KELIAS Į ABSOLIUČIĄ LAIMĘ

II DALIS.
TIEMS, KAS TROKŠTA LAIMĖS BŪSIMUOSE GYVENIMUOSE

4 PASKAITA
Teisingas karmos pakeitimas

Slaptoji Aukojimo ir Įžadų reikšmė

Indijoje, Tiesos šalyje

Aš lankiausiai Indijoje gegužės viduryje su trimis dešimtimis savo mokinių. Jūs visi atsidavę mokiniai ir gerai žinote, kad Indija vadinama Džambu-dvipa, Džambu šalimi. Pagal savo charakteristikas Džambu šalis gali būti nusakyta (jūs turite žinoti, jeigu matėte “Bardo Iniciaciją” arba “Mirtį ir atgimimą”) kaip šalis, kurioje dar išliko atminties fiksavimas ir atminties praktika, kitaip tariant, Tiesos Mokymas.
Šį kartą aš iš tiesų pajutau, kad Satvos šviesa Indijoje stipresnė, negu Japonijoje. Aš taip pat įsitikinau tuo, kad ši žemė, kur karmos veikimas, kitaip tariant, bloga pasekmė dėl blogos priežasties ir gera pasekmė dėl geros priežasties vyksta aiškiai ir greitai.
Leiskite man pateikti savo mokinio Rahulos, filialo Sapore vadovo, ataskaitą. Jis vedė konsultacijas su daugeliu tikinčiųjų, prisiėmė jų blogą karmą ir buvo nelabai geros fizinės ir dvasinės būsenos, kai leidosi su manimi į kelionę. Kai jis buvo Indijoje, jo karma materializavosi, ir jis kentėjo dėl skausmo skrandyje, viduriavimo, karščiavimo ir skausmo kulne dešimt dienų. Pereinant per tokį karmos išsivadavimą, jo fizinė ir dvasinė būsena pamažu gerėjo, ir galų gale jame ėmė vyrauti Nuopelnai. Jis susigrąžino savo energiją; jam grįžo siekis tobulintis, ir pagerėjo jo meditacinė būsena. Ne tik Rahula, bet ir visi mokiniai, leidęsi su manimi į Indiją šį kartą, patyrė savo asmeninį karmos išsivadavimą. Nelaimingas atgimimas, sukeltas prisirišimo Daugelis japonų gyvena dėl dabarties momento, vien tik ieškodami trumpalaikių malonumų. Toks gyvenimo būdas be abejonių atneša mums laikinas iliuzijas. Jeigu, pavyzdžiui, mes tampame materialiai turtingi, tai jaučiame dvasioje, kad mes turtingi. Tačiau kiek tai susiję su mūsų tikrąja esme, tai niekas nesikeičia. Priešingai, prisirišdami prie pinigų, priešingos lyties ar kitų materialių dalykų, mes prarandame mūsų vidinį “Aš”. Įvairi patirtis, kurią mes įsisavinome per prisirišimą, veda mus į neteisingus pasaulius.

Trys būdai atgimti Pragare

Leiskite man pateikti pavyzdį. Tarkime, kad mes įsisavinome ir įtvirtinome savyje neapykantą. Dėl fiksavimosi į neapykantą sukeliamas objekto formavimas, ir šis objektas pritraukia mus. Štai kaip neapykanta atveda mus į Pragarą. Pavyzdžiui, jeigu, matydami pelę arba tarakoną, mes įsisaviname idėją apie tai, kad pelė – tai mūsų priešas, arba kad tarakonas – tai mūsų priešas, mes pamatysime pelę arba tarakoną, kai numirsime. Ir kai mes persekiosime juos, norėdami nužudyti, atsidursime Pragare. Kai mes gimstame Pragare tiesiogiai iš tuštumos, kitaip tariant, iš Pasaulio Be Formų, mes pasiliekame ten labai ilgam laiko periodui. Bet tai gana retas atvejis, kadangi atgimimas tiesiai iš Pasaulio Be Formų Bardo įvyksta tik tada, kai Satvos Elementas susijungia su neapykantos ar pykčio elementu.
Neišmanymu persunkta visa mūsų būtis. Šis neišmanymas skiriasi nuo fundamentalaus neišmanymo (Antimistinės Jėgos), tai gyvūnų neišmanymas. Todėl iš esmės yra dvi besiskiriančios viena nuo kitos būsenos : klydimas (neišmanymas) ir neapykanta. Ir iš pradžių mes patirsime Pasaulio Be Formų Bardo, po to Formų Pasaulio Bardo, o po to Norų Pasaulio Bardo, ir po to mes leidžiamės link Pragaro. Kitaip tariant, į Pragarą mus veda konkretesnė ir apčiuopiamesnė patirtis.
Įsivaizduokite, kad priešais jus netikėtai pasirodo sniego kalnas, ir štai jūs ant šio kalno. Ten nepakenčiamai šalta, jums norisi pasišildyti. Staiga priešais jus atsiranda ugnis. Vos tik jūs pagalvosite apie išsivadavimą nuo sniego kalno šalčio ir šoksite į ugnį, atsidursite Pragare. Arba Jamos Dangus, ar, vartojant AUM terminologiją, Metempsichozės Valdymo Dievų-Dvynių Dangus, pasirodo priešais jus didžio karaliaus, lydimo jam pavaldžių kalėjimo prižiūrėtojų, pavidalu. Jis suskaičiuos jūsų geras ir blogas karmines priežastis, geras ir blogas karmines pasekmes, atidėdamas baltus ir juodus akmenis. Po to jis atsargiai užduos jums Dangaus pasiuntinių klausimus. Angelų klausimai – tai klausimai apie gyvenimą, senatvę, ligas, mirtį, apie visas šio pasaulio kančias. Po to jo didenybė pasidomės, kodėl gi jūs nesuvokėte kentėjimo priežasties ? Jis pasakys jums, kad jeigu jūs būtumėte suvokę jas ir praktikavę Tiesos Mokymą, jūs nebūtumėte nusileidę į Pragarą. Po to jis įsakys savo kalėjimo prižiūrėtojams blokšti neišmanančias dvasias į Pragarą. Kadangi Pragaras – tai jūsų dvasios purvo išraiška, tai ten jus gali, pavyzdžiui, virti, kepti, badyti arba kapoti į dalis.

Pragaro baisumai budizmo šventraščiuose

Vieną kartą aš pasakojau jums, kad atgimimo Pragare priežastis yra žvejyba. Panašų aprašymą galima rasti pali tekste, vadinamame “Devaduta-sutta” – “Traktate apie Dangaus pasiuntinius”. Jūs patenkate į upę vienoje iš Pragaro pakopų. Vanduo šioje upėje – ne vanduo, o šarmas. Kai tik jūs ten patekote, į vandenį nuleidžiamas žvejo kablys, jus sugauna ir ištempia į sausumą. Po to jus klausia, ar ko nors norite. Kai jūs atsakote : “Aš alkanas”, - jums į burną meta geležinį rutulį, kuris lydosi jūsų kūne ir išeina per jūsų išeinamąją angą kartu su jūsų žarnynu. Bet jūs negalite numirti tol, kol karma nebus išvalyta. Po to jums į burną įlies išlydyto vario. Taip šventraštyje pavaizduotos žuvų gaudymo karminės pasekmės. Kaip aš jau minėjau anksčiau, taip grįžta karma tiems, kas verda gyvą žuvį arba (tai susiję ne tik su žuvimis) gaudo ir žudo bet kokias kitas gyvas būtybes.


Kitas puslapis
Ankstesnis puslapis
Į pagrindinį puslapį
1