KELIAS Į ABSOLIUČIĄ LAIMĘ

I DALIS.TIEMS, KAS TROKŠTA ŽEMIŠKOSIOS LAIMĖS

3 PASKAITA
Aukojimas ir dešimt gerų darbų, kurie atneša jums gerovę

Nuopelnai – raktas į laimę

Paskirties vieta svarbesnė už mašinos kokybę

Ką gi, pradėkime šiandienos paskaitą. Mūsų kasdieniame gyvenime mes painiojame techninius duomenis arba mašinos kokybę su mūsų paskirties vieta. Galimas daiktas, mažai kas suprato, ką aš noriu tuo pasakyti.
Bet tarkime, yra trys mašinų tipai. Pirmasis tipas – tai “Mercedes-Benz”. Antrasis tipas – tai “Nissan-Century” Trečiasis tipas – maža lengvoji mašina, tarkime, “Minika” su darbiniu tūriu 550 kubinių centimetrų. Šiuolaikiniai žmonės rūpinasi tik tuo, kokia mašina jie važiuos, tačiau kur jie su ja važiuos, nesuvokia. Nors aš jau pasakiau pakankamai daug, jūs, galimas daiktas, vis dar nesuprantate, ką aš turiu omenyje. Šiame materialiame pasaulyje mums būdingos šešios pasaulėžiūros : Pragaro būtybių, alkanų dvasių, gyvūnų, žmonių, asurų ir dievų. Jeigu mes gyvensime, kurdami prisirišimą prie mašinos, mes be abejo pateksime į žemuosius pasaulius.
Apsvarstykime pasakyto prasmę. Tarkime, Sendai – mūsų išvykimo punktas, ir mes turime tris paskirties vietas : Saporą, Tokijų ir Osaką. Jeigu mes užpildysime mašinos baką ir vairuosime mašiną link paskirties vietos, tai tebūnie tai “Mercedesas”, ar “Century”, ar “Minika”, mes tikrai nuvyksime ten. Ar ne ? Juk tai nereiškia, kad mes negalėsime nuvykti į Osaką, Tokijų, jeigu važiuosime, tarkime, su “Minika”. Na, kaip ? Jūs suprantate mane ?

Gyvenkite teisingai, neprisirišdami prie mašinos

Mes, šiuolaikiniai žmonės, vaikomės mašinų markių ir užmirštame paskirties vietą. Bet ką aš suprantu kaip mašinų tipus ?
Tai žemiškas džiaugsmas. Vieni gyvena geruose namuose, kiti važinėja geromis mašinomis, Kažkam sekasi versle, apgaudinėjant kitus ir darant daugybę siaubingų veikų. Tai, ką jie gauna su tuo, mūsų pavyzdyje galima sutapatinti su didele arba brangia ir prabangia mašina. Tačiau šie žmonės nesuvokia sąryšio tarp uždirbtų pinigų naudojimo ir to pasaulio, į kurį jie pateks. Jūs galite sužinoti, kaip uždirbti pinigus. Kai kurios religinės organizacijos net moko mus to. Arba jūs galite sužinoti, kaip sudaryti laimingą santuoką. Bet dėl to, kaip panaudoti jūsų pinigus, norint atgimti aukštesniuose pasauliuose, o kaip naudojant pinigus, jūs nupulsite į pragarą, ir ką jūs privalote daryti, kad būtų teisingai valdomas verslas ir norint išvengti neteisingo reikalų tvarkymo, - viskas, kas susiję su šiais dalykais, tai jūs neturite jokių šansų sužinoti apie tai. Na, kaip jums mano kalba ?
Jūs norite gyventi turtingiau už kitus, kiek tik įmanoma. Jūs norite gyventi namuose, kiek įmanoma didesniuose, negu pas kitus. Jūs norite turėti mašiną kiek įmanoma geresnę, negu pas kitus. Ką, argi netaip ? Ir jūs sprendžiate apie žmones būtent iš šio taško. Ką jūs į tai pasakysite ?
Tarkime, yra vienuolis, kurio elgesys nepriekaištingas, bet jis vilki padėvėtus drabužius. Suprantama, jis turi nepakankamai nuopelnų, jeigu jau jis vilki padėvėtus drabužius. Tačiau jis praktikuoja Tiesą, norėdamas atgimti ateityje aukštesniame pasaulyje. Kita vertus, grįžtant prie mūsų pokalbio, štai žmogus, kuris važinėja geromis mašinomis, gyvena didžiuliame name ir turi aukštą socialinę padėtį. Kas, jūsų nuomone, labiau gerbtinas žmogus ?
Dažniausiai labiau gerbtinu žmonės laiko pastarąjį, tai yra žmogų su gera mašina, didžiuliu namu ir aukšta socialine padėtimi, ar ne ? Tai štai ką aš ir turėjau omenyje minėdamas mašinas anoje alegorijoje. Bet jūs juk nežinote, kuriuo keliu ir kur vyksta šie žmonės, ar ne ? Ar žinote ? Taigi panašu, kad ne.
Tie, kas įstojo į AUM Shinrikyo, tie, kas praktikuoja Tiesą, žino, kas yra vertingiau. Ar suprantate mane ? Štai ką aš turėjau omenyje kaip mašinas ir paskirties vietą aname pavyzdyje.
Jeigu jūs teisingai nustatote šio gyvenimo tikslus, taip pat kaip ir kito gyvenimo, jeigu jūs gyvenate teisingai, tai atneš milžinšką naudą ne tik jums asmeniškai, bet ir aplinkiniams žmonėms. Tačiau jeigu jūs prisirišate prie mašinų ir gyvenate neteisingai, tai ne tik jūs, bet ir visi aplinkiniai pajus šią blogą įtaką.

Dešimt gerų darbų veda mus į Dangų

Kodėl taip yra ? Tiesos praktika apima tris praktikas,susijusias su kūnu, keturias praktikas, susijusias su kalba ir tris praktikas, susijusias su mintimis.
Visų pirma, dėl praktikos, susijusios su kūnu. Kiek įmanoma venkite gyvų būtybių žudymo. Ir jeigu jūs, pradedant šia diena, visiškai nustosite žudę ir išugdysite atjautos viskam, kas gyva, jausmą, jums beveik garantuotas atgimimas Danguje. Taip pasakyta budizmo šventraščiuose.
Jeigu jūs atsižadėjote vogimo, svetimų daiktų pasisavinimo ir galvojate tik apie tai, kaip duoti kitiems, jūs tapsite turtingas.
Jeigu jūs neužsiimate seksu be meilės arba susilaikote nuo lytinių santykių su bet kuo, išskyrus jūsų vyrą ar jūsų žmoną, jūsų dvasia taps turtingesnė, santykiai su sutuoktiniu taps harmoningesni, vaikai pasitikės savo tėvais ir jūsų namuose įsivyraus santarvė.
Jeigu jūs nemeluojate, sakote tik teisingus žodžius ir visada galvojate apie to, ką kalbate, reikšmę, tai žodžiai, kuriuos jūs tariate, turės galią. Galia šiuo atveju reiškia, kad tai, ką jūs pasakysite, pildysis.
Jeigu jūs nekalbate nereikalingų dalykų, sakote tik tiesą, vartodami aiškius žodžius, tiesiai ir geranoriškai, jūs įvaldysite gerą koncentraciją ir jus gerbs aplinkiniai žmonės. Dar daugiau, žmonės, turintys didelių Nuopelnų, bus palankūs jums ir padės jums greičiau pažinti Tiesą.
Jeigu jūs neįžeidinėjate kitų arba netariate piktų žodžių, o kalbate atvirai, jus mylės kiti žmonės.
Jeigu jūs dargi savo naudai susilaikote tarti žodžius, kurie sukelia nesantaiką tarp žmonių, žmonės pasitikės jumis ir šios dorybės dėka jūs pasieksite aukštesnę socialinę padėtį.
Ir jeigu jūs susilaikote nuo godumo, praktikuojate Aukojimą ir neabejodami giriate kitų dorybę, išsipildys visi jūsų materialiniai norai.
Jeigu jūs susilaikote nuo neapykantos ar pykčio, pagimdyto neapykantos, bet kas džiaugsis sutikęs jus ir jūs persikūnysite Danguje.
Jeigu jūs matote viską taip, kaip yra, skiriate, kas yra Tiesa, nuo to, kas nėra Tiesa, suprantate, kas naudinga žmonėms ir kas neatneša jiems naudos, ir taikote tai praktikoje, jūsų intelektas vystysis, jūsų niekas neapgaus ir viskas vyks taip, kaip jūs ir tikėjotės.
Štai dešimt teisingų kelių arba mokymas apie dešimtį gerų darbų. Praktikuojant šiuos gerus darbus jūsų dvasia palaipsniui taps rami, turtinga, kupina nuopelnų, ir jūs atgimsite Danguje. Štai šis kelias.

Kelias į pražūtį – vairuokite atsižvelgdami į savo nuopelnus

Jeigu jūs vis dėlto esate prisirišę prie mašinų, kitaip sakant, prie žemiškų dalykų, prie to, kas neturi jokios reikšmės, jūs važiuojate link savo pražūties.
Kodėl šis kelias veda į mirtį ? Kaip aš jau minėjau, mašinos – tai reikmenys, atitinkantys mūsų Nuopelnus. Kai kurių žmonių nuopelnų pakanka turėti tik “Miniką”, - aš vartoju čia “Miniką” kaip tipišką menkų Nuopelnų pavyzdį. Kai kurie žmonės gali sau leisti “Nissan”, tai reiškia įprastą nuopelnų kiekį. Kai kurie žmonės gali sau leisti “Mercedes”, tai reiškia didelį nuopelnų kiekį. Kas yra Nuopelnai ? Nuopelnai čia taip pat reiškia vairavimo techniką arba vairuotojo meistriškumą.
Kas atsitiks, jeigu jūs pamėginsite įsibėgėti “Minika” su 550 kubinių centimetrų darbiniu tūriu iki “Mercedeso” greičio, iki 150km/h arba iki 200 km/h ? Ką ? Kaip jūs manote ? Savaime aišku, variklis užsidegs arba, galimas daiktas, bus neišvengta avarijos. Tai neapgalvoto poelgio be pakankamų Nuopelnų pavyzdys.
Štai dar netikslingų veiksmų pavyzdys. Tarkime, kas nors įsigijo “Mercedesą”. Jis pasirinko jį neatsižvelgdamas į tai, kad yra pradedantis vairuotojas. Jeigu jis toliau spaudžia akseleratorių, mašina įsibėgės iki 250 km/h arba iki 280 km/h. Na, ir kaip jūs manote, kas gali atsitikti ?Automobilio katastrofos galimybė gana didelė, ar ne tiesa ? Kas bus, jeigu jis nesuvaldys automobilio? Užsimuš, juk taip ? Lygiai taip ir jūs turite suprasti štai ką : jeigu jūs klojate sau kelią į aukštą padėtį, kai jūs neturite atitinkamų Nuopelnų, pakankamų tam, jūs patys stumiate save į pražūtį.

Trys aukojimo rūšys ir dešimt gerų darbų

Ką gi tada mes turime daryti ? Tai dešimt gerų darbų, apie kuriuos aš minėjau anksčiau ir trys Aukojimo rūšys. Aš manau, kad AUM Shinrikyo nariai puikiai žino apie tai, bet aš pasikartosiu. Pirmoji Aukojimo rūšis – tai Turto Aukojimas.
Antroji Aukojimo rūšis – tai Aukojimas skleidžiant Tiesą.
Trečioji Aukojimo rūšis tai Ramybės aukojimas kitiems. Jūs praktikuojate šias tris Aukojimo rūšis. O po to, jūs pereinate pakopa aukščiau – prie dešimties gerų darbų praktikos.
Leiskite man dar kartą trumpai apžvelgti juos : ne žudyk, bet atjausk gyvas būtybes; ne vok, bet atiduok; nesimylėk su niekuo, išskyrus savo žmoną ar vyrą; nemeluok; netuščiažodžiauk, tai taikoma ir juokavimui; nekalbėk blogai apie kitus; nekalbėk žodžių, kurie sukelia nesantaiką tarp žmonių; išvaduok savo mintis nuo godumo, neapykantos ar pykčio; neneik Tiesos ir pratink save matyti daiktus tokius, kokie jie yra. Jeigu jūs nuo šio momento imsite praktikuoti juos, jūs būsite palaiminti nuostabiu likimu ir Nuopelnais.
Ar jūs gerai supratote šios dienos paskaitą ? Ar visi suprato ? Juk jeigu jūs gaunate neabejotiną naudą, turbūt verta praktikuoti ? Jeigu žmonės aplink jus praktikuoja tai, tai ar pasitikėsite jais, ar ne ? Ką ? O argi ne pasitikėjimas svarbiausia žmonėms ?
Kita vertus, jeigu yra žmogus, kuris neaukoja ir absoliučiai ramiai daro dešimt blogų darbų, ar jūs panorėsite atverti savo širdį tokiam žmogui ? Niekada ! Ir tai natūralu. Tačiau jeigu jūs praktikuojate dešimt gerų darbų, jūsų nuopelnus girs ne tik žmonės, bet ir dievai. Ir jūs be abejo atgimsite Danguje. Todėl praktikuokime tai pagal savo sugebėjimus.
1989 m. balandžio 15, Sendajuje


Kitas puslapis
Ankstesnis puslapis
Į pagrindinį puslapį
1