KELIAS Į ABSOLIUČIĄ LAIMĘ

II DALIS.
TIEMS, KAS TROKŠTA LAIMĖS BŪSIMUOSE GYVENIMUOSE

1 PASKAITA
Kelias į Dangų

Pirmas žingsnis į būsimą laimingą gyvenimą

Poa kurso reikšmė – Bodisatvos (Dvasios, kuriai lemta pasiekti Tikrąją Išmintį) praktika

Neužsiimk seksu be meilės

Toliau mes turime aptarti atgimimo žmonėmis sąlygas. Daugumoje atvejų sąlygos tapti žmogumi – tai malonumų ar kitų prisirišimo siekis, kitaip tariant, jeigu jūsų sąmonė reikalauja būtent šito, tai jūs atgimsite žmogumi. Koks įžadas susijęs su šituo ? Tai įžadas “nepaleistuvauk”. Malonumų troškimas ir troškimas būti mylimam – tai netikra meilė. O palaidų lytinių santykių motyvas yra noras gauti kito meilę arba noras patirti įvairius pojūčius ir išgyvenimus. Todėl, jeigu mes, kaip mokė Buda Šakjamunis, nežudome, nevagiame, vengiame palaidų lytinių santykių ir nemeluojame, mes nutrauksime atgimimus Pragare, Alkanų Dvasių, Gyvūnų ir Žmonių pasauliuose. Ir tai puiku, ar ne ?

Negerk

Toliau eina įžadas “negerk”, kuris jums ne itin patinka. Ar ne per daug sukrečiančiai skamba jums šis įžadas ? Tikriausiai daugelis iš jūsų dabar pagalvojote : “Kodėl mes turime susilaikyti nuo alkoholio ? Išgėrimas – pramoga, išgėrimas pakelia mums nuotaiką. Štai todėl mes AUM ir nesakome jums, kad reikia nustoti gerti. Mes sakome, kad reikia susilaikyti nuo to. Tada ką jūs turite daryti, kai išgėrėte ? Jūs turite visa tai išvesti iš savęs naudodami Gadža-Karani (jogos kūno valymo techniką). Kadangi žmonių dvasinis lygis šiandienos visuomenėje žemas, alkoholis nadojamas suartinti žmonėms. Taigi jeigu jūs išgėrėte, išveskite visa tai iš savęs naudodami Gadža-Karani. Jeigu jūs suvalgėte ką nors blogo, išveskite visa tai iš savęs naudodami Gadža-Karani. Štai AUM praktika. Jeigu jūs praktikuojate tai, pasaulietiškas gyvenimo būdas nebus toks nemalonus.
Na gerai, o kokius privalumus duoda susilaikymas nuo alkoholio ? Tai nutraukia atgimimą Asurų Pasaulyje, kuris yra vienu lygiu aukščiau Žmonių Pasaulio. Kas yra Asurų Pasaulis ? Asurai drausmina save, laikosi įžadų, bet mėgsta alkoholinius gėrimus. Tai pasaulis, kur jėga lemia viską. Dabar, kas vyksta, kai jūs geriate ? Tikriausiai jūsų energija sustiprėja ? Be abejo. Jūs jaučiatės stiprus, pervertinate save ir prarandate savikontrolę. Nors aš neturiu noro užsiimti religine kritika, bet sintoizmas – tipiškas to pavyzdys, - būtent šiuolaikinis sintoizmas, o ne pirminis. Jie dažnai kanonizuoja karius. Šie kariai galbūt ir praktikavo dzeną, bet jie daug išgerdavo, pervertindavo save ir būdavo nužudomi. Kitaip tariant, jie priklauso jėgos pasauliui, kuriuo yra Asurų Pasaulis. Jėga – tai ne vienintelis dalykas, kuris yra šiame pasaulyje.
Asurai turi emocijų, kurios iki tam tikro laipsnio panašios į žmogiškąsias, bet jie lenkia žmones intelektu. Tačiau jie nesuvokia savo tikrosios galios. Todėl jie kenčia pralaimėjimus nuo dievų, su kuriais jie nuolat kaunasi.
Šiuolaikinis mokslas – tai asuriško tipo mokslas. Energija, kuri turi atnešti naudą visai žmonijai, naudojama kovai. Kas įvyko, kai buvo išrastas dinamitas ? Kas įvyko dar anksčiau, kai buvo išrastas parakas ? O ką galima pasakyti apie atomines bombas, ką galima pasakyti apie atomo suskaldymą ? Visi pasiekimai buvo naudojami kariniais tikslais. Lėktuvai, laivai… viskas. Tai neabejotina Asurų įtaka.
Na, gerai, dabar mes išnagrinėjome ir Asurų Pasaulį. Todėl nustokime gerti. Jeigu jūs galite susilaikyti nuo alkoholinių gėrimų vartojimo, darykite tai. Jeigu negalite, darykite Gadža-Karani po to, kai išgersite. Gerai ?

Į Dangų

Jeigu jūs laikotės visų įžadų, tai kelias, kuriuo jūs einate, atves jus tik į Dangų. Na, o jei jau jūs medituojate ir aukojate praktikuojantiems, tai vienintelis pasaulis, kuris laukia jūsų, - tai Tušitos Dangus, Ketvirtasis Dangus. Štai jūs ir suvokėte Poa kurso reikšmę – tai kelias į Dangų.
Taigi, štai ką jūs turite praktikuoti, pradedant nuo rytdienos. Kai jūs matote skruzdėlę pasivaikščiojimo metu, jūs turite pagalvoti : “Sveika ponia (pone) Skruzdėle ! Aš iki šios dienos sumaigiau tiek daug jūsų draugų. Bet prisiekiu, kad tai daugiau niekada neįvyks”. Arba, pavyzdžiui, jūs radote gatvėje šimtą jenų. Ką gi, kadangi nėra ypatingos prasmės nešti jas į policiją, jūs galite atiduoti jas tam, kas skursta. Jeigu tai didelė suma, tai žmogus, kuris jas pametė, žinoma, atsidurs sukioje padėtyje, bet jis nekentės taip jau stipriai, pametęs šimtą jenų.
Po to, jeigu jūs paprastai meluojate, pavyzdžiui, dvidešimt kartų per dieną, tai sumažinkite dvidešimt jūsų apgaulių iki dešimties. Jeigu aš pasakysiu jums apie tai, jūs galite atsakyti : “Bet, Asahara, aš pardavėjas. Aš priverstas meluoti, kad išgyvenčiau”. Šiuo atveju kalbėkite tik apie teigiamas produkto savybes, kadangi yra skirtumas tarp gerų savybių paaiškinimo ir melo. O smulkūs paaiškinimai greičiausiai yra naudojimo instrukcijoje. Taigi jūs turite tiesiog išdėstyti teigiamas prekės savybes. Tai sumažina tamaso energiją bent jau per pusę.
Ką jūs turite daryti, kai jaučiate lytinį geismą ? Tai pati sunkiausia problema. Šiuo atveju perskaitykite straipsnį apie Mudrą “Mahajanoje” ir praktikuokite ją dvidešimt dienų per mėnesį. Tai turi išlaisvinti jus nuo seksualinio geismo. Taigi dabar jūsų elgesys toks : jūs nežudote net skruzdėlės, beje, tai taikoma ir uodams, nevagiate, nemeluojate, vengiate palaidų lytinių santykių, tiesa, geriate, bet atsikratote to naudodami Gadža-Karani. Jeigu jūs sugebėsite praktikuoti šitaip, tai jūs be jokių abejonių atgimsite Danguje.

Būtinybė aukoti

Čia jūs galite pagalvoti, kad jeigu jūs laikotės įžadų, jums nėra būtinybės praktikuoti Aukojimą. Bet taip nėra. Aš jau kalbėjau jums : mes, kaip, pavyzdžiui, matyti iš mano pavyzdžio, sukaupėme milžinišką blogos karmos kiekį nuo gimimo momento. Siekiant sunaikinti šiuos blogus poelgius, mes turime bent jau praktikuoti Aukojimą. Jūs galite pasakyti tada : “aš studentas ir gyvenu iš trijų šimtų jenų per dieną. Aš paprasčiausiai negaliu aukoti”. Tačiau tai netiesa. Jeigu jūs negalite praktikuoti Turto Aukojimo, tai juk yra Ramybės Aukojimas. Jūs galite lankyti “Bodisatvų Susirinkimą”. Ten ateina ir paprasti žmonės. Ir jeigu kažkurio iš jų sudėtinga gyvenimo situacija, jūs galite išklausyti jo problemas ir pasidalinti jo kentėjimais. Tai irgi aukojimas. Arba jūs galite skaityti “Mahajaną” savo draugams, tai yra Tiesos Aukojimas. Žinoma, geriausia, jeigu jie gali patys nusipirkti žurnalą. Todėl nebūna taip, kad žmogus negalėtų praktikuoti Aukojimo, kadangi aukoti galima ką tik nori. Na, o jeigu jūs papildomai greta to laikotės įžadų, jūs be abejo pateksite į Dangų.


Kitas puslapis
Ankstesnis puslapis
Į pagrindinį puslapį
1