KELIAS Į ABSOLIUČIĄ LAIMĘ

II DALIS.
TIEMS, KAS TROKŠTA LAIMĖS BŪSIMUOSE GYVENIMUOSE

3 PASKAITA
Link aukščiausių pasaulių – išmintingųjų gyvenimas

Negalima turiningai nugyventi gyvenimo, negalvojant apie mirtį

Laisvė nuo godumo, pykčio ir neišmanymo – kelias į Dangų

Ką mes privalome daryti, siekdami sustiprinti ir išplėsti šiuos pagrindus ? Tai teisingas atminties fiksavimas. Ką mes turime teisingai fiksuoti mūsų atmintyje ? Mes turime sužinoti Norų Pasaulio šešių pasaulių sandarą, apsispręsti dėl pasaulio, kuriame mes norime atgimti, sutelkti į jį savo valią ir įgyti būtiną informaciją vėl ir vėl. Pavyzdžiui, norint pasiekti Budos būvį, Pabudusio Tiesai būvį, mes turime pašalinti šešias sąmones. Siekiant pašalinti šešias sąmones, mes turime pašalinti “vardą ir formą” arba Penkias Prisirišimų Sankaupas. Norėdami pašalinti Penkias Prisirišimų Sankaupas, mes turime nutraukti šešių juslių organų veikimą. O norėdami nutraukti šešių juslių organų veikimą, mes, savaime aišku, turime nutraukti išorinį poveikį jiems.
Dėl to nutraukiamas skirstymas į “patinka” ir “nepatinka”. Kadangi skirstymas į “patinka” ir “nepatinka” nutraukiamas, nutrūksta prisirišimas. Kadangi nutrūksta prisirišimas, dingsta godumas ir tiesiogiai susijusi su juo neapykanta. O kadangi nėra godumo ir neapykantos, nutrūksta ir atgimimas Norų Pasaulyje. Kas vyksta, kai nutrūksta atgimimai Norų Pasaulyje ? Dvasia tampa šventa, įžengia į Samadhi ir atgimsta Šventajame Danguje. Būtybės Šventajame Danguje gali būti beveik amžinai palaimingoje būsenoje, kol jų dvasios stabilios ir ramios. Paprasto “Dvylikos sąlygų Kilimo Stadijų”, apie kurias ką tik minėta, kartojimo dėka jūs suvokiate tai, kad jei bus leista augti savo klydimui arba neišmanymui, neapykantai arba piktumui bei prisirišimams, esantiems nesaikingu mėgavimusi objektais ir atvirkštine godumo puse, tai neatneš jums naudos. Šis suvokimas palaipsniui susilpnina polinkius ir galų gale nutraukia juos. Taigi jūs išsivaduojate iš Pragaro, kuriame stipriausi trys nuodai ir vyrauja neapykanta, išsivaduojate iš Gyvūnų Pasaulio, kuriame vyrauja neišmanymas ir iš Alkanų Dvasių Pasaulio, kuriame vyrauja godumas ir automatiškai pakylate į Įniršio Dangų, į Žaismingųjų Norų Dangų, į Šventąjį Dangų, į Šviesos ir Garso Dangų arba į Akaništos Dangų, Formų Pasaulio viršūnę arba į Pasaulį Be Formų ir Maha Nirvaną – Žemiškųjų Norų Didžiojo Visiško Sugriovimo Pasaulį.

Teisingas atminties fiksavimas – tai greičiausias kelias link jūsų tikslo

Kokią gi įrangą mes privalome turėti, kad kaip galima greičiau pasiektumėme mūsų paskirties tikslą ? Pirma, mes turime pasirinkti keliavimo priemonę. Tie žmonės, kurie galvoja padedami Tiesos arba, konkrečiau, Tantros-Vadžrajanos, rasti šią transporto priemonę ir sėsti į ją, kiek galima greičiau sunaikinti blogą karmą ir greičiau pasinerti į pasirinktą pasaulį, turi pradėti nuo atsidavimo praktikos. Kalbant apie šios praktikos atlikimą, tai gali būti atsidavimo mantrų tarimas arba, pavyzdžiui, Malda Stovint. Tačiau tai yra tik priesaika to, kad jūs norite įžengti ir kad įžengsite į šią keliavimo priemonę ir nereiškia, kad jūs įžengėte į ją.
Tačiau turėdami ką, mes galime įžengti į mūsų laivą ? Tai vyksta, kai mes gilinamės į mokymą, kuris priklauso objektui ir praktikuojame Aukojimą ir Nesavanaudišką Tarnystę. Tai galima palyginti su keliavimo priemonės sandaros ir to, kokiu keliu ji atveda mus prie objekto, tikslo – į Dangų arba Maha Nirvaną, Didžiojo Visiško Žemiškųjų Norų Sugriovimo Pasaulį, supratimu. Tai panašu į žemėlapio nagrinėjimą. Aukojimą galima paaiškinti kaip bilieto pirkimą važiuoti šia keliavimo priemone. Pirkdami bilietą, mes nusibrėžiame tikslą sustiprinti mūsų ryšį su objektu.
Vieną kartą įžengus į keliavimo priemonę, mes turime padidinti judėjimo greitį. Kaip mes galime tai padaryti ? Reikia įsiminti mokymą vėl ir vėl. Aš dažnai girdžiu, kaip žmonės kalba : “Aš žinau Aštuonlypį Šventąjį Kelią, aš žinau Septynias Pakopas į Pabudimą”. Aš klausiu : “Kas tai yra ?” “Tai teisingas požiūris, teisingas mąstymas, teisingas gyvenimas, teisingas atminties fiksavimas, teisingos pastangos ir teisingas Samadhi”. “Jūs labai gerai žinote tai. Ką tai reiškia ?”. “Reiškia ? Teisingas požiūris reiškia tą ir aną.”. Ir jie aiškina toliau. Tuomet aš klausiu “ “Ar jūs praktikuojate tai ?” “Ne. Aš turiu ketinimą, bet aš negaliu to praktikuoti.” Turiu pasakyti, kad atstumas tarp “aš žinau tai” ir “aš galiu tai praktikuoti” yra itin didelis.
Kaip tada mes galime sutrumpinti šį atstumą ? Štai čia ir ateina laikas teisingam atminties fiksavimui. Fiksuoti atmintį – tai ne tik vieną kartą įsiminti mokymą, bet kartoti jį vėl ir vėl, kol jis netaps visiškai jūsų. Po to jūs žengiate dar vieną žingsnį ir įvertinate savo polinkius, po to lyginate jūsų kūno, kalbos ir minčių veikimą su mokymu, kurį jūs užfiksavote savo atmintyje ir silpninate savo pačių polinkius ir nukreipiate juos į aukštesniųjų pasaulių pusę. Ir pagaliau praktikuojate jūsų kūno, kalbos ir minčių veikimą pagal tai, ką jūs užfiksavote savo atmintyje ir apmąstėte. Praktikuodamas tai, bet kas, kiek bloga bebūtų sukaupta karma, jeigu jis skiria užsiėmimams pakankamai laiko, gali pasiekti atgimimo Įniršio Danguje, Žaismingųjų Norų Danguje arba Šventajame Danguje.

Nuo Keturių Įžengimo į Srautą Pakopų link Įrangos ir Gelbėjimo

Žmogus mirs. Žmogus neišvengiamai mirs. Žmogus būtinai mirs. Mirtis neišvengiama. Kadangi AUM Shinrikyo išsiplėtė, dabar jos gelbėjimo objektu tapo mirštantieji ir sunkiai sergantys. Jeigu doktrina giliai įsišaknys jūsų sąmonėje, tai, tiesiog mokydami šiuos žmones Tiesos, jūs galėsite sukaupti didžiulius Nuopelnus. Taigi nuo šios dienos uoliai užsiimkite atminties fiksavimu į Mokymą, apmąstykite ir praktikuokite jį, taip įgydami teisingus duomenis – įrangą aukštesniems pasauliams. Jeigu jūs įgijote teisingą Keturių Įžengimo į Srautą Pakopų suvokimą ir užfiksavote juos atmintyje, tai šios dienos paskaita atliko savo paskirtį.
1991 kovo 10 Nagojoje.


Kitas puslapis
Ankstesnis puslapis
Į pagrindinį puslapį
1