KELIAS Į ABSOLIUČIĄ LAIMĘ

I DALIS.TIEMS, KAS TROKŠTA ŽEMIŠKOSIOS LAIMĖS

5 PASKAITA
Aukojimas, Įžadai ir Šešios Tobulybės

Nuo žemiškos laimės į Išsivadavimą ir Nušvitimą

1988 m. sausio 29

Didžiausia laimė – susitikimas su Tiesa

Šiandien aš norėčiau pakalbėti apie tai, koks laimingas jūsų gyvenimas ir kaip palaiminta jūsų karma dvasinės praktikos atžvilgiu.
Ar jūs esate praktikuojantys Hinajaną, ar praktikuojantys Mahajaną, ar turite retą ir aukščiausią karmą ir praktikuojate Tantrajaną, ar jūs praktikuojate pagal jogos sistemą, bet kuriuo atveju, tai, kad jūs turite galimybę vadovautis Tiesa, nuostabu. Šis šansas nepaprastai retas.
Budizmo šventraščiai taip aiškina galimybę gimti žmogumi : jeigu tarsime, kad Pragaro Pasaulis – tai žvaigždės nakties danguje, tai žvaigždžių, kurias mes matome dieną, kiekis bus Alkanų Dvasių Pasaulis. Jeigu tarsime, kad alkanos dvasios – tai žvaigždės, kurias mes matome naktį, tai žvaigždžių, kurias mes matome dieną, kiekis bus Gyvūnų Pasaulis. Ir jeigu mes tarsime, kad gyvūnai – tai žvaigždės, kurias mes matome naktį, tai žvaigždžių, kurias mes matome dieną, kiekis bus žmonės. Ši analogija tęsiasi ir toliau – į dievų pasaulius, bet Žmonių Pasaulis laikomas geriausia vieta praktikai, skirtai pasiekti Išsivadavimą, arba Gelbėjimo praktikai.
Žinoma, aukščiau Žmonių Pasaulio yra kiti pasauliai – Asurų Pasaulis arba dangaus gyventojų pasaulis, kurie taip pat gali praktikuoti, bet Žmonių Pasaulis labiausiai tinka dvasinei praktikai, nes jame yra tam tikras kiekis tiek malonumo, tiek skausmo, todėl mes galime nesunkiai lyginti malonumą ir skausmą. Kalbant apie Nuopelnus, tai asurai ir dangaus gyventojai turi daugiau nuopelnų, negu žmonės. Asurai stropūs ir darbštūs. Tačiau jų pastangos motyvuotos pavydo. Jie uoliai dirba, kadangi nori nugalėti dievus. Todėl netgi jeigu jų pastangos atnešė vaisių, jų dvasios kupinos žiaurumo.
O dangaus gyventojai arba dievai yra pasitenkinimo būsenoje dėl jų didžiulių Nuopelnų šiame Reiškinių Pasaulyje. Todėl jie negalvoja apie tai, kaip ištrūkti iš Reiškinių Pasaulio ar pakilti virš jo ir įeiti į Astralinį Pasaulį arba į Nirvaną Kauzaliniame Pasaulyje.
Šiuo atžvilgiu, kaip aš ir minėjau, Žmonių Pasaulyje sąlygos žymiai geresnės.. Čia yra pakankamas skausmo kiekis ir pakankamas malonumo kiekis. Todėl būtybės, nukritusios čia iš aukštesnio pasaulio, iš naujo panorės grįžti į aukštesnį pasaulį. Kadangi mūsų giluminė sąmonė iš nevienkartinių bandymų žino, kad tada, kai mes kaupiame gerus poelgius, mes kylame, o kai mes kaupiame blogus poelgius, mes leidžiamės, ji nelaiko atgimimo Danguje beprasmiu, bet teikia pirmenybę patekti į pastovesnį ir laisvesnį pasaulį. Štai kada prasideda tikroji praktika !
Budizmo šventraščiai taip aprašo galimybę pasiekti Išsivadavimą. Štai aklas vėžlys. Šis aklas vėžlys gyvena vandenyno dugne ir tik kartą per kelis šimtus metų pakyla į vandenyno paviršių, tam, kad įkvėptų šviežio oro, o po to vėl grįžta į vandenyno dugną. Ir tuo pačiu metu, kai jis pakyla į paviršių, šalia praplaukia jungas… Na, tai gali būti jungas arba ratas… Tebūnie tai ratas, ir aklas vėžlys atsitiktinai pataiko į jį galva. Šventraščiuose pasakyta, kad šio atsitiktinio pataikymo galimybė ir yra lygi galimybei pasiekti Išsivadavimą.
Aklas vėžlys įkūnija mūsų norą praktikuoti Tiesą, kuris kyla kartą per kelis šimtus metus. O galimybė sutikti Tiesą įkūnijama praplaukiančio rato. O vandenynas įkūnija būtybes, atgimstančias šešiuose Aistrų Pasaulio pasauliuose. Kaip matyti iš šios sakmės, galimybė sutikti Tiesą ir pasiekti Išsivadavimą iš tiesų be galo menka. Dabar jūs sutikote Tiesą, kas nutinka tik kartą per kelis šimtus metų.

Iniciacija – išvalyti dvasią ir dvasinį lygį

Tada, kaip mes galime tvirtinti, kad mokymas, kurį jūs nuo šio momento ruošiatės praktikuoti, yra Tiesa ? Reikalas tas, kad yra tam tikras energijos raidos procesas, kurį praeina kiekvienas. Be to, yra dvasinio brendimo procesas. Labai svarbu tai, kad AUM gali tai įrodyti. Bet kuriuo atveju jūs patys patirsite tai ateityje. Ir dar – Tiesa, ji tyra. Tiesa aiški, ką tai reiškia ? Jūs turite karmą Reiškinių Pasaulyje, Astraliniame Pasaulyje ir Kauzaliniame Pasaulyje. Jeigu jūs visiškai išvalėte šias tris karmas, jūs tapsite Tiesa. Štai kitas svarbus momentas. Taigi AUM turi visas būtinas metodikas tiek dvasinei ir energetinei raidai, tiek ir karmos išvalymui. Po to, kai kai jums bus perduota energija, jūs palaipsniui tapsite tyri ir skaidrūs ir galų gale pasieksite Išsivadavimą. Žmonės, gyvenantys šiuolaikinėje visuomenėje, labai užsiėmę.
Todėl jie neturi pakankamai laiko. Tokiomis aplinkybėmis beveik neįmanoma išvalyti arba nuskaistinti dvasią, kas yra būtina pakilti į aukštesnį pasaulį, savarankiškai.
Iš bepradės praeities tam, kad būtumėme išvalyti energetiškai ir kad būtų išugdytas mūsų dvasinis lygis, buvo tie, kuriuos mes vadiname “guru”. Būtent guru duoda mums iniciacijas. Yra trys iniciacijų rūšys, ir laikoma, kad guru arba religija, kurie gali duoti visas tris iniciacijų rūšis, yra geriausias guru arba religija.
Pirmoji iniciacijos rūšis – tai žodinis ezoterinės meditacinės technikos arba įžadų perdavimas. Antroji iniciacijos rūšis - tai vaizdinių astraliniame matmenyje išvalymas, į tai įeina Šaktipatas. Trečioji iniciacijos rūšis – tai jūsų sąmonės pakeitimas kauzaliniame lygmenyje.
Šventraščiuose pasakyta, kad jūs negalite pasiekti tikrojo Pasaulio, kol negausite iniciacijų. Mano požiūriu iniciacija ypač būtina šiuolaikiniams žmonėms, kurie nori pasiekti aiškią ir tyrą dvasios būseną, bet turi itin mažai laiko praktikai ir gyvena neteisingos informacijos sraute.

Keturios Tantros ir Šešios Tobulybės

Dabar mes atkreipsime dėmesį į tai, kaip guru išvalo tris karmos tipus : Reiškinių Pasaulio, Astralinio Pasaulio ir Kauzalinio Pasaulio karmą. Štai kur ateina laikas praktikai, vadinamai Šešios Tobulybės. Kai kurie žmonės galėtų pasakyti, kad jei mes pakeisime Kauzalinio Pasaulio karmą, tai mes galėsime iš karto pakeisti Astralinio Pasaulio ir Reiškinių pasaulio karmą, - Reiškinių Pasaulio karma čia reiškia veiksmą. Tačiau tai paprasčiausiai neįmanoma. Jeigu tai būtų įmanoma, tai kiekvienas iš mūsų senų seniausiai būtų pasiekęs Maha Nirvaną. Mes galime valyti tik tokia tvarka : iš Reiškinių Pasaulio į Astralinį Pasaulį., o po to į Kauzalinį Pasaulį. Ezoteriniame budizme ši tvarka atitinka Keturias Tantras ir Šešias Tobulybes. Keturios Tantros – tai Čarja-Tantra, kuri išvalo veiksmą, Krija-Tantra, kuri formuoja gerus vaizdinius specialiais ritualais, Joga-Tantra, kuri išvalo vaizdinius ir Anutara-Joga-Tantra.
Šešiose Tobulybėse, mes pirmiausia, išvalome mūsų Reiškinių Pasaulį ir mūsų veiksmus trimis Aukojimo rūšimis ir Penkių Įžadų laikymusi. Po to mes išvalome mūsų Astralinį Pasaulį Valios ar Kantrybės Tobulybe arba Atkaklių Pastangų Tobulybe. Po to mes visiškai išvalysime mūsų Astralinį ir Kauzalinį Pasaulius dviem aukščiausiomis Tobulybėmis : Meditacijos (Samadi) Tobulybe ir Išmintimi. Šis procesas laikomas geriausiu. Leiskite man trumpai paaiškinti jums Šešias Tobulybes. Trys Aukojimo rūšys pirmojoje stadijoje – tai Turto Aukojimas, Ramybės Aukojimas kitiems ir Tiesos Skleidimo Aukojimas.
Kitą praktiką, Įžadų praktiką, amerikiečiams gali būti šiek tiek sunku praktikuoti. Nežudyk : tai taikoma net mažo vabzdžio nužudymui. Nevok. Nesimylėk be meilės. Nemeluok : čia įeina ir tie melo atvejai, kai jūs tylėjote. Negerk. Taigi pirmoji praktikos stadija – Aukojimas, o antroji – Įžadų Laikymasis.

Trys Aukojimo rūšys – Pinigų ir Vertybių Aukojimas, Ramybės Aukojimas, Mokymo Aukojimas

Dabar leiskite man smulkiai paaškinti pirmąją praktiką, Aukojimo praktiką. Pirmojoje Pinigų ir Vertybių Aukojimo praktikoje geriausia tokio aukojimo rūšis – tai aukojimas Tiesai. Kitaip sakant, tai aukojimas tam, kas įkūnija Tiesą, tiems, kas susibūrė apie šį žmogų ir Tiesai. Jeigu jūs praktikuojate šį Aukojimo tipą, tai jums suteiks paramą, kokia nelaimė jums benutiktų šiame gyvenime, lygiai taip ir jūsų būsimuose gyvenimuose.
Antra pagal reikšmingumą Pinigų ir Vertybių Aukojimo rūšis – tai aukojimas žmonėms, kurie neturi lėšų valgiui. Tai reiškia aukojimą tiems žmonėms, kurie neturi darbo, nepaisant to, kad jie nori dirbti arba žmonėms, kuriems nėra kaip prasimaitinti. Jeigu jūs praktikuojate šį Aukojimo tipą, jūs visada turėsite ką pavalgyti, kai jūs negalėsite rasti tam lėšų šiame gyvenime arba jūsų būsimuose gyvenimuose.
Mažiausiai vertingas aukojimas iš trijų – tai aukojimas visuomenei, pavyzdžiui, mokykloms. Jeigu jūs praktikuojate šį Aukojimo tipą, tai aukojimas su nauda grįš jums tada, kai jūs patys tapsite tokios organizacijos, kaip mokykla, steigėju. Antrąjį Aukojimo tipą, Ramybės Aukojimą, taip pat galima suskirstyti į tris tipus. Jeigu jūs galite duoti ramybę kitiems, kai patys stipriai kenčiate, kas nors nuramins jus, kai jūs patys stipriai kentėsite. Jeigu jūs duodate ramybę, kai jūs nepatiriate ypatingų kančių, kai jūsų būsena yra įprasta., kas nors nuramins jus, kai su jumis viskas bus gerai, nors jūsų gali ir nenuraminti, kai jūs iš tiesų kentėsite. Ir mažiausiai efektyvus Ramybės Aukojimas – tai ramybės aukojimas tuo metu, kai jūs laimingi. Jeigu jūs praktikuojate tokį aukojimą, tai jus ramins, kai jūs būsite laimingi.
Na, ir dar vienas Aukojimas – tai Mokymo, Dammos, Aukojimas.
Dėsnis čia reiškia idėjas. Jeigu jūs atliekate Tiesos Aukojimą arba skleidžiate idėjas, vadinamas Tiesa, kas nors būtinai pabandys išmokyti jus Tiesos, kai jūs atsidursite nelaimėje arba šiame gyvenime, arba ateityje. Kai jūs mokote idėjų, kurios nėra Tiesa, bet ir ne itin žalingos, ateityje jūs patirsite tokį patį efektą. Jeigu jūs skleidžiate melagingas idėjas arba melagingas religijas tarp aplinkinių žmonių, tai kas nors mokys jus melagingų idėjų arba melagingų religijų šiame gyvenime arba jūsų būsimuose gyvenimuose.
Iš šių trijų Aukojimo rūšių Turto Aukojimas veikia Materialųjį Pasaulį (Reiškinių Pasaulį), Ramybės Aukojimas paveiks Astralinį Pasaulį, o Idėjų Aukojimas paveiks Kauzalinį Pasaulį. Ir kai jūs sukursite Aukojimo pagrindą, jūs pratęsite kita praktika : Įžadų Laikymusi.

Nežudyk – pyktis ir žiaurumas

Šie Penki Įžadai turi gilią reikšmę. Imkime, pavyzdžiui, pirmąjį įžadą, “nežudyk”. Daugelio gyvų būtybių žudymo motyvas yra savisauga arba pykčio karma. Pykčio karma, kuri yra savisaugos pagrindas, - tai ugnis. Jeigu šiame Reiškinių Pasaulyje jūs žudote minties ugnimi, tai, kai karma pasireikš, ši ugnis degins jus Pragaro ugnyje.Tai žudymo karma.
Jeigu jūs, priešingai, atjaučiate, tai yra švelniai mylite gyvas būtybes ir susilaikote nuo žudymo, tai jus švelniai mylės jus supančios gyvos būtybės, tiek šiame gyvenime, tiek ir ateityje. Štai ką sako šventraščiai apie pirmąjį įžadą.
Kai kurie iš jūsų gali pasakyti : “Ne, žmonės žudo ne iš pykčio, o iš žiaurumo.”. Visiškai teisingai. Žiaurumas taip pat yra minties darbas, ir jeigu jūs žudote iš žiaurumo, tai jūs taip pat nupulsite į Pragarą. Ir Pragaras, į kurį jūs turėsite nupulti, - tai Šaltasis Pragaras, kur jūsų oda suskilinės nuo šalčio, po to ant jos pasirodys pūslės, kaip nuo nudegimo. Taip pasakyta šventraščiuose, bet ir aš pats irgi mačiau Pragarą.

Karma – duomenys, pasireiškiantys trijuose pasauliuose

Yra taip pat dar keturi įžadai : nevok, neužsiimk seksu be meilės, nemeluok ir negerk alkoholio. Bet kadangi mūsų laikas baigiasi, aš sustosiu ties šituo ir pakeisiu pokalbio temą. Kadangi amerikiečiai – tai žmonės, kurių gerai išlavintas loginis mąstymas, pakalbėkime apie tai, kodėl karma grįžta mums. Keturias likusias priežastis ir ir pasekmes mes aptarsime rytoj. Gerai ?
Viskas, ką mes galvojame, viskas, ką mes įsivaizduojame, viskas, ką mes darome, - kiekviena informacijos ar duomenų, kuriuos mes įgijame, dalelė įdedama į duomenų banką, esantį Kauzaliniame Pasaulyje. Tačiau duomenų įvedimas vyksta iš pradžių Reiškinių Pasaulyje, po to jie perkeliami į Astralinį Pasaulį ir, galiausiai, į Kauzalinį Pasaulį.
Įsivaizduokite tris lyg krištolas tyrus vandens paviršius. Jūsų veiksmas – tai banga. Tarkime, jūs nužudėte gyvą būtybę arba paaukojote – sukūrėte bangą šiuose paviršiuose. Banga turi viršutinę dalį ir apatinę dalį. Jūsų veiksmas – tai viršutinė bangos dalis, o jo rezultatas – tai apatinė bangos dalis, esanti viršutinės dalies atspindys, ir ji atsiranda šiame Aistrų Pasaulyje, arba Astraliniame Pasaulyje, arba Kauzaliniame Pasaulyje.


Kitas puslapis
Ankstesnis puslapis
Į pagrindinį puslapį
1