patrulje kompagni
Danske Patrulje og Specialenheder:
Patrulje
Patrulje kompagni / HOK
HOK
HJV
SSR
Kampsvømmere fra Patruljekompagniet er uddannet af Frømandskorpset. Foto: PTRKMP HOK
< - - -
Danske Specialstyrker
og patrulje enheder
Patrulje kompagni /HOK er underlagt HOK og HJV
Patrulje kompagni HOK er opstillet af
HJV, men løser patrulje opgaver for Hæren (HOK).
Hvad er forskellen på Danske Special Operations Styrker, patrulje og opklarings-enheder i Forsvaret og Hjemmeværnet - - >

Læs også om: Hjemmeværnets patruljenheder - - >
patrulje kompagni hok har et våbenskjold med et nedadvendt svær og to lyn.
Foto: "Scout Swimmer" - Kampsvømmer patrulje
Foto fra:
Patrulje kompagni / HOK Kilde: FOV-nyhedsbrev
Links:
Den officielle hjemmeside for

Patrulje kompagni / HOK
www.patruljekompagniet.dk
Patrulje kompagni / Hærens Operative Kommando er en fjernopklaringsenhed (Longe Range Recognassains Patrol / LRRP) underlagt HOK i krigstid, men opstillet af Hjemmeværnet i fredstid.

Frem til 1/1-2000 var enheden underlagt Østre Landkommando (ELK) og med nedlæggelsen af ELK overgik Patrulje kompagni til HOK.

Historisk set har Patrulje kompagni / HOK sine rødder tilbage i Hjemmeværnets Specielle Efterrretningspatruljer (SEP/ELK) der var opstillet øst for storebælt, frem til 1994 hvor SEP-enhederne blev nedlagt.
Mærke: Nedadvendt svær og to lyn
patrulje øvelse med udenlandske enheder.
Hvad er et patrulje kompagni ? læs en anden definition her.
Patrulje kompagni HOK har 1/1-2007 skiftet navn til SSR
PatruljeLinks
Sjælland, Fyn og Jylland
Hidtil har man kun kunne søge optagelse i Patrulje kompagni / HOK hvis man boede på sjælland, men jvf. enheden hjemmeside, er det nu også muligt at søge ind hvis man bor på Fyn eller i Jylland.
Patrulje kompagni HOK personel er uddannet på forskellige udenlandske våben her: Colt M4 med granatkaster M/203.
Foto: Karabin M/96 og M/203
Enheden er udrustet med
karabin M/96, og udrustes med granatkaster M/203 i år 2002.
Foto fra:
patrulje kompagni hok
Foto: Øvelser med udenlandske enheder
Cross-training med
udenlandske specialenheder.
Bemærk
GV M/95 med Eclan sigte.

Foto fra: patrulje kompagni hok
Patrulje kompagni / HOK har et højt uddannelsesniveau og en professionel indstilling til tjenesten. Der opereres i små 5-mandspatruljer der kan indsættes i ugevis, flere hundrede km bag fjendens linier.

Vigtigste opgaver er fjernopklaring og melding om aktiviteter i fjendens bagland. Patruljerne kan indsættes offensivt, men pga. deres ringe størrelse, er indsættelsen begrænset til baghold på kurere og forsyningskolonner, ildpåkaldelse via radio og angreb på kommandostationer.

Patrulje kompagni / HOK har gennem mange år trænet med udenlandske og danske specialstyrker og patrulje enheder. Uddannelsen foregår på forsvarets skoler og NATOs patrulje skole i Tyskland.

For at blive optaget i Patrulje kompagni / HOK skal man kunne optages i
Hjemmeværnet, gennemfører sergentuddannelsen, signaluddannelsen, patrulje uddannelsen og optagelseskurset ved enheden.

(Kilde:
Patrulje kompagni HOK)
English:
PTL COY /AOC
PatruljeLinks
Flere sider om PTRKMP - Patruljekompagni - SSR
- Google - Dmoz - Forsvaret