Tathagata Abidamma
Absoliutus Visagalis Tiesos Nugalėtojų Dėsnis

1 Knyga.
2 Dalis Būtybių Nuopolis .

2. Dvylikos Sąlygų Kilimo Stadijos


Nadi

Mūsų kūne yra 72 tūkstančiai Nadi. Nadi – tai dvasinės energijos, iš kurios sudarytas mūsų subtilusis kūnas, kanalai. Yra dvi nuomonės dėl šių 72 tūkstančių: vieni tvirtina, kad jie apima kraujotakos indus, kiti – kad ne. Aš laikausi pastarojo požiūrio.
Išorinės vibracijos veikia 72 tūkstančius Nadi ir yra sugaunamos Tikrojo Ego. Jeigu jums bus aiškiau, įsivaizduokite, kad kūne yra 72 tūkstančiai stygų, kurios vibruoja veikiamos išorinių dirgiklių, ir žmogus girdi garsą, sukurtą šios vibracijos.
Jūs galbūt girdėjote, kad sintezatorius gali atkurti žmogaus balsą. Net jeigu padedant viso labo dvylikai tonacijų sintezatorius atkuria žmogaus balsą, tai tuo labiau instrumentas su 72 tūkstančiais stygų galėtų lengvai atkurti bet kokius balsus ar garsus. Tačiau jeigu 50% ar 60% šių stygų neveiktų, tai žmogus negalėtų suvokti tiksliai šių virpesių. Vadinasi, būtina išvalyti šiuos Nadi kanalus tam, kad būtų teisingai suvokiamos išorinės vibracijos.

Nuodugnus Žinojimas Svetimų Minčių Skaitymas

Kitas Teisingo Nuodugnaus Žinojimo Požiūris vadinamas Nuodugnus Žinojimas Svetimų Minčių Skaitymas. Lyginant su Dieviškųjų Ausų lygmeniu, šią būseną galima apibūdinti didesniu jautrumu arba gilesniu Nadi. Šio galios padedamas žmogus gali pažinti ir suvokti kitų būtybių dvasios veikimą per jų spinduliuojmą vibraciją.
Pavyzdžiui, jeigu objektas turi Prisirišimą, tai žmogus suvokia jį kaip dvasią, turinčią Prisirišimą. Jeigu objektas neturi Prisirišimo, tai žmogus suvokia jį kaip dvasią be Prisirišimo. Jeigu, pavyzdžiui, objektas turi Pyktį kitų būtybių atžvilgiu, tai žmogus suvokia jį kaip dvasią su Pykčiu. Jeigu objektas laisvas nuo Pykčio, tai žmogus suvokia jį kaip dvasią, laisvą nuo Pykčio. Jeigu objektas turi Klydimų, tai žmogus suvokia jį kaip dvasią, turinčią Klydimų. Jeigu objektas neturi Klydimų, tai žmogus suvokia jį kaip dvasią, neturinčią Klydimų.
Taip pat, jeigu objekto sąmonė užblokuota, tai žmogus suvokia ją kaip užblokuotą sąmonę. Jeigu, pavyzdžiui, objekto sąmonė išsiblaškiusi, tai žmogus, savaime suprantama, suvokia ją kaip išsiblaškiusią sąmonę. Jeigu objekto dvasia plati, tai žmogus, savaime suprantama, suvokia ją kaip plačią dvasią. Arba jeigu, pavyzdžiui, kas nors yra aukščiausio dorumo, tai žmogus iš karto tai suvokia. Jeigu kas nors turi aukščiausio lygio sąmonę, tai žmogus iš karto suvokia, kad ši dvasia turi aukščiausio lygio sąmonę.
Dar daugiau, jeigu objektas yra Samadhi, tai, pažvelgęs į šį objektą, žmogus suvokia, kad jis yra Samadhi. Jeigu jis neįžengė į Samadhi, tai žmogus pažįsta ir suvokia, kad jis ne Samadhi.
Toliau, jeigu objektas pasiekė Išsivadavimą-Nutolimą, tai žmogus, pažvelgęs į objekto dvasios būseną, suvokia, kad jis pasiekė Išsivadavimo-Nutolimo būseną. Ir atvirkščiai, kiek objektas bekalbėtų, kad jis pasiekė Išsivadavimą-Nutolimą, jeigu jis nepasiekė šios būsenos, tai žmogus suvokia, kad objekto dvasios būsena nėra Išsivadavimo-Nutolimo lygmens.

Tai Nuodugnus Žinojimas Svetimų Minčių Skaitymas.

Kai kuriuose mokymuose, paplitusiuose Japonijoje, laikoma, kad Nuodugnus Žinojimas Svetimų Minčių Skaitymas - tai, kai žmogus bendrais bruožais suvokia kitų žmonių dvasios būseną, bet tai neteisinga. Kaip mes jau matėme, Nuodugnaus Žinojimo Svetimų Minčių Skaitymo galimybės žymiai platesnės.

Nuodugnus Buvusių Gyvenimų Žinojimas

Nuodugnus Buvusių Gyvenimų Žinojimas – tai gebėjimas žinoti buvusius gyvenimus. Iš pradžių, suprantama, atsiranda gebėjimas žinoti savo paties buvusius gyvenimus, iš kurio po to išugdomas gebėjimas žinoti kitų buvusius gyvenimus.
Ši dieviškoji galia būti paaiškinta kaip galimybė atsiminti būtybės būsenas jos buvusiuose gyvenimuose.
Priklausomai nuo savo dvasinio lygio, žmogus gali atsiminti vieną gyvenimą, du gyvenimus, tris gyvenimus, keturis gyvenimus, penkis gyvenimus, dešimt gyvenimų, dvidešimt gyvenimų, trisdešimt gyvenimų, keturiasdešimt gyvenimų, penkiasdešimt gyvenimų, šimtą gyvenimų, tūkstantį gyvenimų, šimtą tūkstančių gyvenimų, daugelį Atkūrimo Laikotarpių, daugelį Atgimimo Laikotarpių ir daugelį visatų Atkūrimo ir Atgimimo Laikotarpių, kurių metu jis prisimena save taip: tame konkrečiame gyvenime aš turėjau tokį vardą, aš priklausiau tokiai šeimai, aš turėjau tokį veidą ir kūną, aš valgiau tokį maistą, patyriau tokius malonumus ir kančias ir aš numiriau taip. Po to eina būsena po mirties, ir aš perėjau į kitą gyvenimą. Aš praleidau gyvenimą tokiame pasaulyje, ir tvarka kartojasi: aš turėjau tokį vardą, aš priklausiau tokiai šeimai, aš turėjau tokį veidą ir kūną, aš valgiau tokį maistą, patyriau tokius malonumus ir kančias, ir aš numiriau taip. Ir po to, kai aš numiriau, aš buvau pagimdytas šiame žmonių pasaulyje. Štai taip atsimenami buvę gyvenimai.
Pats aš prisiminiau daugelį savo buvusių gyvenimų. Kai veikia Nuodugnus Buvusių Gyvenimų Žinojimas, visada yra trys dalykai: būtybės būsena, spindinti ryškia šviesa erdvė ir paaiškinimas.

Nuodugnus Mirties ir Gyvenimo Žinojimas

Pasiekus tobulumą Nuodugniame Buvusių Gyvenimų Žinojime ateina Nuodugnus Mirties ir Gyvenimo Žinojimas. Nuodugnus Mirties ir Gyvenimo Žinojimas – Tai gebėjimas suvokti, kaip ims reikštis karma ir kaip susiklostys būsimas gyvenimas. Šis gebėjimas labai priklauso nuo to, kiek tyri viršutinės kūno dalies Nadi. Jeigu trečiosios akies sritis tampa absoliučiai skaidri, tai, turėdamas krištolinio tyrumo Nadi ir aiškią sąmonę, žmogus išugdo Dieviškąsias Akis.
O po to, stebėdamas būtybės mirtį ir jo atgimimą, remdamasis jo gera karma, bloga karma ir karma, nesančia nei gera, nei bloga, sukaupta iki mirties, turintis šį gebėjimą iš karto aiškiai pažįsta ir suvokia: ar ši būtybė bus neturtinga, ar aukštuomenės atstovu, graži ar bjauri, laiminga ar nelaiminga būsimame gyvenime.
Tai iš tiesų matyti, kadangi, jeigu žmogus kaupė blogą karmą kūnu, kalba ir mintimis, įžeidinėjo šventuosius, laikėsi Neteisingo Požiūrio ir dėl to sukaupė blogą karmą, tai jis, suprantama, atgims Pragare. Pragaro paaiškinimą aš jau pateikiau knygos pradžioje, todėl negrįšiu prie jo aprašymo.
Arba štai kitas žmogus, kuris darė gerus darbus kūnu, kalba ir mintimis, atliko aukojimus šventiesiems ir nuoširdžiai užsiėmė aukojimu ir nesavanaudiška tarnyste, žodžių aukojimu ir t.t. Kitaip tariant, šio žmogaus patirties kaupimas buvo tik gerų poelgių kaupimas. Trumpiau tariant, jeigu tokio žmogaus praktika buvo pagrįsta teisingu požiūriu, jis, savaime suprantama, atgims Danguje, kur yra tik laimė.
Gebėjimas aiškiai matyti ir suvokti šiuos dalykus – tai ir yra Nuodugnus Mirties ir Gyvenimo Žinojimas.

Šio Pasaulio Neigimas

Kai pasiekiamas Nuodugnus Mirties ir Gyvenimo Žinojimas, žmogus aiškiai suvokia, kad šis žemiškasis gyvenimas yra tai, kas atveda mus į blogos karmos kaupimą. Todėl atsiranda Šio Pasaulio Neigimas.

Prisirišimų Atsižadėjimas, Išsivadavimas-Nutolimas

Žmogus taip pat ateina prie suvokimo, kad Prisirišimas arba prisirišimas prie tam tikrų dalykų pririša mus šio Norų Pasaulio ir užkerta mums kelią į Aukštutinį Formų Pasaulį. Tai atveda prie Šio Pasaulio Neigimo ir Prisirišimų Atsižadėjimo, o tai savo ruožtu veda į būseną, vadinamą Nutekėjimų Sustabdymu. Nutekėjimų Sustabdymas – tai dar vienas Išsivadavimo-Nutolimo pavadinimas.

Nuodugnus Žinojimas Nutekėjimų Sustabdymas

Nutekėjimų Sustabdymą arba Išsivadavimą-Nutolimą galima skirstyti į dvi pagrindines pakopas. Pirmoji pakopa vadinama Išsivadavim-Nutolimu Išmintimi. Šioje pakopoje žmogus sukuria savo dvasioje Šio Pasaulio Neigimą ir Prisirišimų Atsižadėjimą. O būtent, išugdydamas iki tobulumo Įvaldymą Įsiminimu šiuose dviejuose dvasios siekiuose, jis koncentruojasi į tai, kas atsiranda sąmonėje ir sunaikina arba sugriauna šias apraiškas vieną po kitos. Išsivadavimas, kuris tuo pasiekiamas, tai Išsivadavimas-Nutolimas Išmintimi.
Kita pakopa – Išsivadavimas-Nutolimas Dvasia. Tai ta būsena, kurioje sąmonės nešvarumai visiškai sunaikinti, todėl sąmonė įgyja Absoliučios Tuštumos patirtį. Ši būsena vadinama Išsivadavimu-Nutolimu Dvasia, kitaip tariant, dvasią, pasiekusią Išsivadavimo-Nutolimo Dvasia būseną, galima laikyti pasiekusia Galutinį Išsivadavimą.Kitas puslapis
Ankstesnis puslapis
Į pagrindinį puslapį
1