos Nugalėtojų Dėsnis

1 Knyga.
2 Dalis Būtybių Nuopolis .

2. Dvylikos Sąlygų Kilimo Stadijos


Tyla

Pasitenkinimas atneša į dvasią Tylą. Tai labai taiki ir rami sąmonės būsena.
Čia aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į vieną dalyką. Ramybė, apie kurią kalbama kai kuriuose neteisinguose mokymuose, rodo šią Tylos būseną, bet iš tiesų Tylos pakopa kyla tik dvasinės praktikos proceso viduryje.

Lengvumas

Tyla dvasioje atneša fizinį ir dvasinį Lengvumą. Po to, kai jūs įžengsite į šią būseną, jums iki tam tikro laipsnio kils žemiškieji norai, bet jų bus žymiai mažiau negu pas paprastus žmones. Todėl padidės dovanojamo jums šiame Reiškinių Pasaulyje kiekis. Ką tai reiškia? Turėdami nedidelį norų kiekį, jūs turite didžiulį džiaugsmą šiame pasaulyje, kadangi tai, ką jūs galite gauti, žymiai viršija tai, ko jūs geidžiate. Savaime suprantama, kad jūs visiškai patenkinti ir kupini energijos tiek fiziškai, tiek ir dvasiškai. Taip jūs įgyjate Lengvumo patirties. Nuo šios Lengvumo būsenos prasideda procesas, kuriame jūs atskiriate savo Tikrąjį Ego nuo fizinio kūno ir pasiekiate Samadhi.

Samadhi

Samadhi – tai procesas, kuriame jūs išvaduojate savo Tikrąjį Ego nuo Penkių Prisirišimų Sankaupų, prie kurių jis prisirišęs. Samadhi yra keturios pakopos.

Pirmoji Samadhi pakopa

Pirmoji Samadhi pakopa prasideda nuo pasitraukimo nuo įvairių norų. Po to jūs nutolstate nuo nedorų dėsnių, kuriančių šį Norų Pasaulį. Jūs mąstote ir tuo pačiu susilpninate savo žemiškųjų norų ir aistrų galią. Tai yra, nutolę Apmąstymu ir Svarstymu, mes pasiekiame ypatingai ramią ir taikią būseną, vadinamą pirmąja Dhyana (Pirmąja Meditacine Koncentracija).

Apmąstymas ir Svarstymas

Apmąstymas reiškia įdėmiai ir giliai nagrinėti objektą. Svarstymas reiškia sprendimą pasirinkti objektą ir įtraukti jį į save kaip informaciją arba atsisakyti jo.

Atsižadėjimas

Atsižadėjimas reiškia nutraukti visos nereikalingos informacijos veikimą sąmonėje, nutraukti nereikalingą kūno, kalbos ir minčių veiklą ir niekada neleisti jiems atsirasti iš naujo.

Antroji Samadhi pakopa

Po įžengimo į antrąją Samadhi pakopą jūs visiškai sustabdote savo mąstymą. Arba atvirkščiai, kai visos mintys sustabdytos, kai jūs negalvojate apie nieką, jūs pasiekiate antrosios Samadhi pakopos. Visiškai laisva nuo pašalinių minčių sąmonė rami ir turi koncentraciją, nukreiptą į vieną objektą.
Tikrasis Ego yra gilesniame būvyje, kur visiškai nutrauktas Apmąstymas ir Svarstymas. Pasitenkinimas ir Lengvumas, sukelti šios būsenos – štai kas patiriama antrojoje Samadhi pakopoje.

Trečioji Samadhi pakopa

Trečiojoje Samadhi pakopoje jūs, atsisakydami pasitenkinimo dvasioje, tampate abejingi įvairiems reiškiniams. Šiuo metu yra tik Įsiminimo Įvaldymas. Teisingos išminties, įgytos šiuo Įsiminimo Įvaldymu, padedami jūs stebite įvairius pasaulius. Šiuo momentu jūsų kūnas visiškai atsipalaidavęs.
Šventieji, įžengę į tokią būseną, absoliučiai abejingi visiems reiškiniams. Yra tik Įsiminimo Įvaldymas, kuris teikia didžiulį fizinį ir dvasinį atsipalaidavimą. Tai trečioji Samadhi pakopa.

Įsiminimo Įvaldymas

Leiskite man papasakoti apie Įsiminimo Įvaldymą.
Įsiminimo Įvaldymas – tai veikla, nukreipta į nuolatinį įsiminto kartojimą, siekiant peržengti paprasto mokymo įsiminimo stadiją, kad jis įsitvirtintų gilesniuose sąmonės sluoksniuose.

Ketvirtoji Samadhi pakopa

Dabar mes įžengiame į ketvirtąją Samadhi pakopą. Kaip aš jau sakiau skirsnyje, susijusiame su Pojūčių atsiradimu, malonumas ir kančia – dvi vieno medalio pusės. Vadinasi, kol jūs neatsisakysite malonumo, jūs negalėsite atsisakyti ir kančios bei pasiekti būseną, panašią į lygų vandens paviršių arba vandens paviršių be bangų.
Todėl ketvirtojoje Meditacinėje Koncentracijoje jūs visiškai atsisakote malonumų ir kančių. Todėl sunaikinami visa mūsų buvusi laimė ir nusiminimas. Kitaip tariant, įžengusiam į šią būseną atrodo, kad Suformuota Patirtis nejuda.
Sąmonės būsena šioje pakopoje – tai Kančios Nebuvimas ir Lengvumo Nebuvimas. Kadangi nėra kančios ir nėra lengvumo, atsiranda visiško abejingumo būsena. Yra tik Įsiminimo Įvaldymas. Sąmonė absoliučiai tyra ir visiškai laisva nuo nešvarumų. Tai ketvirtoji Samadhi pakopa.

Teisingo Nuodugnaus Žinojimo Požiūris

Praėjus ketvirtąją Samadhi pakopą pasiekiamas Teisingo Nuodugnaus Žinojimo Požiūris. Teisingo Nuodugnaus Žinojimo Požiūris – tai kitas penkių Dieviškųjų Galių pavadinimas.

Nuodugnus Žinojimas Dieviškosios Kojos

Paskutinėje ketvirtosios Samadhi pakopos stadijoje mums iš viršugalvio išeina kitas kūnas. Šis kūnas vadinamas Iliuziniu kūnu arba jį dar galima vadinti Įsikūnijimo kūnu. Jis laisvai gali nusileisti į žemę arba pakilti nuo žemės ir leistis kur jam patinka. Jis taip pat laisvai keičia savo Formą-Išorę dvasios veikimu.
Šio kūno ypatumas toks. Jis gali keisti išvaizdą, teleportuoti, laisvai peršokti per bet kokias kliūtis: tvirtovių sienas, kalnus arba pastatus. Ir šis kūnas prie nieko nesiliečia. Todėl net jeigu jis praeina pro sieną, jis praskiria ją, kaip tuščią erdvę. Tas pats vyksta ir žemės atžvilgiu. Jis gali nusileisti po žeme arba judėti žemėje tarsi būtų vandenyje, arba vaikščioti vandeniu, arba laisvai skraidyti ore. Jis taip pat gali prisiliesti prie Saulės arba Mėnulio, kurie yra tame pasaulyje. Iš tiesų jis gali leistis į bet kurį iš pasaulių, pavyzdžiui, į Formų Pasaulį. Tai pirmasis teisingas Nuodugnus Žinojimas, kurį mes įgyjame.
Aš pirmą kartą įgijau šios pakopos patirtį 1984 metais, kai aš įkūriau salę užsiėmimams Shibujoje, viename iš Tokijo rajonų. Mano kūnas išeidavo iš fizinio kūno viršugalvio, praeidavo pro duris ir sienas, ir aš galėjau leistis kur tik bepanorėčiau.

Nuodugnus Žinojimas Dieviškosios Ausys

Kitas Nuodugnus Žinojimas, kurį mes ugdome, susijęs su dieviškųjų ausų pasauliu. Šis gebėjimas įgyjamas tada, kai mūsų Vaizdiniai visiškai išvalyti. Kai ir šis mūsų pasaulis, ir dieviškųjų ausų pasaulis visiškai išvalomi, žmogus tampa pajėgus girdėti dievų ir žmonių balsus, artimus ir tolimus, tarsi jis girdėtų juos netoli nuo savęs.
Išnagrinėkime moksliškiau dieviškąsias ausis. Neseniai aš pastebėjau, kad Dieviškųjų Ausų veikimo principas yra 72 tūkstančiai mūsų kūno Nadi.

Dvylikos Sąlygų Kilimo Stadijos

Išsivadavimą-Nutolimą Nuo Antimistinės Galios
Išsivadavimą-Nutolimą prie Suformuotos Patirties
Išsivadavimą-Nutolimą Skirstymas
Prisirišimų Atsižadėjimas, Išsivadavimas-Nutolimas Dvasios Elementai ir Forma-Išorė
Šio Pasaulio Neigimas Šeši Pojūčių Elementai ir Jų Objektai
Teisingo Nuodugnaus Žinojimo Požiūris Nuo Lietimo
Samadhi prie Pojūčių
Lengvumas Troškimas
Tyla Prisirišimas
Pasitenkinimas Gyvavimas
Džiaugsmas Gimimas
Tikėjimas KančiosKitas puslapis
Ankstesnis puslapis
Į pagrindinį puslapį
1