Tathagata Abidamma
Absoliutus Visagalis Tiesos Nugalėtojų Dėsnis

1 Knyga.
2 Dalis Būtybių Nuopolis .

1. Tikrasis Ego ir Trys Gunos


Tikrojo Ego savybės

Bepradėje praeityje Tikrasis Ego, mūsų tikroji esmė, buvo laisvas, laimingas ir džiaugsmingas. Išnagrinėkime, kokios yra tos Tikrojo Ego savybės.

Absoliuti Laisvė

Tikrasis Ego turėjo Absoliučią Laisvę ta prasme, kad jis galėjo panorėjęs sukurti sau kūną ir laisvai apsireikšti trijuose pasauliuose – Pasaulyje Be Formų, Formų Pasaulyje ir Norų Pasaulyje, o po to lygiai taip laisvai panorėjęs sugrįžti į savo pirmapradį būvį.
Savaime suprantama, ši laisvė reiškė ir laisvę mirti, ir laisvę gyventi. Ką tai reiškia? Pavyzdžiui, tai laisvė sukurti kūną Norų Pasaulyje, o po to, kai kūno nebereiks, atmesti jį savo valia ir išeiti atgal į Visiško Žemiškųjų Norų Sugriovimo Pasaulį.

Absoliuti Laimė

Tikrasis Ego patyrė Absoliučią Laimę ta prasme, kad jis nebuvo niekaip ribojamas iš karmos pusės.
Norų Pasaulyje ir Formų Pasaulyje neįmanoma išsivaduoti iš Karmos Dėsnio kontrolės. Karma mums surišusi rankas ir kojas ir mes praradę savo laimę dėl jos galios. Ar mums tai patinka, ar ne, bet faktas yra tai, kad mus persekioja senėjimas ir ligos, mes patiriame kančias, sielvartą, ilgesį ir liūdesį, kuriuos sukelia mūsų praeities patirtys.
Dažnai kalbama, kad šiandien jaunuoliai suvokia savo gyvenimą kaip pokštą. Tai, akivaizdu, yra didelio linksminančios informacijos iš filmų, televizijos laidų ir komiksų kiekio sugėrimo pasekmė. Nusėdusi informacija pavertė juos komediantais.
Taigi dėl informacijos poveikio mes negalime būti laisvi, o tai reiškia nelaimę.
Tačiau Tikrojo Ego ypatumas yra tas, kad jis nepatiria informacijos iš išorės poveikio. Žinoma, jis kiekvieną momentą išgyvena patirtį, bet ši patirtis neįsišaknija. Yra atskiri veiksmai, žodžiai ir proto veikla, bet kadangi patirtis neįsišaknija, jokių emocijų arba jausmų, susijusių su buvusia patirtimi, neatsiranda. Tai yra Tikrasis Ego laimingas ta prasme, kad jis nepatiria nelaimių.

Absoliutus Džiaugsmas

Kas yra Absoliutus Džiaugsmas? Tikrasis Ego iš pat pradžių turi vadinamąją džiaugsmo energiją. Dėka to, kad Tikrasis Ego eikvoja ją, jis pildo savo norus. Kitaip tariant, noro patenkinimas reiškia dalinį džiaugsmo energijos praradimą.
Ir tuo metu, kai džiaugsmo energija sumažėja, vietoje jos kančios energijos padaugėja – tai žmogiškųjų būtybių būvis.
Tikrasis Ego būtų žymiai laimingesnis, jeigu jis liktų šiuose trijuose pirmapradžiuose būviuose, bet jis buvo paveiktas Trijų Gunų.

Trys Gunos

Kas yra Trys Gunos? Trys Gunos – tai trys energijos rūšys, vadinamos Radžas, Tamas ir Sattva. Radžas – tai šilumos energija, Tamas – garso energija ir Sattva – išminties arba šviesos energija. Šios trys energijos paveikė Tikrąjį Ego. Jis, žavėdamasis jų dinamika, grožiu ir šviesa, pasinėrė į jas. Tą momentą įvyko didelis sprogimas. Tai yra tai, ką šiuolaikiniai fizikai vadina Didžiuoju Sprogimu.Kitas puslapis
Ankstesnis puslapis
Į pagrindinį puslapį
1