Tathagata Abidamma
Absoliutus Visagalis Tiesos Nugalėtojų Dėsnis

1 Knyga.1 Dalis
Didžiosios Visatos realybė.

2. Norų Pasaulis


Žemiškasis Norų Dievų Dangus

Šis dangus arčiausiai už visus mūsų Žmonių Pasauliui, ir būtybės čia irgi gyvena ant žemės. Tačiau jų kūnai, lyginant su žmonių kūnais, susideda iš subtilesnės substancijos, todėl jų negalima pamatyti žmogaus akimis. Šis dangus yra valdomas Žaismingojo Iškreiptumo Dangaus Pirmojo Dangaus (Nuopelnų Vertimo į Norų Išsipildymą Dangaus).

Žaismingojo Iškreiptumo Dangus (Nuopelnų Vertimo į Norų Išsipildymą Dangus).

Dangus, vadinamas Nuopelnų Vertimo į Norų Išsipildymą Dangumi arba Žaismingojo Iškreiptumo Dangumi, skirstomas į šešis pagrindinius dangus: Pirmąjį Dangų, Antrąjį Dangų, Trečiąjį Dangų, Ketvirtąjį Dangų, Penktąjį Dangų ir Šeštąjį Dangų.

Keturių Valdovų Dangus

Pirmasis Dangus taip pat vadinamas Keturių Valdovų Dangumi. Jis susideda iš keturių smulkesnių dangų, kurie vadinami: Stipriosios Karalystės Dangus, Laisvųjų Metamorfozių Dangus, Valdantis Dangaus Skliautą, Augimo Dangus ir Dangus, Saugantis Paprastus Žmones nuo Traumų.
Pirmasis – tai Stipriosios Karalystės Dangus. Apskritai, kiekviena šalis, kur yra tikėjimas į dievą, turi čia savo dievą-tvarkytoją. Šie dievai-tvarkytojai yra valdomi minėto Stipriosios Karalystės Dangaus. Stipriosios Karalystės Dangus atlieka tvirtos tų šalių, kurios garbina Dangų, apsaugos funkcijas.
Antrasis vadinamas Laisvųjų Metamorfozių Dangumi, Valdančiu Dangaus Skliautą. Pagrindiniai dievai čia – Nagai, drakonai, kurie atsako už orus ir kita.
Trečiasis – Augimo Dangus, kuris atsako už gėlių, medžių, gyvų būtybių augimą ir kita. Pasiuntinės čia - fėjos.
Ketvirtasis – Dangus, Saugantis Paprastus Žmones nuo Traumų. Jis teikia apsaugą nuo traumų ir ligų toms dvasioms, kurios garbina Dangų.
Keturi šio Dangaus dievai yra Keturi Didieji valdovai, ir šis dangus vadinamas Pirmuoju Dangumi.
Kiekvienas iš šių valdovų turi Patarnaujančius Dievus (pavaldžius dievus). Patarnaujantys Stipriosios Karalystės Dievai – Gandabbai (sanskr. Gandarvai – Muzikos Pusdieviai, Gyvenantys Gėlių Kvape), kurie atsako už muziką ir dėvi drabužius iš plunksnų kaip paukščiai.
Patarnaujantys Laisvųjų Metamorfozių Dangaus, Valdančio Dangaus Skliautą, Dievai – Nagai (drakonai). Jie gali keisti savo formą pagal norą (aš irgi buvau šio dangaus valdovu). Nagai irgi turi Patarnaujančius Dievus. Patarnaujantys Nagų Dievai – tai baltieji drakonai arba baltosios gyvatės, kurie pramogauja, žaisdami ant didelių Nagų medžių.
Patarnaujantys trečiojo dangaus, Augimo Dangaus, Dievai vadinami Kumbandais (Fėjomis, Turinčiomis Puodelio Pavidalo Stiprų Lytinį Organą), arba juos galima laikyti fėjomis, apie kurias kalbama šiais laikais.
Patarnaujantys ketvirtojo dangaus, Dangaus, Saugančio Paprastus Žmones nuo Traumų, Dievai – Dievai-Žmogėdros, kurie ėda būtybes, sukaupusias blogą karmą.
Šie keturi Didieji Valdovai saugo keturias pagrindines kryptis: Pietų dievas-saugotojas – Augimo Dangus; Šiaurės dievas-saugotojas – Dangus, Saugantis Paprastus Žmones nuo Traumų; Vakarų dievas-saugotojas – Laisvųjų Metamorfozių Dangus, Valdantis Dangaus Skliautą; Rytų dievas-saugotojas – Stipriosios Karalystės Dangus.

33-ijų Dievų Dangus

Toliau – 33-ijų Dievų Dangus.
Šis Dangus, priklausantis Antrajam Dangui, susideda iš centrinio dievo, kurio vardas Gabusis Dievas ir keturių grupių po aštuonis dievus, išsidėsčiusius keturiomis pagrindinėmis kryptimis (tai yra 4х8=32 dievai, o iš viso 33 dievai).
Pirmojo Dangaus Dievai gyvena Tobulumo Kalno (Meru Kalno) papėdėje. O tie dievai, kurie priklauso Antrajam Dangui, gyvena Tobulumo Kalno viršūnėje. Šis kalnas buvo sukurtas atsiradus visatai ir nesuirs, kol nepavirs į pelenus tik suirus visatai. Štai kodėl jis vadinamas Tobulumo Kalnu.
Gabusis Dievas, vyriausias šio dangaus dievas, vadinamas Norų Pasaulio Dangaus Valdovu. Jis labai išmintingas ir yra ypač kantrus.
33-ijų Dievų Dangus ir Iškreiptos Sąmonės Dangus nuolat kovoja vienas su kitu, mėgindami įrodyti savo pirmenybę. Kaip jūs galite suprasti, 33-ijų Dievų Dangus, kuris turi šiek tiek daugiau nuopelnų, turi didesnį pergalės šansą.

Metempsichozės Valdymo Dievų-Dvynių Dangus

Trečiojo Dangaus Dievus vadina Metempsichozės Valdymo Dievais-Dvyniais. Šie dievai valdo būtybių, gyvenančių žemesniuose pasauliuose, iki pat 33-ijų Dievų Dangaus, įskaitant ir mūsų Žmonių Pasaulį, gyvenimą ir mirtį.
Valdovas Emma (Jama), kurio vardas žinomas mums, japonams, vadinamas "Žymiuoju Metempsichozės Valdymo Dievų-Dvynių Dievu". Šie dievai suskaičiuoja būtybių padarytų gerų ir blogų darbų skaičių ir nulemia jų kitą atgimimą.
Dievai-Dvyniai turi kalėjimo prižiūrėtojus, kurie pasiunčia dvasias į Pragarą arba Gyvūnų Pasaulį, arba kitus pasaulius, vykdydami jų valią.

Neabejingumo Dangus

Ketvirtasis Dangus vadinamas Neabejingumo Dangumi.
Norint atgimti šiame danguje, jūs turite įgyti Keturias Didžiąsias Beribes Dvasios Nuostatas – Šventąją Meilę, Šventąją Atjautą, Šventąjį Gyrimą ir Šventąjį Abejingumą, net jeigu jūs turite ir žemiškųjų norų. Tai ta vieta, kur atgimė turtuolis Anathapindika, kuris labai daug aukojo Dieviškajam Išminčiui iš Šakjų giminės. Atgimti trijuose anksčiau minėtuose danguose iki pat Metempsichozės Valdymo Dievų-Dvynių Dangaus gali net abejingas ir nejautrus žmogus, tereikia turėti Nuopelnų. Bet jeigu jūs abejingi, tai net turėdami Nuopelnų jūs neatgimsite šiame Neabejingumo Danguje.
Apskritai pasauliečiams, praktikuojantiems budizmą, galimybė atgimti 33-ijų Dievų arba Keturių Didžiųjų Valdovų Danguje, arba šiame Neabejingumo Danguje labai didelė. O šansas atgimti Metempsichozės Valdymo Dievų-Dvynių Danguje labai mažas, kadangi teismo krikščioniška prasme budizme nėra.
Trečiojo ir Ketvirtojo Dangaus būtybės gyvena debesų pavidalo erdvėje, esančioje virš Tobulumo Kalno.

Pasitenkinimo Kūrimu Dangus

Penktasis Dangus vadinamas Pasitenkinimo Kūrimu Dangumi. Būtybės šiame danguje mėgaujasi savimi, kurdamos norimus dalykus padedamos mistinių galių. Tai Dangus, kuriame turi polinkį atgimti tie, kas praktikavo savo norams patenkinti.

Užsiimančių Kitų Dievų Norų Patenkinimu Dieviškuoju Kūrimu Dangus

Šeštasis Dangus turi labai ilgą pavadinimą. Tai Užsiimančių Kitų Dievų Norų Patenkinimu Dieviškuoju Kūrimu Dangus. Būtybės, kurios skirdavo savo sugebėjimus arba mistines galias savo guru arba kitoms būtybėms, turinčioms didelių Nuopelnų, atgimsta šiame danguje. Šiame pasaulyje tai, ko jie geidžia, sukuriama taip, kad dievai, patarnaujantys jiems, aukoja jiems tai.

Mara

Tuo Norų Pasaulis baigiasi. Norų Pasaulio Karaliaus vardas yra Mara, Žūties Dangus. Kita Maros reikšmė - Velnias.
Jis turi visas dieviškas galias ir neišmatuojamai didelius norus, kuriuos jis tenkina kiek nori. Jis taip pat tenkina kitų būtybių norus, taip įgydamas valdžią joms.
Neįmanoma patekti į Šventąjį Dangų, neįveikus Maros.

Šeštasis Dangus Užsiimančių Kitų Dievų Norų Patenkinimu Dieviškuoju Kūrimu Dangus
Penktasis Dangus Pasitenkinimo Kūrimu Dangus
Ketvirtasis dangus Neabejingumo Dangus
Trečiasis Dangus Metempsichozės Valdymo Dievų-Dvynių Dangus
Antrasis Dangus 33-ijų Dievų Dangus
Pirmasis Dangus Keturių Valdovų Dangus:
(Rytai) - Stipriosios Karalystės Dangus
(Pietūs) – Augimo Dangus
(Vakarai) – Laisvųjų Metamorfozių Dangus, Valdantis Dangaus Skliautą
(Šiaurė) – Dangus, Saugantis Paprastus Žmones nuo Traumų
Nuopelnų Vertimo į Norų Išsipildymą Dangus


Kitas puslapis
Ankstesnis puslapis
Į pagrindinį puslapį
1