KELIAS Į ABSOLIUČIĄ LAIMĘ

II DALIS.
TIEMS, KAS TROKŠTA LAIMĖS BŪSIMUOSE GYVENIMUOSE

1 PASKAITA
Kelias į Dangų

Pirmas žingsnis į būsimą laimingą gyvenimą

Trys Turto Aukojimo tipai

Dabar leiskite man aptarti tris Aukojimo rūšis, pirmoji iš kurių yra Turto Aukojimas. Man nereikia apie daug ką kalbėti tikintiesiems filiale Osakoje, kadangi jūs labai gerai praktikuojate šią Aukojimo rūšį.
Kalbant trumpai, Turto Aukojimas – tai atiduoti ties savo galimybių riba. Kai kalbama apie aukojimą bendrai, kalba eina apie šią aukojimo rūšį. Vienas žmogus, esantis čia, pasakė šiandien puikų dalyką : “Mes galime aukoti, jeigu sumažinsime mūsų kasdienes išlaidas valgiui nuo tūkstančio jenų iki aštuonių šimtų”. Tai puikūs žodžiai. Jeigu jūs toliau praktikuosite Aukojimą ties savo galimybių riba, kaip daro šis žmogus, jūsų sąmonė taps vis labiau tyra ir skaidri.
Yra trys Turto Aukojimo tipai, ir pirmasis pagal reikšmingumą yra aukojimas Tiesai. Jūsų atveju tai susiję su aukojimu AUM, kadangi jums AUM yra Tiesa. Šis aukojimas atves jus į Tiesą, jeigu jūs vėl atgimsite žmogumi kitame gyvenime ir susidursite su sunkumais. Žinoma, AUM, kaip religinė organizacija, ne tik atves jus į Tiesą, bet ir palengvins jūsų dvasinius ir materialinius sunkumus. Todėl, kai jūs atsidursite varge, kas nors ateis ir išgelbės jus. Jeigu jūs kentėsite, kas nors būtinai išklausys jūsų ir palengvins kančias. Štai kas yra aukojimas Tiesai.
Antrasis pagal reikšmingumą aukojimas – tai aukojimas vargšams. Bet aš nepriskiriu jiems tų, kurie neturi duonos kąsnio rytojui dėl to, kad jie nenori dirbti. Tokių negalima pavadinti skurdžiais. Tačiau jeigu jūs duodate tiems, kas iš tiesų miršta iš bado, kokią naudą tai jums atneš ? Tai suteiks jums svarią paramą, kai jūs susidursite su materialinėmis problemomis šiame gyvenime arba jūsų būsimuose gyvenimuose. Štai kas yra aukojimas vargšams.
Yra kitas aukojimo tipas, vadinamas beprasmišku aukojimu. Tai yra aukojimas socialinėms įstaigoms, tokioms kaip privačios kompanijos. Tai beveik tas pats, kaip tuščias pinigų švaistymas. Blogiausia aukojimų rūšis – aukojimas tam, kas nėra Tiesa. Aš vieną sykį paragavau karčių vaisių, praktikuodamas šią aukojimo rūšį. Jus įtraukia į šį srautą. Jo pavojus yra tas, kad kuo daugiau jūs jį praktikuojate, tuo dažniau jūs imate galvoti apie pinigus. Štai kaip grįžta aukojimas, jeigu jūs aukojate tam, kas nėra Tiesa.
Taigi yra trys Aukojimo tipai ir vienas neteisingas aukojimas kaip išimtis. Jeigu jūs praktikavote pastarąjį aukojimą, jūs turite būti atsargūs. Jūs galite patirti šio srauto įtaką.

Trys Ramybės Aukojimo tipai

Dabar išnagrinėsime Ramybės Aukojimą. Ramybės Aukojimas irgi skirstomas į tris rūšis. Geriausia Ramybės Aukojimo rūšis – tai išklausyti žmonių aplink jus problemas, kai jūs patys kenčiate. Dar daugiau, išklausyti jų vargus ties savo galimybių riba ir šalinti jų kančias – štai pati geriausia Ramybės Aukojimo rūšis. Antroji Ramybės Aukojimo rūšis – tai šalinti kitų kančias, kai jūs jau įžengėte į Tiesos Srautą ir turite mažiau kančių negu kiti.
Trečioji Ramybės Aukojimo rūšis yra mažiausiai vertinga iš trijų. Ji reiškia kitų išvadavimą iš kančių, kai jūs patys laimingi.
Pagal savo reikšmingumą šie trys Aukojimai ir veikia žmones. Dėl tų, kas praktikuoja pirmąją Ramybės Aukojimo rūšį, tai kai jūs iš tikrųjų stipriai kentėsite, kas nors atsidurs greta ir pašalins jūsų kančias. Tai vyks ir šiame gyvenime, ir būsimuose gyvenimuose.
Dėl tų, kas praktikuoja antrąją Ramybės Aukojimo rūšį, toks žmogus atsidurs greta, kai jūs kentėsite ne taip stipriai. Dėl tų, kas praktikuoja trečiąją Ramybės Aukojimo rūšį, kas nors atsidurs greta, kai jums nereiks šio žmogaus. Bus šiek tiek nejauku, kadangi kas nors pabandys išvaduoti jus nuo kančių, kai jūs puikiai jaučiatės. Bet nieko nepadarysi. Taip pasireiškia ši Ramybės Aukojimo rūšis.
Iš tiesų jums nereikia rūpintis dėl trečiojo atvejo, kadangi tai neįmanoma. Kodėl ? Todėl, kad kančios bus iki tol, kol jūs nepasieksite Išsivadavimo. Štai kodėl nušvitę žmonės negali sukaupti Nuopelnų Ramybės Aukojimu, kiek daug kitų vargų jie beišklausytų. Tai vyksta todėl, kad jie nepatiria jokių kančių.

Geras Dammos Aukojimas ir blogas Dammos Aukojimas

Toliau aš turiu aptarti Mokymo Aukojimo klausimą. Yra geras Dammos (Mokymo) Aukojimas ir blogas Dammos aukojimas. Jeigu Guru ar jo mokiniai, toli pažengę praktikoje, sako jums, kad jūs esate Atkaklių Pastangų lygyje, tai jūs galite perprasti Mokymą patys ir mokyti tiek, kiek pageidausite. Tačiau Mokymo skleidimo praktika bus neteisinga, jeigu jūs savarankiškai išaiškinsite Mokymą ir papasakosite jį kitiems, kai dar nelabai gerai jį išmanote.
Tikroji Mokymo aukojimo reikšmė – tai perduoti Mokymą tiesiogiai. “Perduoti Mokymą tiesiogiai” reiškia, pavyzdžiui, atvesti jūsų draugus į paskaitą, panašią į šią arba duoti jiems paskaityti “Mahajaną” ar “Iniciaciją”, duoti jiems paklausyti kasečių su mano paskaitomis – tai irgi Dammos Aukojimas. Tačiau kas įvyks, jeigu jūs, nesuprasdami Mokymo, savarankiškai išaiškinsite jį kitiems ? Jums pasakos apie neteisingus mokymus šiame gyvenime arba jūsų būsimuose gyvenimuose, ir jūs galbūt neįstengsite pasiekti savo tikslo kaip praktikuojantis.
Todėl jūs turite tiksliai žinoti, kokiame lygyje jūs esate šiuo momentu. Jūs vis dar tame lygyje, kai rekomenduojate kitiems “Mahajaną”, nes vis dar nelabai gerai suvokiate Tiesos Mokymą ? Ar jūs tame lygyje, kai perprantate mokymą ir pasakojate jį kitiems savo žodžiais ? Jūs, be abejonių pakelsite savo lygį, supratę tai.
Išsivadavimas iš godumo, pykčio ir neišmanymo – siekiant laimingų atgimimų Taigi aš papasakojau apie Turto Aukojimą, Ramybės Aukojimą ir Mokymo Aukojimą. Ir jeigu jūs laikotės įžadų “nežudyk”, “nevok”, “nepaleistuvauk”, “nemeluok” ir, kiek įmanoma, susilaikote nuo alkoholio, o papildomai su tuo praktikuojate paprasčiausias meditacijas iš Poa kurso po pusvalandį per dieną, jūs būtinai atgimsite Danguje. Aš garantuoju tai. Tiesa, yra dar viena sąlyga : jeigu jūs nelankysite paskaitų renginių, tokių kaip šis, tai jums nieko nepavyks. Bet jūs galite pasakyti : “O ką, jei po mirties aš pateksiu į Pragarą, nepaisant visų jūsų garantijų ? “ Jums nereikia dėl to rūpintis, kadangi jūsų dvasia taps vis lengvesnė ir lengvesnė jums bepraktikuojant. Jeigu ji apsunks, pasakykite apie tai. Ponas Ouči arba ponia Šanti (dabar Šventoji Sona, pasiekusi Įsikūnijimo Kūną) išsiaiškins tai už jus. Arba aš pats išsiaiškinsiu tai, jei būsiu čia.
Dėl pykčio ugnies, kuri kyla iš vidaus, mes patenkame į Pragarą. Jeigu pyktis sunaikintas, mes nepateksime į Pragarą. Dėl godumo ugnies mes patenkame į Alkanų Dvasių Pasaulį. Jeigu godumas sunaikintas, mes nepateksime į Alkanų Dvasių Pasaulį. Jeigu mes nustojome meluoti, mes tikrai nepateksime į Gyvūnų Pasaulį.
Beje, tai ne visai susiję su paskaita, bet palyginkite žodžių, vartojamų žmonių, kiekį su gyvūnų žodžių kiekiu. Žmonės vartoja daugiau žodžių. Jeigu jūs galėtumėte suprasti šunų ir kačių kalbą, jūs pamatytumėte, kad jie vartoja labai mažai žodžių. Jiems nereikia daug žodžių, kadangi jie žvelgia į reiškinius neapibrėžtai. Bendravimui jiems pakanka mokėti išreikšti tokias, pavyzdžiui, mintis : “Dabar šilta” arba “Dabar šalta”, “Man tai patinka” arba “Man tai nepatinka”, arba “Aš noriu ėsti” arba “Man malonu”. Štai viskas, ką jiems reikia pasakyti. Žmonės labiau sąžiningi, negu gyvūnai.
Gerai. Uoliai praktikuokime siekdami, kad jūs galėtumėte patekti bent jau į Dangų jūsų būsimame gyvenime.
1987 m. rugsėjo 14 Osakoje.


Kitas puslapis
Ankstesnis puslapis
Į pagrindinį puslapį
1