STARTSIDA   NYHETER   TÄVLINGSKALENDER KONTAKT    TÄVLINGSREGLEMENTE    TEKNISKT REGLEMENTE   RESULTAT   TEAM   KÖP-BYT-SÄLJ SKRIV I GÄSTBOKEN   LÄS I GÄSTBOKEN   

TEKNISKT REGLEMENTE FÖR HT 2

HG MATIC TOURING 2002

OBS detta reglemente omfattar endast avvikelser från SBF´s regler för racing (GT1 sid 85-141)

Tävlingsreglementet är utformat för att styra prestanda/kostnader till en rimlig nivå med syftet att så många som möjligt skall kunna delta. Vi har även ambitionen att hålla högsta möjliga säkerhetsnivå under en kreativ frihet i fordonens utformning.

1. Konstruktioner som av tävlingsledningen anses farlig förbjudes!

 

2. TILLÅTNA BILAR

2.1 Bilar 13 år och äldre, som i Sverige varit typgodkända för allmän trafik.

2.2 Endast bilar med heltäckande och självbärande kaross.

2.3 Motorer 13 år och äldre, se punkt 2.1

2.4 Mekaniska komponenter, se punkt 2.1

2.5 Motor placeras fritt och får skiftas mellan olika bilmärken.

Turbo, kompressor och 4 hjulsdrift är ej tillåtet. Flerventilsteknik är tillåten med bränslereduktion (se tävlingsreglemente)

3. KAROSSERI (GT 1.4)

3.1 Aerodynamik fritt så länge de inte utgör fara.

3.2 Spoilers och vingars utformning fritt om de ej utgör fara för medtävlande. Dock får utsticket max vara 20 cm framåt, bakåt och uppåt från original yttre begränsningslinjer, se skiss under punkt 10. Ingen del får gå utanför bilens sida,

3.3. Material i motorhuv och bagagelucka är fritt

3.4. Förstärkningar som följer originalets form är tillåtet

3.5. Förardörren skall vara helt täckt med antingen plåt eller aluminium med minst 0,7 mm tjocklek.

3.6. Samtliga rutor utom framrutan får ersättas med minst 2 mm tjock Polycarbonat

3.7. Karosseri får modifieras men ej försvagas, material får bytas ut mot likvärdigt eller starkare.

4. TRANSMISSION (GT 1.11)

4.1 Fritt, dock max 5 växlar framåt. Drivning får skiftas från fram- till bakhjulsdrift och tvärtom.

5. BENSINTANK (GT 5.15, 5.19)

5.1 Bensintank får flyttas fritt mellan olika bilmärken.

5.2 Endast en (1) tank är tillåten. Får kompletteras med catchtank med maximalt 2 liters volym.

5.3 Hemmagjorda tankar är ej tillåtna.

5.4 Tankens avluftning skall vara försedd med en backventil.

5.5 Avtappningsplugg för kontroll av bränslesystem skall finnas. Hela bilens

bränslesystems utformning skall vara beskrivet och medfölja bilens vagnbok.

6. AVGASSYSTEM

6.1 Max bullernivå: 95 dB (A) vid förbifart 10 m från bankant eller enligt respektive banas regler.

Överskrids bullernivån tas ekipaget av banan.

7. TRACTIONCONTROL

7.1 All form av tractioncontrol t.e.x. ABS, antispinn och styrbroms är förbjudna

8. BAKLYKTOR/BROMSLJUS

8.1 Bilen skall vara utrustad med 2 st baklyktor och minst 2 väl

synliga bromsljus som ej kan förväxlas med bakljus.

8.2 Dessutom skall 2 st högt placerade extra bromsljus alt. ramp monteras.

9. DÄCK

9.1 Max fälgdiameter 15"

9.2 Maximal bredd 195. Lägsta profil 50.

9.3 Maximal hastighetskod V=240 km/h.

9.4 Slitagevarnare skall finnas.

9.5 Minst ett obrutet spår som löper runt hela däcket.

9.6 Treadwear (om märkning finns) minst 120.

9.7 Däcken får under inga omständigheter manipuleras, skäras om, förändra mönster eller

svarvas till annat utförande än originalet.

9.8 Maximalt antal däck 8 st samt 2 reserver, totalt 10 däck. per tävling

Samtliga däck skall uppvisas vid besiktningen.

9.9 Det är upp till teamen att bevisa att däcken uppfyller reglementet.

9.10 Brott mot ovanstående medför omedelbar uteslutning ur tävlingen.

 

Vid tveksamheter om regeltolkningar, kontakta tävlingsledningen

Vid frågor kontakta tävlingsledningen.  

HGmatic Racing Services Box 82 314 22 Hyltebruk

Via hemsidan: www.oocities.com/clubrace

Kvällstid: Hans Gustavsson 0345 174 81

 

10. Skiss karosseri 3.2

 

Utgåva 15 2002-01-22

ÅTER STARTSIDA

TILL TÄVLINGSREGLEMENTE

  1