KELIAS Į ABSOLIUČIĄ LAIMĘ

II DALIS.
TIEMS, KAS TROKŠTA LAIMĖS BŪSIMUOSE GYVENIMUOSE

3 PASKAITA
Link aukščiausių pasaulių – išmintingųjų gyvenimas

Negalima turiningai nugyventi gyvenimo, negalvojant apie mirtį

Vienintelis kelias

Mąstyti apie tai, kaip mes turime nugyventi šį gyvenimą ir rasti į šį klausimą teisingą atsakymą, štai tikro išminčiaus gyvenimo būdas. Jeigu aš užduosiu tokį klausimą jums, tikriausiai daugelis pasakytų : “Vadinasi, yra daug gyvenimo būdų, daug kelių”. Tačiau iš tiesų yra tik vienas kelias. Tai gyvenimo būdas, kai jūs apsirengiate teisingais drabužiais ir užsidedate teisingą įrangą ant kūno.
Mes turime pateikti tikslų žodžio “teisingai” apibrėžimą. Kitaip mus tiesiog gali suklaidinti terminologija, tokia kaip “shoken”, “shoshii”, “shogo”, “shomyo”, “shoshojin”, “shonen”, shojo” (teisingas požiūris, teisingas mąstymas, teisingas kalba, teisingi poelgiai, teisingas gyvenimas, teisingos pastangos, teisinga atmintis ir teisinga meditacija). Todėl aš duosiu jums tikslų apibrėžimą žodžiui “teisingas”. “Teisingas” čia reiškia turėjimą savybės naikinti informaciją, kuri veda mus į atgimimą nelaiminguose pasauliuose : Pragare, Gyvūnų Pasaulyje, Alkanų Dvasių Pasaulyje, - ir sukūrimą mumyse informacijos, kuri veda į atgimimą bent jau Žmonių Pasaulyje arba aukštesniuose negu žmonių pasauliuose, tokiuose kaip Įniršio Danguje, Žaismingųjų Norų Danguje ir Šventajame Danguje.

Kas yra “įranga” budizme ?

Leiskite pateikti jums pavyzdį. Mes nuo ankstyvo amžiaus įsisaviname daugybę informacijos, ir kai ateina santuokos sudarymo laikas, mes pradedame ieškoti partnerio santuokai. Kai kurie ieško partnerių su gera figūra, kai kurie ieško žavių. Kai kam patinka protingi partneriai. O kai kas sutinka tik su turtingu. Tai reiškia, kad dėl įvarios informacijos gavimo nuo vaikystės, nevienkartinio mėgavimosi ir informacijos išgyvenimo nusistovėjo mūsų polinkiai. Mūsų skonis santuokos partnerių atžvilgiu yra šių polinkių platesnė išraiška.
Šiuolaikinėje visuomenėje, pripildytoje informacijos apie seksą srauto, daugelis ieško partnerių, kurie suteiks jiems seksualinį pasitenkinimą arba, jeigu moteris renkasi turtingą vyrą, kad pagyventų savo malonumui, ji gali būti laiminga materialiai, bet, galimas dalykas, jai teks kentėti, jeigu jo charakteris negeras.
Lygiai taip, jeigu kas nors nuo ankstyvo amžiaus ir mokykloje, ir institute daug kartų įsisavino informaciją apie seksą ir neribojo savęs tenkindamasis seksualiai, jis be abejonių pasirinks santuokai tokį partnerį, kuris patrauklus seksualiai. Ji gali suteikti seksualinį pasitenkinimą, bet jam, galimas dalykas, teks kentėti, jei jos būdas blogas.
Šie nusistovėję polinkiai vadinami budizme “įranga”. Įranga – tai, kas gali padėti mums kelyje. Kitaip tariant, tai nėra tikroji būtybės prigimtis, tai kažkas įgyto kaip asmenybės polinkio pasekmė.
Leiskite pateikti jums kitą pavyzdį. Gimė vaikas, ir viskas aplink jį buvo žydros spalvos. Jo tėvams patiko žydra spalva, jo broliams ir seserims patiko žydra spalva. Savaime aišku, šis žmogus irgi pamėgo žydrą spalvą ir nevieną kartą fiksuodamasis ties šiuo pojūčiu jis prisirišo prie žydro. Dabar viskas, ką jis turi, žydros spalvos. Jis dėvi žydrus drabužius ir perka žydras mašinas. Tai įranga.
Ir nustatyti sau tokias taisykles, kad kurtųsi įranga judėti į pasaulius, aukštesnius negu Žmonių Pasaulis, - štai kas vadinama teisingu gyvenimo būdu. Tada ką mes turime dėl to daryti ? Iš pradžių mes turime gauti tikslų Žmonių Pasaulio, Įniršio Dangaus arba Žaismingųjų Norų Dangaus ir to, kokias savybes turi dievai šiuose pasauliuose, suvokimą. Po to mes turime įvaldyti šias savybes, kitaip tariant, mokytis jų vėl ir vėl, kol jos netaps mūsų pačių, kol jos neįsišaknys giliai mumyse. Tik tokios praktikos dėka mes sugebėsime atgimti šiuose pasauliuose.
Tai galima palyginti su mokymu plaukti. Net jei jūs visai nemokate plaukti, jūs galite išmokti to, stebėdami instruktorių, stebėdami ir kartodami jo judesius ir kvėpavimo būdą. Lygiai taip mes galime atgimti aukštesniuose pasauliuose, teisingai suvokdami, kaip gyveno būtybės, pasiekusios šiuos aukštus pasaulius, kaip jos mąstė, ką jos praktikavo ir mėgdžiodami jų gyvenimo būdą.
Lygiai taip, norint tapti Buda, Pabudusiu Tiesai, kuris tobulai suvokia aukštesnius pasaulius – Norų Pasaulį, Formų Pasaulį ir Pasaulį Be Formų – ir laisvai patenka į šiuos pasaulius, viskas, ką mums reikia padaryti, tai nuodugniai ištirti, kokias gi žinias būtina tam įgyti, kokius polinkius turi tokia dvasia, kaip ir ties kuo reikia fiksuotis, o po to įvaldyti visa tai, praktikuojant vėl ir vėl.

Du pagrindai – Aukojimas ir Įžadai

Tada būtent kuo mes turime užsiimti, siekdami atgimti aukštesniuose pasauliuose ? Budizmo šventraščiuose pasakyta, kaip jūs galėjote perskaityti “Mahajanoje”, kad iš pradžių mes turime praktikuoti du pagrindus, susidedančius iš Aukojimo ir Tarnystės tiems, kas praktikuoja Aštuonlypį Šventąjį Kelią, Dešimt Tobulybių arba Šešias Tobulybes ties savo galimybių riba, tiems, ką vadina budizmo šventraščiuose “laimės lauku” ir Įžadų, užkertančių kelią atgimti trijuose žemiausiuose pasauliuose, Laikymosi.
Kaip šiedu pagrindai susieja mus su aukštesniais pasauliais ? Aukojimo tobulybė padeda mums susilpninti godumą, esantį mūsų sąmonėje, apsaugodama mus tokiu būdu nuo atgimimų Alkanų Dvasių Pasaulyje. Tarnystės Tobulinimas lavina mūsų dvasią ir leidžia mums žvelgti į daiktus ne per siaurus savo ar svetimos naudos rėmus, o iš gerokai platesnių pozicijų, ir taip irgi užkerta kelią atgimti Alkanų Dvasių Pasaulyje.
O kaip dėl Įžadų ? Įžadas “nežudyk”, pavyzdžiui, nuslopina piktumą širdyje, kuris paprastai yra žudymo motyvas ir taip užkerta kelią atgimti Pragare.
O vagystė ? Kiekvienas vagystės atvejis, kaip minėta anksčiau, didina godumą. Atsižadėdami godumo, mes galime užkirsti kelią atgimimams Alkanų Dvasių Pasaulyje.
Kalbant apie mylėjimąsi norint gauti juslinį pasitenkinimą, tai stebėkite gyvūnus. Jūs galėsite pamatyti, kad kai jie įsiaudrinę, kitaip tariant, kai jie reaguoja į energijos pokyčius, jie poruojasi su bet kokiu atsitiktiniu partneriu. Tą patį galima pasakyti ir apie žmones. Kai vyrai ir moterys įsisavina informaciją apie seksą, jie įsiaudrina dėl jos ir ima mylėtis. Jei jūs stiprinate šį polinkį, jūs atgimsite kaip gyvūnai. Todėl mes turime susilaikyti nuo sekso be meilės. Šis kelias padės mums išvengti atgimimo Gyvūnų Pasaulyje.
Kaip kitas įžadas, “nemeluok”, lavina mūsų dvasią ? Melas panašus į uždangą, apgaubiančią sąmonę. Dėl nuolatinio melo sugebėjimas pažinti objektą nusilpsta. Maža to, mes prarandame ne tik sugebėjimą pažinti objektą, bet ir sugebėjimą pažinti save. Taigi atsižadėdami polinkio meluoti, mes galime užkirsti kelią atgimimui Gyvūnų Pasaulyje, kurį sukelia fundamentalusis neišmanymas ir Danguje, kurį sukelia tyčinis neišmanymas.
Na ir pagaliau, kokia paskutinio įžado reikšmė ? Kodėl mes turime susilaikyti nuo alkoholinių gėrimų, cigarečių, narkotikų ir t.t. vartojimo ? Šio įžado praktikavimas neleidžia įnešti sąmyšio į mūsų dvasią, stiprina mūsų koncentraciją ir valią, tuo pačiu sukelia atgimimą Įniršio Danguje, kur vyrauja valia arba Žaismingųjų Norų Danguje, arba Šventajame Danguje visiško godumo atsižadėjimo atveju. Taigi Aukojimo, nesavanaudiškos Tarnystės ir Įžadų Laikymosi praktika veda mus į aukštesnius pasaulius.


Kitas puslapis
Ankstesnis puslapis
Į pagrindinį puslapį
1