KELIAS Į ABSOLIUČIĄ LAIMĘ

II DALIS.
TIEMS, KAS TROKŠTA LAIMĖS BŪSIMUOSE GYVENIMUOSE

2 PASKAITA
Gerų darbų praktika ir jūsų kitas gyvenimas

Įveikiant visas kančias

Šešios sąlygos atgimti

Dabar nuodugniai aptarkime, kaip mes galime patekti į Dangų. Norų Pasaulis, kuriame mes gyvename, padalintas į šešias dalis. Pirmasis lygmuo – Pragaras, kurio pagrindas yra neapykanta. Jeigu mes sunaikinsime pyktį, kylantį iš neapykantos, mes niekada neatgimsime Pragare.
Po to eina Alkanų Dvasių Pasaulis. Tai nepasotinamo godumo viskam, įskaitant santykį su valgiu ir seksu, pasaulis. Jeigu mes sugebėsime nutraukti nepasotinamą lytinį geismą ir nepasotinamą apetitą, mes, be abejo, išsivaduosime nuo Alkanų Dvasių Pasaulio.
Kitas lygmuo – Gyvūnų pasaulis. Kas yra gyvūnas ? Kokia atgimimo gyvūnais priežastis ? Tai neišmanymas. Kas yra neišmanymas ? Tai reiškia, nežinant Karmos Dėsnio, būti įtrauktam prieinamų malonumų ir mirti klydimo pasaulyje. Mes turime daug laiko tam, kad pasiruoštumėme mirčiai, bet jūs nedarote to. Tai neišmanymo būsena. Pasaulis, kuris sukurtas šios būsenos, - tai Gyvūnų Pasaulis.
Kaip dėl Žmonių Pasaulio ? Žmonių Pasaulis – tai dvasių, kuriose vyrauja prisirišimo karma, pasaulis. “Mano šalis teisi”. “Mano kompanija teisi”. “Mano šeima – nuostabi šeima”. Štai žmonių kelias. Nėra nieko blogo tame, kad nuostabūs dalykai vadinami nuostabiais. Tačiau užtenka įsijungti emocijoms ir žmonės praranda sugebėjimą žvelgti į reiškinius taip, kokie jie yra iš tikrųjų. Štai kas verčia mus atgimti Žmonių Pasaulyje.
Dabar Asurų Pasaulis. Asurų Pasaulį galima apibūdinti kaip pasaulį, kuriame vyrauja pavydas. Ką reiškia pavydo vyravimas ? Asurai supranta, kokį lygį jie yra pasiekę. Jie taip pat supranta savo priešininkų būseną. Jeigu jie dėtų pastangas arba jeigu jie sukauptų pakankamai Nuopelnų, jie, galbūt, ir aplenktų savo priešininkus, bet jie nedaro to. Jie tik naudoja pavydą. Bet kadangi jie suvokia savo pačių lygį, kaip ir savo priešininkų lygį, jie priklauso pasauliui, aukštesniam negu žmonių.
Po to eina Dangus, kuris yra aukščiausias pasaulis šešiuose Norų Pasaulio pasauliuose. Būtybės Danguje užvaldytos savo nuopelnų. Jos skęsta džiaugsme, nes Dangus – tai pasaulis, kur yra tik džiaugsmas, sukurtas sukauptų Nuopelnų.

Peržengiant Dangų

Kalbant apskritai, Dangus – tai pats aukščiausias pasaulis, į kurį gali patekti praktikuojantys pasauliečiai, kiek daug nuopelnų jie beuždirbtų. Tačiau jei praktikuojantis pasaulietis siekia tik kentėjimo ir aukoja visą savo malonumą Tiesai, jis galės atgimti Šambaloje, kuri yra virš Dangaus arba Tušitos Danguje. Kodėl aš galiu tą tvirtinti ? Mūsų atgimimą lemia mūsų minčių veiksmai arba karmos pasireiškimas. Kaip aš minėjau anksčiau, jeigu jūsų sukauptoje karmoje yra tik kančia ir mes negalėsime patirti malonumo, tai mes atgimsime Pragare. Kita vertus, jeigu jūs turite kokią nors priežastį kentėjimui, bet nuopelnų žymiai daugiau ir jei Nuopelnai jumyse vyrauja, kaip dažniausiai būna AUM Shinrikyo nariams, tai jūs atgimsite Danguje ir ramiai būsite ten tol, kol jūsų Nuopelnai neišseks. Bet skirtingai nuo dviejų anksčiau paminėtų žmonių tipų, dvasia, pasirengusi vėl gimti žmogumi ir, kaupdama nuopelnus, su džiaugsmu pakelti kančias, sukeltas jos blogų poelgių, galų gale įgis karmą, susidedančią tik iš nuopelnų ir atgims Šambaloje.

Kančių įveikimas – Tyroji Žemė šiame pasaulyje

Buda Šakjamunis pasakė : “Jeigu žmona kenčia savo žiaurų vyrą, kenčia skriaudas nuo savo vyro tėvų, uoliai dirba jiems, gerbia šventuosius ir praktikuoja Tiesą, ji atgims Danguje”. Ar jūs suprantate ? Pateiktas čia pavyzdys – tai žmogaus savo paties blogų poelgių įveikimas.
Dabar, štai žmona, kuri stengiasi ištraukti kaip galima daugiau pinigų iš savo vyro, kuris atkakliai triūsia kiekvieną dieną ir išleisti juos naujiems drabužiams, brangenybėms ar pasilinksminimams su draugais. Tokia žmona pateks į Pragarą. Buda Šakjamunis taip pat pasakė : “Žmona, kuri elgiasi kaip plėšikas, pateks į Pragarą”. Čia jis kalba apie šio pasaulio džiaugsmus, kitaip tariant, apie mūsų Nuopelnų eikvojimą. Žinoma, pasakyti žodžiai - metafora, bet jos prasmė ta, kad mes turime kaupti kiek įmanoma daugiau nuopelnų, patirti kiek įmanoma daugiau kančių ir tuo pačiu sunaikinti jas. Ir tada mes pasieksime būseną, kai mūsų niekas negalės paveikti, kas beįvyktų, būseną, kuri vadinama “Tyroji Žemė šiame pasaulyje”.

Nuopelnų barometras – aukojimai ir įžadai

Ką turi daryti praktikuojantis pasaulietis, kad įeitų į Tyrąją Žemę šiame pasaulyje ? Jis turi gerbti ir aukoti Guru, Taiši, kuris veda jį asmeniškai ir Tiesos Mokymui. Jo Aukojimas turi atitikti vieną iš trijų Aukojimų kategorijų, tai yra būti Turto Aukojimu, Ramybės Aukojimu arba Teisingo mokymo Aukojimu. Jeigu jis atlieka šias tris Aukojimų rūšis ir laikosi Penkių Įžadų : nežudo, nevagia, nepaleistuvauja, nemeluoja, neleidžia alkoholiniams gėrimams, narkotikams ar kitoms įaudrinančioms medžiagoms kontroliuoti jo sąmonę, - ir jeigu jis pažengia šioje praktikoje dar šiek tiek ir susilaiko nuo tuščiažodžiavimo ir keikimosi, stengiasi nesukelti nesantaikos tarp žmonių bei išsivaduoja nuo godumo, neapykantos ir neišmanymo, tai, jei jis laikosi šių įžadų, jis galės patekti į Dangų.
Kodėl taip yra ? Kaip jūs manote, sunku ar lengva šiame pasaulyje laikytis dešimties arba penkių įžadų ir aukoti ? Tai sunku, ar ne ? Jūs jausite skausmą. Skausmo buvimas reiškia, kad jūsų bloga karma valoma – ji mažėja. O trijų rūšių Aukojimo praktika jūs kaupiate Nuopelnus, o tai reiškia, kad jūsų Nuopelnai didėja.


Kitas puslapis
Ankstesnis puslapis
Į pagrindinį puslapį
1