Te trzy państwa mają bardzo bogatą historię
i bardzo dużą ilość zamków oraz rezydencji.

Zamek Świętego Anioła
w Rzymie był papieską twierdzą,
a jeszcze wcześniej mauzoleum cesarza Hadriana ( z lewej ).
Natomiast pałac Dożów
W Wenecji był siedzibą
władz tego miasta-państwa
( powyżej ).

Zamek
Królewski
w Madrycie
jest
rezydencją
obecnego
władcy
Hiszpanii
Juana Carlosa.

Strona główna | Polska | Czechy, Słowacja i Węgry | Niemcy i Austria | Skandynawia i kraje bałtyckie | Francja | Wielka Brytania | Włochy, Hiszpania, Portugalia | Rosja, Bałkany i Turcja | LINKIE-mail: halu1@poczta.onet.pl