SSR
S S R
patruljelinks
Hjemmeværnets Særlig Støtte og Rekognosceringskompagni
SSR
< - - -
Danske Specialstyrker
og patruljeenheder
Læs om:
Kampsvømmer-kursus
ved Frømandskorpset
- - - >
SSR mærket: Nedadvendt svær og to lyn
Protection Teams uddannelsen ved Jægerkorpset --->
SSR - Hjemmeværnets Særlig Støtte og Rekognosceringskompagni er den nye betegnelse for den specialenhed i Hjemmeværnets der frem til 2007 hed Patruljekompagniet / Hærens Operative Kommando.

SSR har fortsat de samme kapaciteter som patruljekompagni, men skal kunne løse andre specialopgaver. SSR skal ikke kun være til rådighed for HOK men for hele Totalforsvaret, altså både Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet samt Politiet.

SSR skal specielt støtte forsvarets internationale opgaver med specialuddannet personel. SSR personel har bl.a. været udsendt til Afghanistan og Irak, bl.a. på opgaver som Protection Team (personbeskyttelse / livvagt) efter uddannelse Jægerkorpset og andre specialiserede opgaver.

Meget er endnu ikke kendt om hvordan
SSR anvendes operativt eller uddanes.

Kilde:
www.patruljekompagniet.dk
Link til officiel hjemmeside om SSR
Historisk om SSR før 1/1-2007:

Patruljekompagniet / Hærens Operative Kommando var primært en fjernopklaringsenhed (Longe Range Recognassains Patrol / LRRP) underlagt HOK i krigstid, men opstillet af Hjemmeværnet i fredstid.

Frem til 1/1-2000 var enheden underlagt Østre Landkommando (ELK) og med nedlæggelsen af ELK overgik
Patruljekompagniet til HOK.

Historisk set har
Patruljekompagniet / HOK sine rødder tilbage i Hjemmeværnets Specielle Efterrretningspatruljer (SEP) der var opstillet øst for storebælt under Østre Landkommando (ELK), frem til 1994 hvor SEP-enhederne blev nedlagt.
Sjælland, Fyn og Jylland
Tidligere kunne man kun søge optagelse i Patruljekompagniet hvis man boede på Sjælland, men jvf. enheden hjemmeside, er det nu også muligt at søge ind hvis man bor på Fyn eller i Jylland.
Foto: "Scout Swimmer" - Kampsvømmer patrulje

Kampsvømmeruddannelsen er en operativ uddannelse ved Frømandskorpset

Foto fra:
SSR www.patruljekompagniet.dk Kilde: FOV-nyhedsbrev
Patruljekompagniet har et højt uddannelsesniveau og en professionel indstilling til tjenesten. Der opereres i små 4-8 mandspatruljer der kan indsættes i ugevis, flere hundrede km bag fjendens linier.

Vigtigste opgaver er fjernopklaring og melding om aktiviteter i fjendens bagland. Patruljerne kan indsættes offensivt, men pga. deres ringe størrelse, er indsættelsen begrænset til baghold på kurere og forsyningskolonner, ildpåkaldelse via radio og angreb på kommandostationer.

Patruljekompagniet / HOK har gennem mange år trænet med udenlandske og
danske specialstyrker og patruljeenheder. Uddannelsen foregår på forsvarets skoler og NATOs patruljeskole i Tyskland.

For at blive optaget i Patruljekompagniet skal man kunne optages i
Hjemmeværnet, gennemfører sergentuddannelsen, signaluddannelsen, patruljeuddannelsen og optagelseskurset ved enheden.

Kilde:
www.patruljekompagniet.dk
Foto: Karabin M/96 og M/203
Enheden er udrustet med
karabin M/96, og udrustes med granatkaster M/203 i år 2002. Foto fra: www.patruljekompagniet.dk
patruljelinks
Flere sider om PTRKMP - Patruljekompagni - SSR
- Google - Dmoz - Forsvaret