Tathagata Abidamma
Absoliutus Visagalis Tiesos Nugalėtojų Dėsnis

1 Knyga.1 Dalis
Didžiosios Visatos realybė.

2. Norų Pasaulis


Norų Pasaulis

Norų Pasaulis susideda iš šešių dalių. Jų pavadinimai iš apačios į viršų: Siaubingųjų Kančių Pragaras, Gyvūnų Pasaulis, Žemesniųjų Dvasių Pasaulis, Žmonių Pasaulis, Iškreiptos Sąmonės Dangus (Gudrumo ir Intrigų Dangus) ir Žaismingojo Iškreiptumo Dangus (Nuopelnų Vertimo į Norų Išsipildymą Dangus). Kuo aukščiau mes kylame šiuose pasauliuose, tuo mažiau tampa kančių ir daugiau džiaugsmo.

Siaubingųjų Kančių Pragaras

Dabar iš eilės išnagrinėkime kiekvieną Norų Pasaulio dalį. Pradėsime nuo Siaubingųjų Kančių Pragaro. Siaubingųjų Kančių Pragaras skirstomas į tris pagrindines kategorijas: Karštieji Pragarai, Šaltieji Pragarai ir Skausmo Pragarai.

Karštieji Pragarai

Karštųjų pragarų Kategorijai priskiriami Didžiai Ilgas Siaubingųjų Kančių Pragaras, Siaubingųjų Kančių ir Raudų Pragaras ir kiti. Būtybės Didžiai Ilgame Siaubingųjų Kančių Pragare pasmerkiamos kankinimams karščiu neįsivaizduojamai ilgą laiką. Per šį laiką mūsų visata sukuriama ir sunaikinama dešimtis, šimtus, tūkstančius kartų.
Siaubingųjų Kančių ir Raudų Pragaras vadinamas taip todėl, kad po visą šį karštąjį Pragarą girdėti garsūs šauksmai ir aimanos nuo karščio ir kančių dėl karščio.
Didysis Pragaras irgi įeina į šią kategoriją kartu su kai kuriais kitais pragarais. Esant kitai patogiai progai aš papasakosiu apie juos smulkiau.

Šaltieji Pragarai

Yra tokios Šaltųjų Pragarų rūšys: Siaubingųjų Kančių nuo Patinimų Pragaras, Siaubingųjų Kančių nuo Patinimų, Didesnių už kuriuos Negali Būti, Pragaras, Ilgai Trunkančių Siaubingųjų Kančių Pragaras, Siaubingųjų Kančių ir Šauksmo iš Sielvarto ir Kentėjimų Pragaras, Siaubingųjų Klajojimo ir Metempsichozės Pragare Kančių Pragaras, Siaubingųjų Įžengimo į Būseną, panašią Geltonąjį Lotosą, Kančių Pragaras, Siaubingųjų Įžengimo į Būseną, panašią į Mažajį Baltąjį Lotosą, Kančių Pragaras, Siaubingųjų Įžengimo į Būseną, panašią į Mėlynąjį Lotosą, Kančių Pragaras, Siaubingųjų Įžengimo į Būseną, panašią į Didįjį Baltąjį Lotosą, Kančių Pragaras ir Siaubingųjų Įžengimo į Būseną, panašią į Raudonąjį Lotosą, Kančių Pragaras. Laikoma, kad buvimas šiame pragare ilgesnis, negu Karštajame.
Išnagrinėkime šiuos pragarus vieną po kito. Iš pradžių Siaubingųjų Kančių nuo Patinimų Pragaras. Jeigu bus nuolatinis poveikis ledu ir lediniu vandeniu, tai kūno dalys nušąla, ir ant jų atsiranda pūslių. Įsivaizduokite šią būseną. Po to, kai esi šioje būsenoje ilgą laiką, ji virsta į Siaubingųjų Kančių nuo Patinimų, Didesnių už kuriuos Negali Būti, Pragarą. Kitaip tariant, atsiranda didžiulės siaubingos pūslės, tai Siaubingųjų Kančių nuo Patinimų, Didesnių už kuriuos Negali Būti, Pragaras.
Trečiasis – Siaubingųjų Kančių Pragaras, kur būtybės klajoja šaltajame pragare ilgą laiko tarpą. Jį vadina Ilgai Trunkančiu Pragaru. Savaime suprantama, dėl to, kad dvasios taip ilgai klajoja šaltajame pragare, jos garsiai šaukia iš skausmo ir sielvarto. Todėl yra pragaras, vadinamas Siaubingųjų Kančių ir Šauksmo iš Sielvarto ir Kentėjimų Pragaru.
Norėtųsi, kad jūs susimąstytumėte dėl tokio fakto.
Reikalas tas, kad Šaltųjų Pragarų ypatumas yra tas, kad kuo daugiau nedorų poelgių mes sukaupiame, tuo į šaltesnį ir ilgiau trunkantį pragarą mes patenkame.
Kitas pragaras šioje kategorijoje vadinamas Siaubingųjų Klajojimo ir Metempsichozės Pragare Kančių Pragaru. Pragaras – tai pasaulis, sukurtas sąmonės apraiškų. Šaltasis Pragaras sukuriamas žmogaus šaltumo ir abejingumo. Vadinasi, žmogus mirs nuo pūlinių ir patinimų arba mirs, šaukdamas ir raudodamas nuo šalčio, mirs ir vėl, ir vėl atgims šiame pasaulyje. Tai ir yra Siaubingųjų Klajojimo ir Metempsichozės Pragare Kančių Pragaras.
Po to šios pūslės, atsiradusios nuo šalčio, pradeda po truputį atsidengti, ir iš jų išteka geltonas skystis, todėl šis pragaras vadinamas Siaubingųjų Įžengimo į Būseną, panašią Geltonąjį Lotosą, Kančių Pragaru.
Einantys po šio pragaro pragarai apibūdinami dar stipresniu šios būsenos pablogėjimu. Po geltono skysčio išsiskyrimo eina būsena, kurioje pūliniai atsidengia dar stipriau; jų skaičius padidėja ir iš jų išteka baltas skystis kaip iš mažojo baltojo lotoso – tai Siaubingųjų Įžengimo į Būseną, panašią į Mažajį Baltąjį Lotosą, Kančių Pragaras. Po to pamažu pradeda išsiskirti tapęs šaltu kraujas – ši būsena išreiškiama Siaubingųjų Įžengimo į Būseną, panašią į Mėlynąjį Lotosą, Kančių Pragaru. Kai šio veninio kraujo išsiskyrimas visiškai pasibaigia, atsiranda tam tikras baltumas – poodiniai riebalai, tai Siaubingųjų Įžengimo į Būseną, panašią į Didįjį Baltąjį Lotosą, Kančių Pragaras. O kai išeis poodiniai riebalai, pasirodys raudoni audiniai – tai Siaubingųjų Įžengimo į Būseną, panašią į Raudonąjį Lotosą, Kančių Pragaras.
Štai trumpas Siaubingųjų Kančių Pragaro Pasaulio aprašymas. Smulkiau apie jį aš noriu papasakoti kitoje knygoje.

Gyvūnų Pasaulis

Po to eina Gyvūnų Pasaulis. Į šį pasaulį, kaip jūs jau žinote, įeina ne tik tie gyvūnai, kuriuos jūs galite matyti savo akimis, bet ir daugelis kitų gyvūnų, esančių Visatoje.
Pagrindinis šių gyvūnų ypatumas – fundamentalusis neišmanymas. Iš tiesų, jeigu Gyvūnų Pasaulio būtybės ir atgimsta aukštesniuose pasauliuose, tai jie daro tai ne sąmoningai, o pasyviai. Tai yra, tik tie, kas turi gerą karmą, gali išeiti iš šios būsenos.

Žemesniųjų Dvasių Pasaulis

Trečiasis pasaulis iš apačios – tai Žemesniųjų Dvasių Pasaulis. Tai pasaulis, kur patenka dvasios, turinčios stiprią godumo karmą. Jis yra tarp Gyvūnų Pasaulio ir Žmonių Pasaulio. Pavyzdžiui, formaliai likti žmogumi, bet neturėti galimybės virškinti maistą nuo gimimo momento arba susirgti vėžiu ar kita liga, dėl kurios jūs nepajėgsite valgyti ir mirsite su ištinusiu pilvu – štai to, kad jūs atgimsite Žemesniųjų Dvasių Pasaulyje, požymiai. Būtybės Žemesniųjų Dvasių Pasaulyje gyvena atskirai ir galvoja tik apie savo naudą. Apskritai, tie, kas vienasmeniškai valdė viską būdamas gyvas ir nenorėjo atduoti kitiems, atgimsta šiame pasaulyje kitame gyvenime.

Žmonių Pasaulis

Ketvirtasis Pasaulis – Žmonių Pasaulis. Tai pasaulis, kuriame mes gyvename. Kadangi jūs gerai jį pažįstate, aš norėčiau praleisti pasakojimą apie jį.

ZIškreiptos Sąmonės Dangus (Gudrumo ir Intrigų Dangus)

Penktasis pasaulis (Norų Pasaulyje) – Iškreiptos Sąmonės Dangus (Gudrumo ir Intrigų Dangus). Mūsų laikais daug kalbama apie NSO; mes turime žvelgti į tuos, kas juda NSO, kaip į dvasias iš šio pasaulio. Iškreiptos Sąmonės Danguje stipriai išplėtotas mokslas. Tai, kas čia būtina – tai gryna logika ir teigiamas požiūris į tai, ką jūs laikote reikalingu savo vertybių sistemoje.
Savo buvusiuose gyvenimuose aš buvau šio dangaus valdovu keletą kartų, todėl aš gerai žinau jį. Gyvenantys čia neigiamai nusiteikę ir uždari. Tačiau kiekvienas iš jų yra labai talentingas specialistas savo srityje.
Religija irgi stipriai išplėtota šiuolaikiniame Iškreiptos Sąmonės Danguje. Ypač stipriai išplėtoti ezoteriniai mokymai ir budizmas. Bet būtybės čia negerbia kitų, ir jeigu kas nors įsikiša į jų reikalus, tai jam iš karto metamas iššūkis. Taigi šis pasaulis taip pat vadinamas Kovos Dangumi.
Dangaus aprašymas Senojo Testamento vėlyvojoje dalyje tiksliai sutampa su šio Iškreiptos Sąmonės Dangaus apibūdinimu. Jį simbolizuoja du sukryžiuoti kalavijai, apsupti liepsnos.
Gyvenimo trukmė šiame pasaulyje – nuo 200 iki 1600 metų.


Kitas puslapis
Ankstesnis puslapis
Į pagrindinį puslapį
1