KELIAS Į ABSOLIUČIĄ LAIMĘ

I DALIS.
TIEMS, KAS TROKŠTA ŽEMIŠKOSIOS LAIMĖS

5 PASKAITA
Aukojimas, Įžadai ir Šešios Tobulybės

Nuo žemiškos laimės į Išsivadavimą ir Nušvitimą

1988 m., sausio 30

Susilaikyk nuo vogimo – Dvasios turtingumas, kurį mes galime sukurti Taigi, tęsiu nuo tos vietos, kur sustojau vakar. Aš papasakojau apie tai, kad iš pradžių mes turime praktikuoti tris Aukojimo tipus, o po to perėjau prie Penkių Įžadų laikymosi. Aš sustojau ties žudymu, taip ? Aš jau sakiau, kad duomenų arba informacijos įėjimo į Astralinį ir Kauzalinį Pasaulius būdą galima palyginti su bangomis. Tiksliau sakant, tai bangos Astraliniame Pasaulyje ir jų atspindys Kauzaliniame Pasaulyje, o pakilimas ir atoslūgis lygūs vienas kitam. Pavyzdžiui, nuopelnų sukaupimas užneša mus ant bangos keteros. O nedorų poelgių padarymas bloškia į gilumą. Jeigu mes tarsime, kad džiaugsmas – tai pakilimas ant bangos keteros, tai kaip atoveiksmis pakilimui visada yra kritimas. Kitaip sakant, tai reiškia, kad neveikimo būsena, kai mes nedarome jokių veiksmų, - tai tiesi linija arba lygus paviršius. Dabar pagal šią teoriją mes turime išnagrinėti nevogimą ir dosnumą. Vagystė kyla iš prisirišimo. Jeigu mes neturime jokio prisirišimo daiktams, tai nėra poreikio vogti. Jeigu jūs iš ko nors ką nors vagiate, tai ateityje iš jūsų ką nors pavogs. Jūs galite pamanyti, kad taip nėra. Gerai, tačiau jūs bent jau suprantate, kad materialiai seksis mažiau. Kai jūs vagiate, jūs įgyjate ką nors laikinai. Ko nors įgijimas reiškia, kad banga pakyla į viršų, bet, savaime suprantama, pasiekusi viršūnę, ji nukrypsta žemyn, kas mums šiuo atveju tolygu materialiam skurdui. Ir atvirkščiai, jeigu jūs kam nors ką nors atiduodate, tai banga iš pradžių juda žemyn, po to ji atšoksta ir ji nukrypsta į viršų. Tuo metu jums ateina materialinė sėkmė. Reikalas tas, kad kai jūs vagiate ką nors, banga nukrypsta į viršų, o po to ji krenta žemyn. Tuo pačiu jūs prarandate savo turtą. Ir atvirkščiai, jeigu jūs atiduodate ką nors, banga iš pradžių juda žemyn, o po to ima kilti. Jūs galite pagalvoti, kad šiedu atvejai vienodi, bet iš tikrųjų tarp jų didelis skirtumas. Skirtumas – dvasios būsenoje. Štai dar vienas pavyzdys.
Įsivaizduokime du žmones. Vienas iš jų turtingas, o kitas vargšas. Vienas iš jų vargšas, o kitas turtingas, bet kokia jų dvasios būsena ? Kai jūs darote gerą poelgį, jūs jaučiatės laimingas. Kai jūs darote blogą poelgį, jums katės drasko sielą. Netgi jei jūsų materialinės sąlygos nesikeičia, jūsų dvasios būsena gali būti skirtinga. Šiame pasaulyje mes turime valią, sąmonę ir laimę. Tačiau tikroji mūsų dvasios laimė yra anapus mūsų valios ir sąmonės. Net jei sąlygos šiame Materialiame Pasaulyje vienodos, sąlygos Astraliniame ir Kauzaliniame Pasaulyje, kur yra mūsų valia ir sąmonė, skiriasi. Sąlygos šiuose dviejuose pasauliuose skiriasi, kai žmogus tampa materialiai turtingas vogimo dėka ir kai žmogus tampa materialiai turtingas po to, kai jam sugrįžta jo padaryti paaukojimai. Kai jūs palyginsite sąlygas trijuose pasauliuose, Kauzaliniame Pasaulyje, Astraliniame Pasaulyje ir Reiškinių Pasaulyje, koks veiksmas, jūsų nuomone, daro jus laimingesnį ? Jeigu jūs įvertinsite tai, jūs galėsite suvokti antrojo įžado, “nevok”, ir Aukojimo, kaip jo išplėtotos praktikos, reikšmę.

Susilaikyk nuo palaidų lytinių santykių – energija, nutraukianti mazgus

Kitas įžadas – “susilaikyk nuo palaidų lytinių santykių”. Kitaip sakant, jo prasmė ta, kad negalima užsiimti seksu be meilės arba eikvoti seksualinę energiją, jeigu nori pasiekti Išsivadavimą ir užsiimti kitų būtybių gelbėjimu. Kodėl būtina laikytis šio įžado ? Energija, naudojama lytiniame akte, priklauso Vandens Elementui, tai yra mes dirbame Svadistana-Čakra. Kai ši čakra naudojama per daug, tai mes tampame flegmatiški. Jeigu mes eikvojame seksualinę energiją, mūsų kūno temperatūra nekyla, kiek daug mes bepraktikuotumėme. Tai vyksta todėl, kad sėkla yra Kundalini energijos šaltinis. Kaip uoliai mes bepraktikuotumėme, energijos sprogimo ar pakilimo neįvyks. Paveikslas už mano nugaros iliustruoja Aukščiausiojo Dievo Šivos ir deivės Parvati sąjungą. Tibeto Budizme jis vadinamas Gujasamadža. Baltas veidas, vienas iš trijų veidų, vaizduoja neišmanymą arba klydimą. Trys Gujasamadžos arba Aukščiausiojo Dievo Šivos veidai išreiškia Išsivadavimą, kurį jis pasiekė šios energijos dėka. Jeigu jūs neturite šios energijos, jeigu jūs tuščiai eikvojate ją, tai jūs niekada nepasieksite šio būvio. Žinoma, jeigu jūs praktikuojate susilaikymą ir neduodate išėjimo seksualinei energijai, jūs galite tapti dirglus ar užsiplieskiantis. Bet norėdami pasiekti Išsivadavimą, jūs turite pakelti energiją ir nutraukti iš pradžių Brahmos mazgą, kuris yra už Manipura-čakros, po to Višnaus mazgą, už Anahata-čakros, ir, galiausiai, Šivos mazgą už Adžnia-čakros. Kitaip sakant, kol mes neturime pakankamo kiekio galingos energijos, mes negalime nutraukti šių mazgų. Todėl šventraščiuose pasakyta, kad mums reikalinga didelė energija pasiekti Išsivadavimą. Na, kalbant apie tuos, kas turi pernelyg daug seksualinės energijos, jie, manau, gali duoti jai išėjimą, bet visai nedaug. Tačiau jeigu jūs turite nepakankamai energijos, jūs turite saugoti, kaupti ją ir pasiekti jos sprogimo, šito dėka jūs galėsite pasiekti Išsivadavimą arba Gelbėjimą. Taip parašyta sutrose.

Meilė – raktas į laimę

Čia kyla problema. Koks turi būti santykis su seksu tų, kas nesiekia Išsivadavimo arba Gelbėjimo ? Atsakymas paprastas. Jūs neturite užsiimti seksu be meilės.
Kodėl jūs neturite užsiimti seksu be meilės ? Pažvelkime į jūsų sąmonės darbą. Kai jūs užsiimate seksu be meilės, jūsų dvasia sutelkta tik į malonumą. Prisiminkite bangų teoriją, apie kurią jūs sužinojote anksčiau. Kas nutiks, jeigu jūs žvelgsite į priešingą lytį tik kaip į savo pasitenkinimo objektą. Karma grįš taip, kad ir priešinga lytis žvelgs į jus tik kaip į savo pasitenkinimo šaltinį, taip ? Tada į ką tai bus panašu ? Santykiai tarp vyro ir moters – tai ne tik seksas. Laikoma, kad vyras myli moterį už tai, kad joje yra kažkas, ko neturi jis, o moteris myli vyrą už tai, ko ji neturi. Jeigu santykiai grindžiami tik seksualiniu pasitenkinimu, tai bus labai sausi ir tušti santykiai. Sausi ir tušti santykiai nepadarys jūsų laimingų net šiame Reiškinių Pasaulyje.
Taigi trečiasis įžadas, nepaleistuvavimo įžadas, reiškia kad jūs turite susilaikyti nuo sekso kiek įmanoma, jeigu jūsų tikslas yra Išsivadavimo ar Gelbėjimo pasiekimas. O jeigu jūs ieškote laimės šiame pasaulyje, jūs neturite užsiimti seksu be meilės.

Nemeluok – laisvė nuo Tamaso energijos

Dabar pakalbėkime apie įžadą “nemeluok”. Pagal teoriją, priimtą jogos ir budizmo, Visatą valdo trys energijos rūšys. Šios trys energijos rūšys, kaip matyti šiame Gujasamadžos paveiksle, yra dangiškai žydra Satva, arba Sat-prana, baltas Tamasas, arba Tamas-prana ir raudonas Radžasas, arba Radžas-prana. Dangiškai žydra spalva centre simbolizuoja prisirišimą. Balta spalva kairėje reiškia neišmanymą arba klydimą. Raudona spalva dešinėje reiškia pyktį.
Kai mes meluojame, balta Tamaso energija, arba Tamas-prana, ima gaubti mus. Jeigu mes apgaubti jos, mes galime apsiginti nuo aplinkinių. “Apsiginti” reiškia, kad mes galime padaryti taip, kad aplinkiniams bus sunku įžiūrėti jus. Šių trijų energijų kokybė auga tokia tvarka : Radžas, Tamas ir Satva. Jeigu jūs meluojate, jumyse ima vyrauti Tamas. Kadangi jūs apgaubti Tamaso, jūs galite atrodyti geras žmogus. Šito dėka jūs galite užmegzti gerus santykius su kitais žmonėmis. Tačiau kai jūs jos apgaubti, jūs ir kitų negalite matyti teisingai. Čia vėl pritaikytina bangų logika. Jeigu jūs apgaudinėjate, tai ir jus apgaus. Tokiu būdu, kaip sako šventraščiai, tam, kad Tamaso energija pasitrauktų, tam, kad aiškiai būtų matomi daiktai, jūs turite susilaikyti nuo melo. Be to, galima, manyčiau, pridurti ir tai, kad jeigu jūs laikysitės šio įžado, viskas, ką jūs sakote ar galvojate, viskas be išimčių pildysis.

Negerk – norint kontroliuoti valią ir sąmonę

Paskutinis įžadas – “negerk”. Šis įžadas labai paprastas. Jeigu jūs per daug išgeriate, jūs negalite sutelkti savo valios, sąmonė tampa išsiblaškiusi ir nekontroliuojama. O pagrindinis jogos ir budizmo tikslas yra perduoti savo valią arba sąmonę dvasios kontrolei. Šios praktikos dėka jūs galėsite gyventi šį gyvenimą pagal savo valią, taip pat pagal savo valią kontroliuoti astralinį kūną Astraliniame Pasaulyje ir kauzalinį kūną Kauzaliniame Pasaulyje. Bet jeigu jūs išgeriate, tai valia arba sąmonė astraliniame matmenyje tampa nekontroliuojami, o tai prieštarauja jogos tikslams. Todėl jūs turite susilaikyti nuo alkoholio kiek įmanoma. Jeigu jūs galite, jūs turite visiškai susilaikyti nuo jo. Štai logika, kuri yra įžado “negerk” pagrindas.
1988 m., sausio 31


Kitas puslapis
Ankstesnis puslapis
Į pagrindinį puslapį
1