KELIAS Į ABSOLIUČIĄ LAIMĘ

I DALIS.TIEMS, KAS TROKŠTA ŽEMIŠKOSIOS LAIMĖS

2 PASKAITA

Atsidavimas, Aukojimas ir Įžadai, kurie atneša jums laimę

Šio pasaulio kančių įveikimo paslaptis

Venkite palaidų lytinių santykių – dvi reikšmės

Trečia, mes turime trečiąjį įžadą “nesvetimauk”. Malonu jausti pasitenkinimą. Pasitenkinimo gavimas teikia džiaugsmą. Labai sunku atsisakyti pasitenkinimo. Tai suprantama. Kadangi tarp Hokaido tikinčiųjų daug nepatyrusių, mes praleisime klausimus šia tema ir aš trumpai paaiškinsiu savo požiūrį.Tiesos Dvasia,
Jo Šventenybė Palaimintasis Mokytojas
Shoko Asahara Jūsų fizinė būsena, jūsų valios stiprumo būsena visiškai skirtingos po to, kai jūs praradote energiją ir prieš tai, kai jūs praradote energiją. Kitaip sakant, palaidi lytiniai santykiai, iš esmės, įneša nepastovumą į jūsų dvasią, jie nedaro jūsų dvasios stabilia.
Bet šiuolaikinė informacija kalba priešingai. Sakoma, kad streso metu geriau išlaisvinti jūsų seksualinę energiją ir žmonės tampa šių teiginių žaisliuku. Iš tikrųjų dėl energijos netekimo nusilps ir jūsų fizinis kūnas, ir valios stiprumas, tačiau dėl neteisingos informacijos jūs nusiraminsite, galvodami : “Na štai, aš išsivadavau iš streso”.
Šio įžado turinys turi skirtumų praktikuojantiems vienuoliams ir pasauliečiams. Jeigu žmogus trokšta Išsivadavimo, jam jokiu būdu negalima prarasti energijos, na o su praktikuojančių pasauliečių energijos praradimu nieko nepadarysi. Tačiau tai neturi sukelti diskomforto jūsų dvasioje. Ar lytinių santykių be meilės metu jūsų dvasia pilna džiaugsmo, ar ji tuščia ?
Tikintysis : Aš jusčiau tuštumą.
Žinoma. Todėl praktikuojantys pasauliečiai bent jau neturi užsiimti seksu be meilės. Toks yra nesvetimavimo įžadas praktikuojantiems pasauliečiams. Vienuoliams ir vienuolėms, kaip aš minėjau anksčiau, visai negalima švaistyti seksualinės energijos, kadangi tai silpnina jų valios stiprumą ir fizinę būseną. Jeigu jūs laikotės šių trijų įžadų, jūsų fizinė karma, jūsų veiksmų karma bus palaipsniui naikinama.

Keturios kalbos karmos veikia subtilųjį pasaulį

Yra keturi kalbos karmos tipai : nemeluok, netuščiažodžiauk, nekalbėk žodžių, kurstančių nesantaiką tarp žmonių ir nekalbėk blogai apie kitus.
Viena iš kalbos karmos reikšmių yra ta, kad ji yra būtina sąlyga tam, kad su jumis kalbėtų teisingai. Kita šios karmos reikšmė šiek tiek sudėtingesnė. Šis pasaulis susideda iš trijų pasaulių : materialaus pasaulio, subtiliojo pasaulio ir priežastinio pasaulio, ir kalbos karma sukuria sąlygas subtiliojo pasaulio tinkamam suvokimui.
Kai jūs meluojate, sustiprėja Tamaso energija. Ar visi jūs žinote, kas tai Tamas ? Visata susideda iš trijų energijų, vadinamų Radžas arba Radžas-prana, Tamas arba Tamas-prana, Satva arba Satva-prana. Radžas – tai šilumos energija, mūsų pražūtingų norų energija. Tamas gali atrodyti gražiai, bet tai neišmanymo energija. Satva – tai gryna šviesa, kuri atspindi viską taip, kaip yra. Štai trys energijos, kurios sudaro Visatą. Dėl šių trijų energijų ir mūsų karmos sąveikos mes gauname tą ar aną rezultatą.

Nemeluok – chaoso atsikratymas

Tai, kas verčia mus meluoti, - tai noras atrodyti geriau arba apginti save. Toks minties veikimas neišvengiamai atveda į Tamaso energijos vyravimą ir sukuria aplink mus pasaulį, kuriame vyrauja Tamas. Kadangi tai chaotiškas pasaulis, jis veikia taip, kad mūsų veiksmai vėluos.
Kita reikšmė tokia. Melas panašus į matinio stiklo sluoksnio sukūrimą aplink jus. Žvilgsniui iš šalies jūs, galimas daiktas, atrodysite gražiai, bet ar jūs galėsite aiškiai matyti jus supantį pasaulį, būdami šio stiklo viduje ?
Ne, negalėsite. Šitame slypi melo karmos siaubas. Dėl to, kad melagis negali matyti daiktų, kokie jie yra, jo gyvenimas bus sugriautas todėl, kad jam meluos kiti arba dėl jo paties neteisingų išvadų. Tokia yra įžado “nemeluok” reikšmė.

Netuščiažodžiauk – užkirsk kelią energijos netekimui

Toliau, kodėl mes neturime tuščiažodžiauti ? Kodėl mes neturime tarti nereikalingų žodžių ? Mes dažnai skaitome indų šventraščiuose apie šventuosius, kurie praktikavo tylėjimą daugelį metų.
Mes netenkame energijos dėl mūsų veiksmų. Kalbėdami mes netenkame energijos. Mes netenkame energijos mūsų proto veiklos metu, mūsų pražūtingų norų kilimo metu. Jeigu šios trys veiklos rūšys sustabdytos, mes galėsime išsaugoti savo energiją ir sukurti didžiausio energetinio prisotinimo būseną. Mes nuolat netenkame savo energijos, tardami nieko nereiškiančius, nereikalingus žodžius. Štai kodėl mes praradome įgimtą sugebėjimą teisingai miegoti arba teisingai matyti ateitį.
Aš norėčiau užduoti jums klausimą. Anksčiau aš pažymėjau, kad žodžiai glaudžiai susiję su subtiliuoju pasauliu arba Astraliniu Pasauliu. Tarkime, kad koks nors žodis formuoja vieną subtilų pasaulį ir tai daro įtaką materialiam pasauliui.
Jeigu žmogus nuolat taria nereikalingus žodžius, tai kas, jūsų nuomone, ims vyrauti jo astraliniame pasaulyje : reikalingi dalykai ar nereikalingi dalykai ? Taip, teisingai, vyrauja nereikalingi dalykai. Ir kas nutiks, kai šie dalykai apsireikš materialiame pasaulyje ? Ar jus sups reikalingi dalykai ar nereikalingi dalykai ?
Tikintysis : Nereikalingi dalykai.
Teisingai. Štai įžado “netuščiažodžiauk” reikšmė.

Nekalbėk blogai apie kitus, netark žodžių, kurstančių nesantaiką tarp žmonių – išvengti nuoskaudų ir priešiškumo

Kitas įžadas labai paprastas. Tai pradinės mokyklos lygio klausimas. Ar yra kas nors, kas jaustųsi gerai, jeigu jį įžeistų ? Efektas grįš jums aiškiai ir nedelsiant. Jeigu jūs įžeidinėjate kitus, tai ir jus įžeidinės. Štai kodėl negalima įžeidinėti kitų arba blogai kalbėti apie kitus. Žinoma, šis įžadas turi ir reikšmę, susijusią su astraliniu pasauliu ir materialiu pasauliu, bet aš manau, jūs priimsite šio įžado reikšmę kaip akivaizdų faktą.
Pereikime prie kito įžado. Štai du draugai : p. A ir p. B. Jūs kalbate p. B blogus dalykus dalykus apie p. A ir kalbate p. A blogus dalykus apie p. B. Jūs sakote B : “A sako, kad jūs toks ir anoks”, - p. A jūs sakote : “B sako, kad jūs toks ir anoks”. Jeigu jūs darote taip, jie neišvengiamai susipyks vienas su kitu. O jeigu išaiškės, kad jų susipykimo priežastis buvote jūs, ar jie pyks ant jūsų, ar jie bus dėkingi jums ? Tikintysis : Jie pyks.
Taip. Taigi štai įžado “nekalbėk žodžių, kurstančių nesantaiką tarp žmonių” reikšmė. Leiskite man pateikti kitą pavyzdį. Štai mis A ir mis B, kurios anksčiau buvo geros draugės, tačiau dabar nutolo viena nuo kitos dėl savo nebrandumo. Tarkime, kad jūs atsiduriate tarp jų ir sakote mis A : “B giria jus taip ir anaip”, - ir sakote mis B : “A giria jus taip ir anaip”. Kai jos sužinos, kad sugebėjo susitaikyti viena su kita jums padedant, ką jos pajus ? Ar jos bus nepatenkintos jumis, ar jos bus jums dėkingos ? Žinoma, jos bus dėkingos jums. Štai kas slypi po įžadu “nekalbėk žodžių, kurstančių nesantaiką tarp žmonių”.

Trys įžadai mintims – įveikti godumą, pyktį ir neišmanymą

Dabar, ką jūs atsakysite į tai ? Kuo mes godesni, tuo labiau mes kenčiame ar mes vis dėlto jaučiamės ramiau ?
Tikintysis : Mes kentėsime.
Taip, štai kodėl mes turime išsivaduoti nuo godumo.
Tada, kai mes įniršę, mes eikvojame energiją ar kaupiame ją ? Tikintysis : Mes kaupiame energiją.
Iš tiesų ? Kai mes siuntame ir šėlstame ?
Tikintysis : Ak, ne, mes neišsaugome energijos.
Taip, neišsaugome. Įniršis – tai ne paprastas pyktis.
Kai jūs įniršę, jūs siuntate, jūs tampate tiesiog išprotėję. Kaip bebūtų, štai kodėl jūs turite įveikti pyktį.
Paskutinis įžadas susijęs su melu ir atsidavimu, kuriuos aš minėjau anksčiau. Jeigu mes neigiame Tiesą ir atsidavę netiesai norėdami gauti laikinos naudos, kaip jūs manote, ar tai pakenks jūsų atgimimui arba jūsų ateičiai, ar nepakenks ? Tikintysis : Tai pakenks mūsų atgimimui.
Taip, pakenks. Taigi, išvada : šie dešimt įžadų skirti tam, kad atneštų jums sėkmę, o ne pakenktų jums. Suprantate ? Įgyvendindami praktikoje šiuos dešimt įžadų, mes turėsime naudos ir nieko tuo pačiu metu neprarasime.
Aš noriu, kad visi, kas šiandien klausėsi mano paskaitos, pradėtų laikytis šių dešimties įžadų. Nepriklausomai nuo to, ar jūs tikite AUM Shinrikyo, ar manimi, tai atneš jums didžiulę sėkmę.
Na, o Aum Shinrikyo nariai, kai jie įvaldys šią praktiką, tai kitas žingsnis bus tas, kad jie užsiims trimis valios stiprinimo būdais, trijomis pastangomis, dešimčia meditacijos procesų, ir galiausiai, pajudės Išsivadavimo keliu.
1988 m. gegužės 29 Sapore


Kitas puslapis
Ankstesnis puslapis
Į pagrindinį puslapį
1